Predčasný dôchodok: od júla sa opäť sprísnia podmienky. Kto má nárok ho získať teraz? A aká suma je dôležitá?

Od 15. mája 2024 sa zmenili podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok aj spôsob určenia jeho sumy. Od júla tohto roka nastanú ďalšie zmeny.

18.06.2024 06:00
Dôchodci Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 bude mať poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 439,30 eura (1,6-násobok životného minima 274,53 eura). Uviedol to expert na dôchodky Jozef Mihál na svojej facebookovej stránke Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála. Z toho vyplýva, že na predčasnú penziu dosiahne menej ľudí. Preto máte posledné dni na to, aby ste získali takýto dôchodok ešte za starých podmienok.

Pre žiadateľov o predčasný starobný dôchodok nastali od mája dve významné zmeny. Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku.

Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Erik Tomáš Čítajte aj Predčasný dôchodok sa už mnohým ľuďom neoplatí, štát zvýšil "pokuty". Vyhoveli sme Bruselu aj firmám, hovorí Tomáš

Potrebné odpracované obdobie (teda obdobie, ktoré ak poistenec získa, môže za splnenia ostatných podmienok ísť do predčasného starobného dôchodku aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku – doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch), sa bude postupne zvyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca.

Znamená to, že už nebude platiť podmienka získania 40 odpracovaných rokov. Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

V praxi to bude fungovať asi takto: potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1965 je 40 rokov a 10 mesiacov (63 rokov a 10 mesiacov – 23). Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace.

Posledný známy všeobecný dôchodkový vek je pre ročník 1966 a je 64 rokov, teda je potrebné pripočítať 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nie je známy). Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 je 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23).

Druhou zmenou, platnou od 15. mája 2024, je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku.

Už nebude rozdielne, 0,3 % alebo 0,5 % v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov, alebo nezískal.

Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Zrovnoprávnením výhodnejšieho predčasného dôchodku s tým klasickým sa vyhovelo zamestnávateľom, ako aj Európskej komisii (EK). Inak by hrozilo nevyplatenie časti peňazí z plánu obnovy.

Uviedol to v stredu pred výjazdovým rokovaním vlády v Handlovej minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že v oboch prípadoch bude mesačná penalizácia 0,5 %.

"Vyhoveli sme tak dvom veciam. Po prvé to bola veľká požiadavka zamestnávateľov, pretože práve ten druh predčasného dôchodku spôsoboval obrovské masy odchodov zamestnancov.

To spôsobovalo zamestnávateľom obrovské problémy, najmä v oblasti dopravy. Vieme dobre, že niektoré linky už boli doslova rušené," uviedol Tomáš s tým, že okrem zrovnoprávnenia sa odchod po 40 rokoch nadviazal na automat, čo znamená, že sa bude postupne zvyšovať.

Podotkol, že nárast predčasných dôchodkov bol oproti roku 2022 o 200 % a takmer 80 % z nich išlo na predčasný dôchodok na základe výhodnejšieho dôchodku.

Dodal, že po prvej vlne masívnych odchodov očakáva ešte druhú vlnu koncom tohto roka. „Takže to minimálne obmedzí počet odchádzajúcich zamestnancov, ale s tým, že stále to pre mnohých ešte môže byť výhodné,“ doplnil.

Takisto sa tým podľa Tomáša vyhovelo aj požiadavke EK, keďže vyžadovala prijatie opatrenia, ktoré bude garantovať udržateľnosť dôchodkového systému. V opačnom prípade by hrozilo, že nebude vyplatená časť peňazí z plánu obnovy.

„Po našom kroku a po kroku Ministerstva financií SR, ktoré upravilo výdavkové limity, už nič Slovensku nehrozí a v najbližších týždňoch očakávame vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy vo výške 930 miliónov eur,“ objasnil.

Rovnako uviedol, že sa začali diskusie o reálnom dôchodkovom strope, ktorý by mal závisieť od náročnosti povolania. „Pretože je evidentné, že inak je opotrebovaný človek, ktorý pracuje manuálne, než ten, ktorý sedí v kancelárii,“ uzavrel šéf rezortu práce.

