Boli ste vojakom či policajtom? Od júla dostanete dôchodok aj zo Sociálnej poisťovne

Od júla by mali mať nárok na čiastkový starobný dôchodok aj výsluhoví dôchodcovia, ktorí nesplnili podmienku 15 odpracovaných rokov. Výsluhovým dôchodcom sa tak zhodnotí celkový počet odpracovaných rokov získaný v dôchodkovom systéme na Slovensku, a to v systéme dôchodkového poistenia spravovanom Sociálnou poisťovňou, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

23.02.2023 06:00
peniaze, mince Foto:
Ilustračné foto
debata (16)

„Vzhľadom na to, že cieľom právnej úpravy je precizovanie súčasného právneho stavu, kedy Sociálna poisťovňa už rozhoduje v súlade s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu SR, nepredpokladáme dodatočné vplyvy na rozpočet Sociálnej poisťovne," uviedlo ministerstvo práce.

V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa pritom upraví aj spôsob výpočtu starobných, predčasných a invalidných dôchodkov.

Touto úpravou sa rozšíri okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na penziu zo Sociálnej poisťovne.

Príklad prvý: Starobný dôchodok

Poberateľ výsluhového dôchodku získal 15 rokov poistenia za výsluhu rokov. Z tohto počtu má však v tzv. kategóriách funkcií len 3 roky a zvyšných 12 rokov získal po roku 1999, keď boli kategórie funkcií už zrušené.

Okrem toho odpracoval 10 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, t. j. poistné na dôchodkové poistenie platil do Sociálnej poisťovne.

Počas obdobia poistenia v silových rezortoch sa jeho príjem pohyboval na úrovni 2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a po prechode do tzv. všeobecného systému to bol 1,5 násobok priemernej mzdy. Dôchodkový vek dovŕši k 1. januáru 2023, keď požiada o starobný dôchodok.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne mu nevznikne, lebo pri posudzovaní podmienky na potrebné obdobie sa mu nezohľadnia obdobia dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda do nároku na dôchodok sa poistencovi zohľadní len 10 rokov, čo je málo, keďže zákon stanovuje minimálne 15 odpracovaných ro­kov.

Nemá nárok na starobný dôchodok, pretože nezískal potrebný počet rokov v kategóriách funkcií.

peniaze, dôchodok, penzia, starobné úspory, Čítajte aj Tisíckam invalidných dôchodcov v júli prepočítajú penzie. Porastú aj o stovky eur

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na starobný dôchodok v Sociálnej poisťovni, keďže pri posudzovaní nároku sa mu zohľadní aj obdobie dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda má celkom 25 odpracovaných rokov na posúdenie nároku na penziu.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi určí tzv. teoretická suma starobného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota.

V druhom kroku zas čiastková suma starobného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/ obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby.

V treťom kroku sa určí suma starobného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy starobného dôchodku a čiastkovej sumy starobného dôchodku.

V našom prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne:

POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2 + 10*1,5)/25 = 45/25 = 1,80

POMB_upravený (§ 63 ods. 3 písm. d)) = 1,25+ (1,8–1,25)*0,68 = 1,624

TSD v roku 2023 = 1,624* 25 * 16,6393 = 675,60 eura

Čiastková suma dôchodku = 675,6*15/25 = 405,40 eura

Suma starobného dôchodku = TSD – ČSD = 675,6 – 405,4 = 270,20 eura

Suma takto určeného dôchodku sa ešte valorizuje v roku priznania o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácala suma starobného dôchodku 302,20 eura.

Mladí ľudia v spoločnosti starších ľudí Čítajte aj Aký bude v budúcnosti váš dôchodok? Dozviete sa z informácie, ktorú vám pošle poisťovňa. Ale až od roku 2026, rozhodla vláda

Príklad druhý: Predčasný dôchodok

Výsluhový dôchodca získal 15 rokov poistenia za výsluhu rokov. Okrem toho odpracoval 14 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda odvody platil do Sociálnej poisťovne.

Počas obdobia poistenia v silových rezortoch sa jeho príjem pohyboval na úrovni 2,5-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a po prechode do tzv. všeobecného systému to bolo na úrovni 2–násobku priemernej mzdy.

Dôchodkový vek dovŕši v roku 2025. Tento poistenec požiada však o výplatu predčasného dôchodku v prvom polroku 2023 dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nie na predčasný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, lebo pri posudzovaní podmienky sa mu nezohľadnia roky získané za výsluhu rokov, teda do nároku na penziu sa mu zaráta len 14 rokov, čo je nepostačujúce, pretože je potrebné odpracovať 15 rokov.

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na predčasný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, lebo pri posudzovaní nároku sa mu zohľadnia aj odpracované roky získané za výsluhu rokov, teda má odpracovaných 29 rokov na posúdenie nároku na predčasný dôchodok.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi sa určí tzv. teoretická suma predčasného starobného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota x percento krátenia za skorší odchod.

V druhom sa určí čiastková suma predčasného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/ obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby.

V treťom kroku sa určí suma predčasného starobného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy predčasného starobného dôchodku a čiastkovej sumy predčasného starobného dôchodku.

V tomto prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne:

POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2,5 + 14*2)/29 = 65,5/29 = 2,2587

POMB_upravený = 1,25+ (2,2587–1,25)*0,68 = 1,936

TSD v roku 2023 = 1,936* 29 * 16,6393 * 0,875= 817,50 eura

Čiastková suma dôchodku = 817,5*15/29 = 422,90 eura

Suma predčasného starobného dôchodku = TSD – ČSD = 817,5 – 422,9 = 394,60 eura Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká v roku 2023 od úrovne 375,10 eura.

Suma takto určenej predčasnej penzie sa ešte valorizuje o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácal predčasný dôchodok v sume 441,30 eura.

Dôchodcovia sediaci v lístí Čítajte aj Prídu ďalšie veľké zmeny v penziách. Ako často porastú dôchodky? Koľko peňazí dostanú ľudia s nízkou penziou? A čo sa ešte zmení?

Príklad tretí: Invalidný dôchodok

Výsluhový dôchodca odpracoval 15 rokov poistenia za výsluhu rokov a aj 10 rokov v tzv. všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda odvody platil do Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 a vo veku 55 rokov sa stane invalidným mierou poklesu schopnosti pracovať o 75 %, keď aj požiada o invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Súčasný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok, ale nárok na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne nemá, pretože pri posudzovaní podmienky na potrebné obdobie dôchodkového poistenia sa mu nezohľadnia obdobia dôchodkového poistenia získané za výsluhu rokov, teda do nároku na dôchodok sa mu zohľadní len 10 rokov, čo je nepostačujúce, lebo je potrebných aspoň 15 rokov.

Navrhovaný právny stav:

Poistenec má nárok na výsluhový dôchodok a rovnako mu vznikne nárok na invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, pretože pri jeho posudzovaní sa mu započítajú aj roky za výsluhu rokov, teda má odpracovaných 25 rokov.

Určenie sumy dôchodku v roku 2023:

V prvom kroku sa poistencovi sa určí tzv. teoretická suma invalidného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby + obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (tzv. dopočet obdobia) x priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) x aktuálna dôchodková hodnota.

V druhom kroku sa určí čiastková suma invalidného dôchodku = TSD x obdobie za výkon služby/obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby

V treťom zas suma invalidného dôchodku ako rozdiel teoretickej sumy invalidného dôchodku a čiastkovej sumy invalidného dôchodku.

V našom prípade sa poistencovi určí priemerný osobný mzdový bod (ďalej len „POMB“) nasledovne.

POMB_neupravený, zjednodušený výpočet = (15*2 + 10*1,5)/25 = 45/25 = 1,8 POMB_upravený = 1,25+ (1,8–1,25)*0,68 = 1,624

TSD v roku 2022 = 1,624* 34 * 16,6393 = 918,80 eura

Čiastková suma dôchodku = 918,8*15/25 = 551,30 eura

Suma invalidného dôchodku = TSD – ČSD = 918,8 – 501,3 = 367,50 eura

Takto určená suma invalidného dôchodku sa ešte valorizuje o 11,8 % a poistencovi by sa v roku 2023 vyplácala suma invalidného dôchodku 410,90 eura.

Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
16 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #výsluhové dôchodky #čiastkový dôchodok #výsluhový dôchodok