Ak platíte aj popri poberaní penzie odvody, máte nárok nielen na dovolenku, ale aj na stravné lístky. Aké príplatky musíte dostať?

Čo musíte dostať od zamestnávateľa, ak poberáte penziu popri zamestnaní?

10.05.2023 06:00
dôchodkyňa, počítanie, pracujúci penzisti Foto:
Ilustračná foto.
debata

Dovolenka

Zákonník práce priznáva všetkým zamestnancom minimálne štyri týždne platenej dovolenky do roka. Nárok na dovolenku majú ľudia, ktorí u toho istého zamestnávateľa odpracujú minimálne 60 dní.

Pomerná časť dovolenky je za každý celý mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina z celoročnej dovolenky.

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta z platov v kalendárnom štvrťroku, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom si zamestnanec berie dovolenku.

Video
Odkladať 10 eur mesačne a naozaj mať na konci až 78-tisíc? Ako sme dospeli k takejto sume?

Ak by si chcel niekto zobrať dovolenku v júli, bude sa mu náhrada mzdy počítať z platu, ktorý poberal od apríla do júna. Dovolenku sa preto oplatí brať po tom, čo zamestnanec dostane odmeny.

Príplatky

Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 40 percent z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 1,43 eura, od júna sa táto suma zvýši na 1,6092 eura.

Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dostať príplatok vo výške 100 percent svojho priemerného hodinového zárobku.

Ak zamestnanec pracuje v sobotu, musí dostať príplatok vo výške 50 percent z minimálnej mzdy, za každú hodinu tak dostane 1,79 eura, od júna to bude suma 2,0115 eura.

Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 100 percent z minimálnej mzdy, čo je 3,58 eura na hodinu, od júna to bude 4,023 eura.

dôchodci Čítajte viac Vyšší dôchodok? Pracujúci penzisti o zvýšenie žiadať nemusia. Kedy ale žiadosť môžu podať sami?

Stravné lístky

Po odpracovaní viac ako štyroch hodín musí zamestnávateľ aj pracujúcemu dôchodcovi zabezpečiť jedlo alebo mu dať stravný lístok.

Minimálna hodnota stravného lístka je vo výške 5,10 eura, pričom rezort práce navrhuje túto sumu zvýšiť na 5,85 eura. Zamestnávateľ z toho musí uhradiť aspoň 55 percent.

Dohodári môžu dostať stravné lístky, len ak im ich zamestnávateľ prizná v kolektívnej zmluve.

Ďalšie voľno

Zamestnanec má nárok na voľno aj pri plnení občianskych povinností, medzi ktoré patrí napríklad činnosť svedka, pri poskytnutí prvej pomoci, pri povinných lekárskych prehliadkach, pri mimoriadnych udalostiach alebo v prípadoch, keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov poskytnúť osobnú pomoc.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na darovaní krvi a ďalších biologických materiálov.

Zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, má nárok na pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy.

dôchodci dve ženy a muž Čítajte viac Kedy môžu penzisti žiadať o zvýšenie dôchodku? Komu zvýši penziu poisťovňa automaticky?

Za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, náhradné voľno.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno v prípade dôležitých osobných prekážok, ktorými sú napríklad:

  • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času
  • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie (najviac na sedem dní v kalendárnom roku)
  • pri úmrtí manžela alebo dieťaťa má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb
  • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím
  • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy
advokátka Čítajte viac Môžete pri odchode do dôchodku dostať naraz odchodné aj odstupné? V akej výške? Kto nedostane odstupné?

Čo musia dostať dohodári

Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 4,023 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom aspoň 160,92 eura.

Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľ im preto musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov však majú nárok len na neplatené voľno.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #odvody