Dôchodca a práca na dohodu? Platí odvodová úľava

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Koho sa táto výnimka týka?

23.03.2023 06:00
starší pár s tabletom, dôchodcovia, penzisti,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným, predčasným, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, odvody platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca-dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte viac Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Novinkou oproti právnemu stavu účinnému do 30. júna 2018 je skutočnosť, že na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku – môže teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. V ďalšom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasného starobného dôchodku s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #seniori #odvodová úľava