Preverte si svoje vedomosti o magnetizme z fyziky pre deviatakov

04.12.2015 06:00

Magnet, magnetické pole, magnetické indukčné čiary, feromagnetické látky, magnetizácia – všetky tieto pojmy tvoria úvod do sveta deviatackej fyziky na základných školách. Poďte si spolu s nami preveriť svoje vedomosti z časti o magnetizme.

Fyzika pre 9. ročník ZŠ
Fyzika pre 9. ročník ZŠ Autor: RAABE

Otázky v nasledujúcom teste nájdete v pracovnom zošite pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorý pod názvom Fyzika vychádza v odbornom nakladateľstva RA­ABE.

Pracovný zošit je zostavený tak, aby práca s ním bola v škole i pri domácej príprave jednoduchá a zábavná. V úvode každej témy si žiaci môžu zopakovať to najdôležitejšie z daného učiva.

Úvodný text im zároveň môže slúžiť ako záchytný bod pri riešení úloh. Bohatým výberom cvičení a úloh si takto žiaci ľahko a celkom prirodzene upevnia vedomosti získané v škole.

Na overenie, či učivo dobre ovládajú, môžu použiť test na konci každej témy.

Vyskúšajte si jeden aj vy!

Či sa vám test podaril na 100% alebo nie, pochváľte sa svojím výsledkom aj na facebooku!


Čo viete o magnetizme?

Poďte si spolu s nami preveriť svoje vedomosti o magnetizme.

1. Magnet je predmet, ktorý okolo seba vytvára silné gravitačné pole.

2. Magnetické pole znázorňujeme magnetickými indukčnými čiarami

3. Feromagnetické látky sú také, ktoré reagujú na blízkosť predmetu s magnetickými vlastnosťami.

4. Podľa toho, ako sa látky správajú v magnetickom poli, ich delíme na feromagnetické, poloferomagnetické a neferomagnetické.

5. Magnet priťahuje železo, nikel aj kobalt.

6. V strede medzi pólmi tyčového magnetu sa nachádza neutrálne pásmo.

7. Magnetické vlastnosti látok možno využiť pri separácii odpadov.

8. Ak priblížime k sebe magnety, ktoré sú otočené súhlasnými pólmi, budú sa odpudzovať.

9. Neutrálne pásmo tyčového magnetu sa nachádza bližšie k severnému pólu magnetu.

10. Neutrálne pásmo tyčového magnetu sa nachádza bližšie k južnému pólu magnetu.

11. Planéta Zem sa správa ako veľký magnet.

12. Okolo Zeme sa nachádza magnetické pole.

13. Kompas sa skladá z magnetky, ktorá sa neustále pohybuje zhora nadol.

14. Kompas používali námorníci na určovanie svetových strán.

15. Na magnetku v kompase pôsobí magnetická sila Zeme.

16. Magnetka je vždy otočená západovýchodným smerom.

17. Magnetka je vždy otočená severojužným smerom.

18. Magnetka je vždy otočená juhozápadným smerom.

19. Zem má severný magnetický pól a južný magnetický pól.

20. Magnetické indukčné čiary smerujú od severného pólu k južnému pólu magnetu.

21. Geografický severný pól je magnetickým južným pólom.

22. Geografický južný pól je magnetickým južným pólom.

23. Magnetické pole sa nachádza v okolí podkovovitého magnetu, ale okolo tyčového magnetu sa nenachádza.

24. Ak neferomagnetické predmety zostávajú dlhší čas nehybne uložené v magnetickom poli Zeme, stanú sa trvale zmagnetizovanými.

25. Neferomagnetické látky nereagujú na prítomnosť magnetu.

26. Teleso môže byť zmagnetizované trvale alebo dočasne.

27. Pri trvalej magnetizácii je teleso zmagnetizované aj po vybratí z magnetického poľa.

28. Magnetické pole pôsobí silou na telesá z feromagnetických látok.

29. Železné spinky na papier nie sú feromagnetické, pretože keď k nim priblížime magnet, tak sa k nemu pritiahnu.

30. Z oceľovej ihly nemožno vyrobiť magnetku.

31. Podľa toho, ako sa látky správajú v gravitačnom poli, ich rozdeľujeme na feromagnetické a neferomagnetické.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#fyzika #test vedomostí #magnetizmus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku