Prečo sa človek poisťuje?

10.08.2009 00:00
poistenie, dom, ruky, ochrana
ilustračné foto Autor:

Napriek češtine dokázal už od začiatku zaujať pozornosť detských študentov. Svoju prednášku o poisťovaní začal rozprávkou o prasiatku a pokračoval v nej až do konca. Ján Ježdík otvoril už piatu prednášku Detskej Univerzity Komenského.

Prasiatko Rochátko žilo v chalúpke s kozou Bielkou. Prasiatko spalo, a keď sa zobudilo, šlo za Bielkou. Rozprávalo jej o tom, ako sa mu snívalo, že im zhorel dom. Bielka mu povedala, aby sa nebálo, že nič také sa nestane. V škole prasiatku pán učiteľ poradil, aby si dom poistili. Prasiatko teda zašlo do mesta do poisťovne, kde sa ho opýtali, či má na poistenie peniaze. Rochátko malo len svoje vreckové. Dohodli sa na poistnej zmluve, podľa ktorej každý mesiac odovzdávalo polovicu svojho vreckového na poistenie.

Videozáznam z prednášky

Autor: T-Com – www.detskauniverzita.sk

Prasiatko Rochátko malo veľa kamarátov, ale jeho najlepšími boli Andrejka a Kozlík. Jedného dňa sa vybrali oberať čerešne. Kozlík aj prasiatko odmietli vyliezť hore na čerešňu, a tak sa na to podujala Alenka. Trhala čerešne pomaly, preto sa Kozlík s prasiatkom rozhodli pomôcť jej tým, že potrasú so stromom. Ako tak triasli stromom, striasli dole aj Alenku.

Prasiatko okamžite zavolalo sanitku a Alenku odviezli do nemocnice. Našťastie sa jej nič vážne nestalo, zlomila si však nohu. Prasiatko si zrazu uvedomilo, že niekto bude musieť za všetko zaplatiť. Ešteže mala Alenka úrazové i nemocenské poistenie a všetky úhrady za jej nehodu zaplatila poisťovňa.

Jednu noc prasiatku a Bielke odniesla víchrica strechu. Bielka sa zľakla a nevedela, čo majú robiť. Prasiatko preto zašlo do poisťovne a tam dostalo peniaze na novú strechu. Zvieratká sa poučili, že existuje nejaké riziko a ten, kto sa ho bojí, musí poisťovni zaplatiť určité peniaze, aby v prípade, že sa mu niečo stane, dostal peňažnú náhradu.

Poslucháči DUK 2009 počas prednášky Jana Ježdíka.
Poslucháči DUK 2009 počas prednášky Jana Ježdíka. Autor: Ľuboš Pilc

Od staroveku až dodnes

Poisťovníctvo začalo ešte v staroveku, pred vyše 3-tisíc rokmi. Vtedy žili Féničania, ktorí boli dobrí moreplavci, bojovníci a tiež skvelí obchodníci. Tovar prepravovali loďami, ktoré však boli malé a na mori ich ohrozovali aj búrky. Preto sa nie vždy všetky lode vrátili. A tak si moreplavci vytvorili fond peňazí pre prípad, že by sa lodiam niečo stalo. Vtedy by sa peniaze rozdelili medzi tých, ktorí škodovali.

Poistenie v tejto forme fungovalo od staroveku až približne do sedemnásteho storočia, keď došlo k zlomu. V roku 1688 Edward Lloyd otvoril kaviareň, ktorá sa stala miestom stretávania vlastníkov lodí a finančníkov. Začali rozmýšľať, ako sa na tom dá zarobiť. Tu sa vytvoril systém, ktorý platí dodnes.

U nás, na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, vznikla v roku 1826 prvá poisťovňa v krajine. Volala sa I. česká vzájomná poisťovňa. Funguje dodnes ako Česká poisťovňa. Negatívom bolo, že malé spolky sústredili priveľké riziko, ktoré sa zhromažďovalo na jednom mieste. V roku 1935 československý parlament prijal zákon o poistnej zmluve, čo bol najmodernejší zákon tých čias a ostatné európske krajiny ho preberali. Môžeme povedať, že Československo dalo Európe právne základy poisťovníctva.

Neživotné poistenie

Neživotným poistením je aj poistenie majetku, napríklad domu. Poistenie sa robí najmä pre ohrozenie majetku. Kedy a ako sa to stane? Vlastník si môže urobiť poistnú zmluvu pa ochranu pred tým, čoho sa obáva. Poisťovňa musí mať dobre vypočítané riziko, koľko klientov si môže vyberať, aby ich v prípade škody mohla vyplatiť. Cena rizika sa počíta matematicky.

Poistní matematici počítajú cenu rizika, ktorá pre každého jednotlivca vyjde inak. Ak si niekto poisťuje auto a je zlý šofér, bude mať vyššie poistné ako ten, ktorý je dobrým vodičom. Neživotné poistné je, keď sa poisťujú majetky a z vybraných peňazí vyplácajú reálne škody. Vyplácanie peňazí je, keď dôjde k poistnej udalosti, napríklad víchrica vezme strechu alebo niekto nabúra auto. Vtedy sa vyplácajú peniaze na odstránenie škôd.

Životné poistenie

Životné poistenie chráni zdravie ľudí. Do oblasti životného poistenia patrí poistenie na starobu, pre prípad ťažkých situácií, osirenia, invalidity a na štúdium. Životné poistenie je významné a klienti ho často využívajú, lebo štát je schopný postarať sa o ľudí len v základnej rovine. Tí, ktorí si chcú zachovať doterajšiu životnú úroveň, mali by sa poistiť. Poistiť sa dajú aj zvieratá. Ide o „pet poistenie“, čo je jeden z najvyššie rastúcich produktov, najmä na Západe.

Dôchodkové poistenie je poistenie poskytované štátom. Existujú tri piliere dôchodkového poistenia. Každý z nás počas života zarába peniaze a následne v dôchodkovom veku nám vznikne nárok na poberanie dôchodku. Funguje to tak, že štát vezme peniaze od zarábajúcich a hneď ich vyplatí súčasným dôchodcom. Keď vy budete dôchodcovia, čo bude, samozrejme, o veľa rokov, tak budete dúfať, že vaši potomkovia zarobia na váš dôchodok. Dôchodok tvorí 40 percent zárobku človeka.

Existuje aj druhý pilier, kde si osoba, ktorá ide do dôchodku, ukladá časť peňazí v dôchodkových fondoch. Inštitúcia s nimi pracuje a dôchodca ich dostane, až keď pôjde do dôchodku. Tretí pilier je čisto súkromné a dobrovoľné poistenie.

Poistenie a štát

Štát je v úlohe dozorcu. Vydáva právne predpisy, ktorými sa musia poisťovne riadiť. Kontroluje, ako poisťovne hospodária. Poisťovne fungujú na princípe, že vyberajú od klientov peniaze a reálne ich vyplácajú neskôr. Sľubom poisťovne je len papier, preto dostal štát právomoc kontrolovať činnosť a chod poisťovne, aby klienti neprišli o peniaze. Štátny dozor kontroluje trh, aby nedošlo k situáciám, ktoré by poškodzovali klientov. V rámci Európskej únie sa vytvoril centrálny dozorný orgán.

V poisťovni peniaze pracujú. Poisťovne vyberajú poistné a z toho financujú budúce nároky klientov. Bohaté sú, lebo spravujú klientske peniaze. Vytvárajú obrovské rezervy, ktoré musia byť v poriadku. Poisťovne musia byť pozorné, aby neprerobili. V čase hospodárskej krízy musia pracovať pozorne, aby neprišli o peniaze.

Štátny dozor je tu na to, aby poisťovne nekonali neobozretne. V čase krízy sa môže stať, že štát prevezme poisťovňu a doplní jej peniaze, aby nechýbali. Americká vláda v hospodárskej kríze dodala chýbajúce peniaze do poisťovne, prevzala ju na sto percent, stabilizovala ju a teraz pre ňu hľadá vhodného kupca.

Podvody sa nevyhýbajú ani poisťovniam

Poistné podvodu je téma, ktorá je v poisťovníctve horúca a často diskutovaná. Odborníci predpokladajú, že až 20 percent poistného plnenia sa poskytne neoprávnene. Ochota spáchať poistný podvod je u klientov veľká. Najtypickejší podvod je, keď poistenú domácnosť niekto vykradne. Okradnutý má potom tendenciu zväčšiť svoju škodu.

Uveďme si príklad. Jednými z najslušnejších ľudí v Európe sú Holanďania. Ale v roku 1990, keď boli najväčšími odberateľmi sovietskych áut žiguli, došlo k mnohým poistným podvodom. Sovietsky zväz sa rozpadol a prestali sa dodávať náhradné dielce do týchto áut. Z 15-tisíc poistených žiguli bolo zrazu 11-tisíc ukradnutých. Poisťovne vedú trvalý boj s podvodníkmi, aby ochránili slušných ľudí. Podvody však robia aj pracovníci poisťovne.

Učiteľ v škole sa pýtal, čo chcú deti robiť, keď skončia školu. Prasiatko Rochátko povedalo, že by chcelo robiť v poisťovni, lebo je to krásna práca. Učiteľ mu však na to povedal, že ide o veľmi ťažké zamestnanie. Vysvetlil mu, že sa musí naučiť matematiku, právo, štatistiku, prácu s počítačom a ďalšie vedy. Prasiatko sa však nevzdávalo a povedalo, že sa teší, všetko sa naučí a bude z neho poisťovák.

Jan Ježdík

Narodil sa 6. júna 1955. Vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, na ktorej si urobil doktorát. Tridsať rokov pracoval v Českej poisťovni a od roku 1990 je členom jej predstavenstva. V rokoch 1993 až 2008 bol predsedom predstavenstva Českej poisťovne Slovensko v Bratislave.
Od septembra 2008 sa venuje poradenstvu vo vlastnej spoločnosti a svojimi službami podporuje Generali Slovensko.
Prednáša poisťovníctvo na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Liberci. Založil a vedie Nadačný fond na podporu vzdelávania v poisťovníctve.
Je ženatý, má dve dospelé dcéry a vnuka. Má rád cestovanie, chodenie po horách a čítanie kníh

Jan Ježdík
Jan Ježdík
DUK 2008 obálka
DUK 2008 obálka

Článok vznikol na základe prednášky uskutočnenej v rámci projektu Detská univerzita Komenského. Vydavateľstvo PEREX z každého ukončeného ročníka vydáva zborník vo forme pestro ilustrovanej knižky sumarizujúcej obsah prednášok z daného ročníka. Knižka z prvého ročníka (2003) je už vypredaná, vydania z ročníkov 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 si môžete objednať za cenu 5€ (151 Sk) + poštovné na tel. čísle 02/4959 6270 od 8. do 14. hodiny, alebo emailom na adrese predplatne@pravda.sk.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku