Na to, aby vám bol priznaný príspevok na opatrovanie je potrebný posudok. Ako postupovať a čo musíte absolvovať?

Na to, aby vám bol priznaný príspevok na opatrovanie je potrebný komplexný posudok. Ako pri ňom postupovať?

24.03.2023 07:48
posudok. opatrovanie, senior, opatroveteľka Foto:
Ilustračné foto
debata

Zdravotná posudková činnosť

  • je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, zo správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu
  • odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách
žena, opatrovateľka, zťp, dôchodkyňa Čítajte viac Ľudí odkázaných na pomoc často opatrujú príbuzní. Dostať sa k opatrovateľskej službe je zložité

Sociálna posudková činnosť

  • je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. zákona 448/2008 o sociálnych službách
  • výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti
  • vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom

Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #ZŤP #opatrovateľské služby