Ako zvýšiť učebný potenciál žiaka?

, 18.10.2018 16:00
pedagogička, učiteľka, škola, školák,žiak
Feuersteinova metóda učenia rozvíja kognitívne schopnosti žiakov. Autor:

O metódach učenia sme písali už viackrát a venovali sme sa rôznym druhom, ktoré poznáme. Dnes si však predstavíme metódu, ktorá je založená na rozvoji zručností myslieť a učiť sa.

Žiaci a študenti nedosahujú v škole rovnaké výsledky. Niektorým sa darí viac a majú aj dobré známky, hodnotenie. Sú však medzi nimi aj takí žiaci, ktorí nepodávajú dostatočné výkony. Niektorí odborníci na vzdelávanie preto nerozdeľujú žiakov na dobrých či zlých – nehodnotia ich známkami, dávajú im toľko času, koľko potrebujú a dáva sa im tým priestor na rozmyslenie. O čom teda hovoríme? Počuli ste už o Feursteinovej metóde učenia?

Práve psychológ Reuven Feuerstein sa v päťdesiatych rokoch minulého storočia venoval tým deťom, ktoré v škole nevynikali, ale naopak. Ich známky prezrádzali, že majú značné problémy, ale v kolektíve ostatných detí a pri bežných činnostiach sa nijako od ostatných nelíšili. Počas hry sa zapájali rovnako ako ostatné deti, v rámci vzdelávania značne zaostávali.

To inšpirovalo Feuersteina, aby vyvinul metódu učenia sa – Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania, ktorá je zameraná na rozvoj umenia učiť sa, pričom má umožniť zisťovať a rozvíjať učebný potenciál žiaka. Práve táto metóda využíva princípy štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti a skúsenosti sprostredkovaného učenia – podľa neho je človek schopný adaptácie a zmeny. Rovnako nezastáva názor, že IQ človeka je nemenné a nedá sa pracovať na intelekte a dosahovať lepšie výsledky.

Podľa Feuersteina deti, ktoré sa nedokážu vzdelávať a učiť zo skúsenosti a v procese výučby v škole, majú ďalej problémy myslieť v súvislostiach – nenaučili ich to, a tak nie sú schopné všetky tie vedomosti, informácie a poznatky prijať, spracovať a vyhodnotiť. Títo žiaci sú väčšinou viac impulzívni a konajú pudovo, vládnu im viac emócie, nedokážu prijímať viac informácii, nedochádza u nich k poučeniu z vlastných chýb. Feuerstein hovorí, že im chýbajú dostatočne rozvinuté poznávacie funkcie. A čo znamená v praxí? Takýto žiak si nedokáže urobiť plán – nevie si naplánovať správne svoje úlohy, stratégiu a už vôbec nedokáže vyhodnotiť situáciu, podľa ktorej by sa mal vedieť zachovať a na ktorú by mal vedieť reagovať.

Táto metóda stimuluje kognitívny rozvoj, ktorý ďalej umožňuje rast žiaka (školský, sociálny a osobnostný rast). Pri tejto metóde je dôležité aj rozvíjanie reči, slovnej zásoby a presné vyjadrovanie. Ďalej má svoje miesto vnútorná motivácia žiaka k učeniu – heslom je: „Rozmysli si to…“. Rovnako sa pri tejto metóde nepoužíva súťaživosť, známkovanie a malo by sa umožniť každému žiakovi, aby bol úspešný. Neustále sa povzbudzuje správne kladenými otázkami a berie sa ohľad aj na tempo, ktoré má žiak v rámci učenia. Dôležitá je vzájomná spolupráca a dialóg – počúvanie.

Kto bol Reuven Feuersten?

Izraelský psychológ Feuerstein bol známy najmä vďaka teórii modifikovateľnosti inteligencie, ktorá spočívala v tom, že inteligencia nie je fixná, ale dá sa meniť. V Izraeli založil Medzinárodné centrum pre zvýšenie študijných schopností – The International Center for the Engancement of Learning Potential. Počas svojho života sa venoval deťom, nejaký čas strávil v sanatóriu, študoval psychológiu, stal sa profesor a nakoniec získal aj nejaké ocenenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Feuersteinova metóda učenia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku