Ľudí odkázaných na pomoc často opatrujú príbuzní. Dostať sa k opatrovateľskej službe je zložité

Seniorský vek, ale aj choroba či zdravotné postihnutie zvyčajne zasiahne do života človeka aj tak, že nie je schopný sa o seba postarať sám. V takom prípade by mu mala byť poskytnutá sociálna služba, teda opatrovateľka. Tých je ale zúfalo málo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ich úlohu často nahrádza rodina.

11.03.2023 09:46
žena, opatrovateľka, zťp, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto
debata

Ak sa rodina ocitne v situácii, že potrebuje opatrovateľku, môže nastať problém. Opatrovateľov je zúfalo málo. A tak, aj keď rodina splní všetky podmienky, neznamená to, že sa k službe dostane. Štát síce prišiel s istou formou pomoci – tzv. stabilizačným príspevkom, stačiť to zrejme ale nebude.

Komora opatrovateliek Slovenska tento krok síce ocenila, ale opatrovateľky v súčasnosti potrebujú riešiť najmä nízke mzdy, nie stabilizačné príspevky. „Oceňujeme snahu, že sa myslelo aj na pracovníkov v sociálnych službách. Problém je, že sa nemyslelo na opatrovateľky pracujúce nielen v kamenných zariadeniach, ale aj v domácnostiach. Je to rovnaká situácia ako pri zdravotníkoch, keď sa riešili nemocnice a neriešil sa ambulantný sektor. Je škoda, že takéto opatrenia, ktoré by sme mali hodnotiť pozitívne, potom vyvolávajú množstvo otáznikov, diskriminujú niektoré skupiny pracovníkov.

Opatrovateľky potrebujú najmä zvýšiť mzdy. Odčerpá to opatrovateľky z terénu, kde nebude mať kto opatrovať klientov v domácom prostredí. Problém nedostatku opatrovateliek sa presunie, ale nevyrieši,“ uviedla predsedníčka Komory Danka Grafiková. Navyše, ako už pred časom uviedla, zlé pracovné podmienky a nízke platy nútia opatrovateľky pracovať v zahraničí. „Je to škoda, že naše ženy sa starajú o seniorov v iných krajinách, zatiaľ čo by sme ich tak veľmi potrebovali doma,“ povedala.

ťzp, príspevok na opatrovanie, vozičkar Čítajte viac Opatrujete príbuzného a dostávate príspevok? Rezort práce vás bude kontrolovať!

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima, teda minimálne 386,79 eura.

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Od júla sa navyše zvýšil aj peňažný príspevok na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, teda 525,65 eura mesačne, ak je opatrovateľom ekonomicky aktívna osoba. Ak je opatrovateľom penzista, v súčasnosti dostane príspevok v polovičnej výške, teda 262,85 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby.

Od júla ale aj opatrujúci penzisti dostanú viac peňazí. Vláda odklepla zvýšenie opatrovateľského príspevku pre penzistov na aspoň 75 percent výšky opatrovateľského príspevku, na ktorý majú nárok osoby v produktívnom veku. Dostanú teda 394,23 eura mesačne. Od júla 2024 bude výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov rovnaká ako suma príspevku pre ľudí v produktívnom ve­ku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZŤP #opatrovateľské služby #príbuzný ako opatrovateľ