Ktorí penzisti majú nárok na príspevok od štátu na dovolenku alebo pobyt v kúpeľoch? + tabuľka

Kto má nárok na rekreačný pobyt s dotáciou? Aké podmienky musí spĺňať?

27.04.2023 06:00
seniori, dôchodci, relax, dovolenka Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

1. Dôchodcovia nemajú na rekreačné a rekondičné pobyty so štátnou 50-eurovou dotáciou právny nárok.

2. Týchto pobytov sa môžu zúčastniť iba poberatelia starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania alebo inej závislej činnosti.

3. Podmienkou je aj slovenské občianstvo s trvalým pobytom na Slovensku.

4. Nepracujúci senior sa pobytu môže zúčastniť iba raz za kalendárny rok.

5. Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov, že spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti.

6. V cene pobytov nie je započítaná daň z ubytovania, tá je rozdielna v jednotlivých lokalitách. Ťažko zdravotne postihnuté osoby mávajú zľavy.

7. Ak by sa dodatočne zistilo, že dôchodca nesplnil kritériá a i tak čerpal štátnu dotáciu, bude musieť rozdiel doplatiť.

8. Dôchodcovia zamestnaní na dohodu nemajú nárok na dotáciu.

9. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške. Štátna dotácia sa na sprievodcu nevzťahuje.

10. Ak sa chce pobytu zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá dôchodok, tento musí uhradiť plnú výšku pobytu.

11. Penzista sa musí preukázať Rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku.

seniori, dôchodcovia, turistika, hiking Čítajte viac Penzisti môžu aj tento rok dostať príspevok štátu na dovolenku. Kto má naň nárok a koľko eur dostanete?

Otázky a odpovede O štátnej účelovej dotácii

Ako získať štátnu účelovú dotáciu 50 eur na dovolenku?

Štátnu účelovú dotáciu na dovolenku pre seniorov dostali od ministerstva práce Konfederácia odborových zväzov v sume 250-tisíc eur, Jednota dôchodcov na Slovensku – 350-tisíc eur a Odborový zväz potravinárov 50-tisíc eur. Štátna účelová dotácia na dovolenku v celkovej výške 50 eur na osobu je určená nepracujúcim dôchodcom a slúži najmä na skvalitnenie ich života. Ceny rekondično-liečebných pobytov určených seniorom sú uvedené už po odpočítaní 50 eur.

Kto má nárok na dotovanú dovolenku?

O príspevok môžu požiadať všetci nepracujúci dôchodcovia s trvalým pobytom na Slovensku, poberajúci starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok. Musia však doložiť doklad o jeho poberaní a potvrdenie, že sú penzistami. Ale pozor! Na dotáciu nie je právny nárok a počet poukazov je limitovaný.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #penzisti #štátne príspevky