Nové technológie v školách tretieho tisícročia: Možno zavolá Zuckerberg

, 19.04.2016 06:00
Studenti dnes na hodine zodpovedneho podnikania...
Hodina Spoločensky zodpovedného podnikania v tabletovej triede na Hotelovej akadémii na Mikoviního ulici v Bratislave. Autor:

Tri nové tabletové triedy vzniknú na Slovensku v rámci projektu Škola tretieho tisícročia - Vzdelávanie pre budúcnosť. Učitelia budú môcť v ukážkových triedach naplno využiť potenciál moderných technológií vo vyučovacom procese a inšpirovať žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov zábavnejšou formou vzdelávania. Na jednej takej hodine sme sa boli pozrieť.

„Technológie nám pomáhajú, aby sme mohli učiť predmety zaujímavým a pre žiakov atraktívnym spôsobom. Študenti vďaka nim dokážu spolupracovať, narábať s informáciami, vytvárať zaujímavé prezentácie a tiež pracovať na diaľku,“ hovorí učiteľka Kornélia Lohyňová z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave a otvára hodinu Spoločensky zodpovedného podnikania s budúcimi maturantmi.

Neostáva iba pri slovách a študenti zapínajú tablety, podľa inštrukcií sa prihlásia a zapíšu svoje meno. Učiteľka ich nenechá vydýchnuť a hneď kladie prvú otázku a vysvetľuje inštrukcie. „Odpovedáme áno alebo nie. Počúvajte otázku. Užili ste si víkend? Áno alebo nie?,“ triedu ovládne na úvod hodiny smiech. Predsa len, pubertiaci. Skúsená pedagogička však vie, že práve toto je cesta, ako udržať ich pozornosť a najmä záujem o predmet.

Výučba s tabletom nemusí byť iba statická a zopakovanie učiva nezáživné. „Na predchádzajúcej hodine sme sa bavili aj o tom, čo je to sponzoring a filantropia, tak teraz prosím, postavte sa a zostavte spolu definíciu. Máte dve minúty,“ znie ďalšia inštrukcia a študenti sa zodvihnú zo svojich miest. V rukách tablety, klávesnice ostali na laviciach a na prvý pohľad vládne mierny chaos. Žiaci majú zostaviť znenie poučky, pričom každému z nich poslala učiteľka slovo alebo slovné spojenie. V časovom limite však stoja zoradení a úlohu splnili.

Napokon sa študentom znenie poučky podarilo...
Napokon sa študentom znenie poučky podarilo zostaviť. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Školy tretieho tisícročia

Slovenské školy potrebujú inovovať. Ukazuje sa, že že vzdelávanie tradičnou formou má v rýchlo sa meniacej dobe svoje limity.

„Žiaci musia získavať schopnosti a zručnosti 21. storočia. Musia sa naučiť myslieť a najmä myslieť kriticky. Ako spolupracovať, hľadať informácie a pracovať s nimi,“ hovorí Markus Breyer generálny riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft. Dodáva, že tajomstvo úspechu nespočíva iba v samotnom tablete, ale v celom systéme a metodike. Učitelia musia vedieť, ako naplno využiť potenciál moderných technológií vo vyučovacom procese a inšpirovať žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov zábavnejšou formou vzdelávania.

V rámci projektu Škola tretieho tisícročia – Vzdelávame pre budúcnosť pribudnú na Slovensku tri nové tabletové triedy. Spoločnosť Microsoft Slovensko ich otvorí na školách v Bratislave, Malackách a Kechneci.

Učiteľka a odborníčka na vzdelávanie pomocou...
Učiteľka a odborníčka na vzdelávanie pomocou e-learningu Kornélia Lohyňová vie, ako študentov zaujať. Autor: Viera Hebertová, Pravda

svojim žiakom nikdy poučky nediktovala. Na memorovanie vraj máme Hviezdoslavov Kubín. Na jej hodiny Spoločensky zodpovedného podnikania si mohli žiaci Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici nosiť vlastné zariadenia. Takejto forme vzdelávania sú podľa pedagogičky otvorenejší. Učí ich myslieť kriticky, pracovať v tíme, neskrývať sa však za kolektív, vedieť zdieľať svoj názor a zhodnotiť prácu, ako svoju, tak aj svojich spolužiakov. Najlepšie to ukazuje prostredníctvom aktivity priamo na ukážkovej hodine v tabletovej triede.

„Predstavte si názornú situáciu. Ste skvelý tím mladých ľudí, ktorí majú navrhnúť aktivity pre spoločensky prijateľné podnikanie pre svoju firmu. Máte pripraviť prezentáciu a na schôdzi vedenia firmy ju odprezentujete. Najskôr budete skúmať zdroje, budete „brainstormovať“ a nezabudnite, že veľmi dôležitá je aj spätná väzba a napokon prezentácia,“ znie zadanie a študenti začínajú pracovať. Vzniknú štyri skupiny – potravinárska, stavebná, IT firma a hotel. Navrhujú aktivity a pozrú sa na to, čo spoločnosť zodpovedným podnikaním získa.

Študenti si hodiny s tabletom pochvaľujú.
Študenti si hodiny s tabletom pochvaľujú. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Študentka Lenka zažila tento predmet aj bez tabletov. „Teraz je to oveľa lepšie. Keď potrebujeme vyhľadať informácie, komunikovať spolu alebo si niečo overiť. Nie je to o nejakom podvádzaní, ako si niektorí myslia, lebo učiteľka vlastne vidí aktivitu každého z nás. Aj to, či chatuje, fláka sa po internete alebo nerobí vôbec nič,“ dodáva mladá študentka.

Medzitým tím, ktorého je členkou, pracuje ako IT firma. V rámci spoločensky zodpovedného podnikania sa zamerali na trh, komunitu, životné a pracovné prostredie. „Zamerali sme sa na etiku reklamy, takže žiadne malé písmenká, preferujeme výrobky z recyklovaných materiálov, v rámci komunity môžu zamestnanci na dobrovoľníckej báze pomôcť pri brigádach napr. výsadbe stromov či čistení nábrežia a keďže sme IT firma, rozhodli sme sa podporovať školy a darovať im technologické zariadenia, aby ich nemuseli kupovať“ opisuje Lenka.

Dnes sa spojili so zamestnancom spoločnosti...
Dnes sa spojili so zamestnancom spoločnosti Pixel Federation, zajtra možno so zakladateľom sociálnej siete Facebook, Markom Zuckerbergom. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Na Skype môže byť aj Mark Zuckerberg

Kým sa hodina skončí, učiteľka budúcim maturantom ešte stihne zadať domácu úlohu aj s „deadlineom“, ktorý len ťažko oklamú, keďže rozhoduje dátum, kedy úlohu nahrajú do systému. Tesne pred hodinou to na kolene nezmontujú. „Môžem ich ovládať na diaľku,“ hovorí učiteľka žartom a dodáva, že vďaka tabletovej triede môže komunikovať aj so žiakom, ktorý má napr. slabšiu virózu či zlomenú ruku a ostal doma. Spojiť sa môže aj s odborníkmi, školiteľmi a každým, kto môže jej žiakov inšpirovať a poučiť. Na záver sa cez Skype spája so zamestnancom spoločnosti, ktorú zamestnanci označili za tretieho najatraktívnejšieho zamestnávateľa v rámci spokojnosti vo firme.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#školstvo #vzdelávanie #tabletová trieda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku