Chcete ísť do kúpeľov? Kedy vám ich zaplatí zdravotná poisťovňa a akú dotáciu môžete získať od štátu?

Kúpeľná liečba je ideálnou voľbou na získanie novej energie a zlepšenie zdravotného stavu. Absolvovať ju možno cez zdravotné poisťovne, ale aj ako dotovanú dovolenku či v prípade, že senior aj pracuje, možno na ňu využiť aj rekreačný poukaz. Možností je viac, stačí si vybrať:

29.04.2023 06:00
dôchodci, seniori, kúpele Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

1. Kúpeľný pobyt cez zdravotné poisťovne

Kúpeľnému pobytu musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpele pri prvých príznakoch ochorenia ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Ako je hradená kúpeľná starostlivosť?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii A má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii B má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám.

Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť. Za ubytovanie a stravu počas kúpeľnej liečby pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname platí päť eur za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbeso spoločným sociálnym zariadením.

Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platí pacient poplatok 1,70 eura denne (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú aj deti do troch rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu).

Poplatky, s ktorými musíte počítať…

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby.

2. Týždenný pobyt s dotáciou od štátu

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou už tradične organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku. „Dotácie na rekreačné a rekondičné pobyty sú určené na udržanie spoločenskej aktivity vedúcej k skvalitneniu života v seniorskom veku. Na pobyte s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje. Túto skutočnosť účastníci musia potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré dostanú pri nástupe na pobyt. Na dotáciu nemá nárok ani penzista pracujúci na dohodu,“ priblížila podmienky získania dotovaného pobytu Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov na Slovensku.

seniori, dôchodcovia, turistika, hiking Čítajte viac Penzisti môžu aj tento rok dostať príspevok štátu na dovolenku. Kto má naň nárok a koľko eur dostanete?

3. Pracujúci penzista môže využiť príspevok na rekreáciu aj na kúpeľnú liečbu

Ak penzista pracuje vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, má nárok na príspevok na rekreáciu, ak jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ mu zaplatí 55% oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za kalendárny rok.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca:

  • príspevok na rekreáciu je možné využiť aj na kúpeľnú liečbu v skupine B alebo ak do zariadenia ide zamestnanec ako samoplatca.
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku.
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku.
  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #kúpeľný pobyt #rekreácia