Ako ďalej, stredoškoláci? Škola či práca

, 16.02.2014 10:41
štúdium, študent, knižnica, žena
Ilustračné foto Autor:

Každý rastie rozlične, závisí od priorít a hodnôt. Túto myšlienku nedávno vyslovil úspešný manažér veľkej firmy počas neformálnej mimoškolskej diskusie o etike v biznise.

Osudy vysokoškoláčok Izy, Zlatice, Daniely sa možno stanú inšpiráciou pre tých, čo si dnes lámu hlavu kam na „výšku” a ako sa na ňu dobre pripraviť. Jaro sa zase po absolvovaní gymnázia rozhodol na nejaký čas plány na vysokoškolské štúdium odložiť. O všetkých však platí – študovať či robiť išli to, čo ich bavilo najviac.

Daniela, Zlatica, Iza a Jaro majú spoločné to, že neprešľapujú na mieste. Snažia sa svoj život vziať do vlastných rúk a hľadajú možnosti, ako sa posúvať vpred. Stretli sa v rámci trojročného Manageria leadership programu organizovaného občianskym združením Manageria. K objaveniu a zveľaďovaniu líderských zručností ich tam vedú topmentori z biznisu, ale aj iných spoločenských oblastí. Ide o mimoškolskú činnosť, musia teda vydať zo seba ešte o niečo navyše. Dievčatá nad rámec školy a Jaro to musí stíhať popri svojom projekte.

Daniela Pellerová je prváčka na FMFI UK, študuje ekonomickú a finančnú matematiku. „Pri rozhodovaní mi výrazne pomohli moji kamaráti, ktorí už na danej VŠ, na matfyze, sú, a počula som od nich väčšinou pozitívne ohlasy. Túto školu som si vybrala aj preto, že ma baví jej zameranie. Bol to možno silnejší dôvod ako fakt, že by som v tejto sfére chcela hneď pracovať,” povedala Daniela, ktorú prijali bez prijímačiek. „Nerobila som ich. Je to ideálna stratégia urobiť niečo preto, aby ste ich nemuseli robiť, napríklad ísť na olympiády, súťaže,” dodala Dada, ako ju volajú kamaráti.

Sestra potrebuje radu

Zlatica Petríková dnes študuje druhý ročník na Policajnej akadémii v Bratislave. Bol to jej sen a mnohí neverili, že sa tam dostane. „Ja som to však ani na moment nepripustila, je veľmi dôležité veriť si. Proti takej silnej túžbe osud jednoducho nemal šancu,” usmieva sa s odstupom času. Zlatica má sestru maturantku, ktorá zatiaľ nie je rozhodnutá ako ďalej, takže sa vie vcítiť do kože stredoškolákov. Ak by mala poradiť, vychádzala by z vlastnej skúsenosti „Nestačí sa naučiť iba správne odpovede, vždy je dobré nazrieť trochu hlbšie do podstaty. Aby sme vedeli nielen „čo”, ale aj „prečo”, hovorí Zlatica. Jaroslav Červinka zmaturoval na gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Bol presvedčený, že jeho cesta povedie na Akadémiu médií, kam si aj podal prihlášku. Napokon sa rozhodol zámer študovať ďalej na vysokej škole o pár rokov odložiť:

„Založil som rodinnú predajňu a pocítil som niečo, čo by mi škola zrejme nikdy nedala. Boli to základy finančnej gramotnosti, ktorým som sa začal učiť vo vlastnej firme zameranej na výpočtovú techniku. Práve kvôli tomu som sa rozhodol neísť ihneď na vysokú školu,“ vysvetľuje Jaro. Neskôr sa k náplni jeho práce pridal projekt internetovej Dubnickej televízie. Vysoká škola sa nateraz odkladá, ale tento cieľ bude ešte určite zvažovať.

Priorita na základe záujmu

Ako sa píše v úvode článku, každý rastie rozlične, závisí od priorít a hodnôt. Jaro sa okrem iného venuje aj neformálnemu vzdelávaniu či dobrovoľníctvu, pretože jednoducho chce robiť zo Slovenska krajšie miesto. U mnohých ľudí mu chýbajú hodnoty, a aj preto sa rozhodol ísť do programu združenia Manageria. Iza Malašenková má podobný príbeh ako Danka a Zlatka. Ako si vysokú školu vybrala ona?

„Mojím hlavným kritériom bolo vyváženie štúdia z hľadiska učenia sa. Aby som mala čo najviac logickej časti, a potom aj takej tej memorovacej. Keďže som bola na matematickom gymnáziu, vybrala som si matfyz, ale v kombinácii s manažmentom – ponúkaný odbor manažérska matematika,” vysvetľuje Iza. Časť učiva tam treba len pochopiť a nebifľovať sa veci naspamäť, no a druhú časť učiva sa treba podľa nej naučiť. Iza pri výbere vysokej škole radí zamyslieť sa nad benefitmi, aké škola môže ponúknuť.

„Dôležité je tiež zistiť si, nakoľko sú žiaci, ktorí danú fakultu či odbor vyštudujú, zaujímaví na trhu práce a prioritne či ich hlavný predmet baví už na strednej, alebo minimálne sa vo voľnom čase pustia do hľadania informácií k danej oblasti,” dodala Iza.

Gymnazisti chceli ísť „von”

Možno uvažujete ako dievčatá, možno ako Jaro. Pre stredoškolákov je bezpochyby dôležité sa zorientovať pri výbere študijných smerov či povolaní. Užitočnou skúsenosťou pre niektorých by bola možnosť stretnúť šikovných ľudí z rôznych profesií a porozprávať sa s nimi o výbere vysokej školyalebo o svojej budúcnosti, perspektívach. „Ak by mojej maturujúcej sestre niekto dospelý so skúsenosťami z praxe vedel vysvetliť, že všetko má vo svojich rukách, určite by to dokázala pochopiť a začala by na svojej budúcnosti pracovať,” myslí si Zlatica.

Manageria vlani zorganizovala stretnutie pre stredoškolákov so šiestimi ľuďmi z oblasti biznisu, vedy, IT, umenia, psychológie a práva. Uskutočnilo sa na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Pavol Lipovský z Managerie, ktorý vlaňajšie fórum stredoškolákov s profesionálmi moderoval, hovorí o zaujímavostiach, ktoré prvý kontakt priniesol:

„Spozorovali sme pestrosť záujmu o profesie – ekonómia, právo, psychológia, technické aj umelecké smery. Študenti predposledných ročníkov dokázali vo väčšine prípadov formulovať, čo chcú študovať. Všimli sme si aj pomerne vysoký záujem o štúdium v zahraničí, no takíto gymnazisti nevylučovali možnosť vrátiť sa na Slovensko. Mali však obavu, že im bude chýbať sieť pracovných kontaktov a prehľad o Slovensku.”

V tomto formáte chcú Lipovský s Manageriou pokračovať aj tento rok s cieľom osloviť pre spoluprácu viac ako jednu školu. Lipovský, ktorý v civilnom živote pôsobí v konzultačnej firme Elsquare, považuje za dôležité, aby si študenti vytvorili hodnoty, získali jasnú predstavu o svojom poslaní, ako aj sieť kontaktov, ktorá sa nepretrhne v prípade, že odídu študovať do zahraničia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca #štúdium
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku