Doktorandom sa zvyšuje štipendium

, 06.09.2019 10:00
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia
Ilustračné foto Autor:

Doktorandi si finančne prilepšia o niekoľko eur. Zvýši sa im totiž výška štipendia.

Určité zmeny sa od tohto školského roku dotknú aj doktorandov v rámci výšky štipendia, ktoré sa mení.

Doktorandi sa potešia. