Ako podať žiadosť o penziu? Tu je päť bodov, ako postupovať, aby ste na ňu nečakali mesiace

Chystáte sa do penzie? Tu je návod, ako sa na tento krok pripraviť, aby sa jej vybavovanie nestalo nočnou morou.

08.02.2023 06:00
dôchodci, premýšľanie Foto:
Ilustračné foto
debata (9)

1. V dostatočnom predstihu by ste si mali skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984).

Na tento účel slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi, ale aj Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať.

Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004.

2. O spísanie žiadosti je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta vášho trvalého pobytu. Ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu.

Vhodné je dohodnúť si vopred termín spísania žiadosti, ale možno ju spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti.

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme, kde si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje. Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete v prípade nejasností kontaktovať.

3. K žiadosti budete potrebovať platný občiansky preukaz alebo cestovný pas; doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo); ľudia spravidla narodení od roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky; vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby; rodné listy detí; potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000; ak vlastníte doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, tak aj tie a ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

4. V dohodnutý deň a hodinu sa dostavte do príslušnej pobočky a predložte požadované doklady. Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne.

Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám pracovníčky pobočky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky týkajúce sa starobného dôchodku.

5. Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní penzie a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť najviac o 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť o penziu