Výška dôchodku mení cenu predpísaných liekov. V akých prípadoch nemusia seniori platiť alebo majú znížený doplatok? A kedy o výhodu prichádzajú?

Seniori na Slovensku majú právo využiť možnosť mať nižšie náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, prípadne mať za ne nulové doplatky. Zákon, ktorý to umožňuje, platí od roku 2022, a zmenil hru s limitom spoluúčasti, čo je suma, ktorú sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku alebo iného zdravotníckeho produktu hradeného z verejného zdravotného poistenia.

12.05.2024 06:00
lieky, zdravotníctvo, lekáreň Foto: ,
Ilustračné foto
debata (6)

Podľa tohto opatrenia majú poistenci, ktorí spĺňajú špecifické kritériá, možnosť požiadať o tzv. nulový limit spoluúčasti. To znamená, že pri zakúpení liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín v lekárni sa im neuplatní žiadny doplatok, ak ich štvrťročné príjmy neprekročia stanovené hranice.

Pre seniorov, ktorí patria do tejto vybranej skupiny, sú náklady na lieky a iné zdravotnícke potreby podstatne znížené. Okrem toho, že sú oslobodení od doplatku, nemusia podávať žiadosti do zdravotných poisťovní ani poskytovať ďalšie dokumenty na uplatnenie výhod.

kava, pr Čítajte viac Tieto veci zaručene fungujú na bolesti hlavy. Pozrite si, ktoré nápoje a potraviny môžu nahradiť lieky. Dokáže to aj káva s citrónom?

Zákon taktiež zaviedol limit spoluúčasti vo výške 12 eur alebo 30 eur pre iné skupiny poistencov, vrátane tých, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľmi invalidných dôchodkov, starobných dôchodkov a podobne. Tieto limity sa vzťahujú na poistencov, ktorých príjmy prekročia určité hranice.

V prípade zmeny životných podmienok, ktoré ovplyvňujú výšku limitu spoluúčasti, môže byť poistenec zo zoznamu vylúčený, pričom poisťovňa prehodnotí jeho nárok na limit spoluúčasti.

Dôležité je však poznamenať, že zákon nezrušil doplatky poistencov. Aj napriek tomu, že niektoré verejné vyhlásenia hovoria o liekoch bez doplatkov pre určité skupiny, vo väčšine prípadov je stále potrebné doplácať za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpísané na lekársky predpis. Avšak, poistenec môže minimalizovať tieto náklady tým, že si vyberie lacnejší náhradný liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ak to jeho zdravotný stav dovolí.

Aj keď sa zákon týka najmä domácich poistencov, vzťahuje sa aj na občanov iných členských štátov EÚ žijúcich na Slovensku. Títo občania môžu mať nárok na uplatnenie limitu spoluúčasti podľa stanovených kritérií, pričom musia poskytnúť dôkaz o svojom štatúte.

Týmto opatrením sa zlepšuje prístup seniorov k zdravotnej starostlivosti a znižujú sa ich finančné zaťaženia, čo je v súčasnej dobe veľmi dôležité.

Sumy:

  • Priemer mesačnej mzdy zamestnanca (PMMZ) v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 bol 1 304,00 eur.
  • Maximálna výška priznaného mesačného dôchodku pre poistenca, ktorý spĺňa určité kritériá, je 782,40 eur.
  • Maximálna výška celkového štvrťročného príjmu pre posudzovanie nároku na limit spoluúčasti v roku 2024 je 2 347,20 eur.
  • Výška limitu spoluúčasti je 0 eur pre vybrané skupiny poistencov a 12 eur alebo 30 eur pre ostatné skupiny v závislosti od ich situácie.
6 debata chyba
Viac na túto tému: #lieky #senior #doplatok