Ďalšia zmena pri predčasných dôchodkoch nastane v júli. Od tohto dátumu sa totiž zvyšuje životné minimum a práve ono má vplyv nielen na zvýšenie niektorých dávok, ale ovplyvňuje aj možnosť odchodu do predčasného dôchodku.

"Štatistický úrad SR zverejnil informáciu, podľa ktorej sa index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti v apríli 2024 medziročne zvýšil o 1,9 %. Podľa zákona o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.

A to tak, že sumy platné k 30. júnu bežného roka sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.

Rozhodujúce obdobie je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor," uvádza expert na dôchodky, bývalý minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál na svoje webovej stránke realia.sk.

Suma životného minima sa tak od 1. 7. 2024 zvyšuje o 1,9 %, čo znamená, že aj veličiny nadviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento.

Poistenie majetku-seniori.jpg 1, pr, nepouzivat Čítajte aj Tento dôchodok bude pre tisícky ľudí nedostupný, opäť sa menia podmienky, dôležitá je suma 439,30 eura

V súčasnosti platí, že suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je 268,88 eura, pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osoba je to 187,57 eura a pre dieťa je to 122,77 eura.

Nové sumy životného minima platné od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 sú: plnoletá fyzická osoba 273,99 eura, ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 191,14 eura, dieťa 125,11 eura.

Nárok na predčasný starobný dôchodok ovplyvňuje medziiným aj to, či vypočítaná suma penzie je vyššia ako 1,6 -násobok sumy životného minima.

Od 1. júla tohto roka do 30. júna 2025 bude mať poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 eura, čo predstavuje práve 1,6-násobok životného minima, ktoré bude od júla 273,99 eura.

Nárok na predčasný dôchodok po novom

  • Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
  • Ročník 1962 … 40 rokov a 4 mesiace.
  • Ročník 1963 … 40 rokov a 6 mesiacov.
  • Ročník 1964 … 40 rokov a 8 mesiacov.
  • Ročník 1965 … 40 rokov a 10 mesiacov.
  • Ročník 1966 … 41 rokov.

Zdroj: Jozef Mihál

Predčasný dôchodok alebo penzia?

Ilustračný príklad č. 1

Anna dosiahne dôchodkový vek 1. januára 2025. Zamestnávateľ ju prepustil k 1. januáru 2024. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 39 rokov.

Jej mesačný vymedzovací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur.

Musí sa rozhodnúť, či by mala žiadať o predčasný dôchodok, alebo sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

1 × 39 × 17,7688 = 692,98

Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Ale ešte ho nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta.

V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 6,5 percenta, teda o 45,04 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok.

Po znížení dostane sumu 647,94 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 14,5 % (keďže ide o novopriznaného poberateľa dôchodku, pozn. red.), teda o 93,95 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 741,89 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

Ak sa rozhodne, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu.

Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 920 eur, denný vymeriavací základ je 30,2466 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 453,70 eura, a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 468,90 eura.

Dávku bude poberať šesť mesiacov. Od 1. júla bude môcť následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v januári. Namiesto 6,5 percenta sa jej totiž bude krátiť len o 3,5 percenta.

1 × 39 × 17,7688 = 692,98

uzi Čítajte aj V máji končia výhodné odchody do penzie. Títo ľudia prídu o peniaze a už sa do nej nedostanú, sprísňujú sa podmienky +príklady prepočtov

Čiže zo sumy penzie – 692,98 sa jej odpočíta už len 3,5 percenta, čo je 24,25 eura. Jej penzia bude 668,73 eura. K tejto sume sa ešte pripočíta valorizácia o 14,5 percenta.

Jej penzia tak bude 765,70 eura. Ak využije druhú možnosť a najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, jej penzia bude, v porovnaní s prvou možnosťou, keď by hneď požiadala o predčasnú penziu, vyššia.

Aj s valorizáciou bude vyššia o 23,81 eura. Ak však najprv požiada o dávku v nezamestnanosti, príde o možnosť dostať od zamestnávateľa odchodné. Musí sa teda sama rozhodnúť, ktorá možnosť je pre ňu výhodnejšia.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #sumy dôchodku