Objaviť skrytý talent dieťaťa môže rodič aj učiteľ

, 04.10.2017 12:00
deti, školy, krúžky, aktivity, futbal, šport,...
Už v rannom veku by si rodičia mali všímať, na čo má ich dieťa talent, prípadne k čomu viac inklinuje a čo mu ide najlepšie. Autor:

Objaviť skrytý talent dieťaťa by mala byť úloha rodiča, prípadne aj učiteľa. Niekedy to nemusí byť vôbec jednoduché. Dieťa je všestranne zamerané, má rado rovnako šport, hudbu, umenie. Zistiť, v čom je dieťa naozaj najlepšie, môže trvať aj dlhší čas.

Hovorí sa, že každý má na niečo talent. Niektorí dokonca vynikajú v niekoľkých oblastiach naraz, iní sú zas výnimoční iba v tej jednej. Rodičia často vyberajú svojim deťom rôzne krúžky a mimoškolské aktivity, aby zistili, k čomu dieťa viac inklinuje a na čo má talent. A práve krúžky sú vhodným nástrojom na to, aby určili, v čom je dieťa najlepšie a čo mu zároveň aj robí radosť.

Pravdepodobne neexistuje veková hranica, kedy môžeme povedať, že sa dá presne odhaliť talent. Talent sa viaže na určité predpoklady, ktoré buď máme alebo nie. Talent však môže dieťa prejaviť, ak sa mu to umožní. Určite by nemal zostať skrytý.

Menšie deti často sledujú svojich rodičov alebo starších súrodencov či kamarátov a teda je predpoklad, že napríklad talentovaní rodičia na umenie budú mať doma malého umelca tiež. Starší brat je úspešným futbalistom? Pravdepodobne aj jeho mladší brat sa bude uberať podobným smerom. Nemusí to tak byť vždy, niekedy športovo nadaní rodičia majú naopak umelecky nadané deti a naopak. Čo je však najdôležitejšie? Ak dieťa vyniká v určitej aktivite v škole, je to už úloha pedagóga, aby o tom informoval rodičov a spoločne ho v tom ďalej podporili. Prípadne, keď si rodičia všimnú, že ich dieťa je dobré v určitej oblasti, mali by mu pomôcť túto oblasť rozvíjať.

Talent objavujte už v predškolskom veku

Odborníci však hovoria, že už predškolský vek je dôležitý, ak môže dieťa svoj talent začať prejavovať a formovať. Potom môže na sebe dieťa pracovať ďalej, môže svoje nadanie rozvíjať a zdokonaľovať.

Niekedy však talent môže zostať aj skrytý, pretože dieťa nemá dostatok priestoru na jeho rozvíjanie či vôbec na to, aby ukázalo, v čom vyniká. Väčšinou sú to deti, ktoré sa nevenujú žiadnym mimoškolským aktivitám a po vyučovaní trávia čas doma alebo vonku s kamarátmi. Cielene sa nevenujú žiadnej pravidelnej aktivite či záľube, v ktorej by sa mohli zdokonaľovať. Zvoliť pre dieťa, či už hovoríme o škôlkarovi alebo školákovi, vhodný krúžok alebo aktivitu nie je jednoduché. Aj veľa aktivít však nemusí priniesť to, čo zvyčajne rodič čaká. V každom prípade by dieťa malo robiť takú aktivitu, ktorá ho napĺňa, ktorej sa chce naozaj venovať. Aby neplnilo len túžby svojich rodičov, ktorí ako deti nemali tú možnosť, ktorú teraz ponúkajú svojim deťom.

Príliš veľa aktivít sa neodporúča

Všeobecne sa hovorí, že dieťa by malo mať jeden maximálne dva krúžky. To isté platí aj pri záľubách. Žiaci sú vyťažení dosť počas vyučovania, netreba zabúdať, že aj doma ich čakajú rôzne úlohy a príprava do školy. Ak im dáte na plecia veľa aktivít aj mimo školy, môžete ich tým neprimerane zaťažiť. Nemôže jeden žiak mať vynikajúce výsledky v škole, chodiť na rôzne vedomostné súťaže, venovať sa športu, hrať na hudobnom nástroji a vo voľnom čase ešte maľovať obrazy. Tých aktivít by bolo naraz veľa.

Ak dieťa chodí na krúžky každý deň, nebude to časom robiť s radosťou. O to viac, ak chodí každý deň na iný krúžok. Nemôže ani každý deň po škole sedieť za počítačom či televízorom. V tomto určite platí zlatá stredná cesta. Nechať im čas na učenie, čas na krúžky či rôzne mimoškolské aktivity a rovnako aj čas na sebarealizáciu a zábavu – teda to, čo chce robiť dieťa.

Školáci toho zvládnu pomerne viac ako škôlkari. Pri najmenších sa preto neodporúča miešať niekoľko krúžkov naraz. Existuje veľa centier pre deti, kde sa im venujú odborníci v rámci všetkých oblastí a za určité obdobie vedia zistiť, na čo má dieťa predpoklady. Či už je to šport, umenie, tanec, jazyky alebo čokoľvek iné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ako vybrať krúžky #krúžky #mimoškolské aktivity
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku