Bola fyzika vašou nočnou morou? Otestujte sa, čo si z nej pamätáte

10.09.2014 06:00

Fyzika nepatrí k najobľúbenejším predmetom školákov.

Skupenstvá telies, teplo, optika či elektrina, vzorce a vynálezy…

Čo si dnes ešte pamätáte z týchto oblastí?

Odpovedzte na 10 jednoduchých otázok.

Ľavou zadnou by ich mal zvládnuť každý, kto má skončenú základnú školu:-)

Test je vypracovaný podľa pracovných zošitov Fyzika pre 6. – 9. ročník z Edície Interaktívna kniha nakladateľstva RAABE.


Otestujte svoje vedomosti z fyziky

Zvládli by ste učivo žiaka základnej školy?

1. Objem kvapalín sa zohrievaním

2. Hustotu vypočítame pomocou vzťahu:

3. Je snehová vločka pevné teleso?

4. Prvý ortuťový teplomer zostrojil

5. Keď horúcu a studenú vodu zmiešame,

6. James Watt vyrobil parný stroj v roku

7. Amorfné látky (sklo, parafín, asfalt)

8. Dúha vzniká rozkladom svetla na vodných kvapkách v poradí

9. Ak niekto zreteľne vidí blízke predmety a neostro vzdialené predmety, hovoríme, že je

10. Elektrický odpor je definovaný ako

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#fyzika #test vedomostí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku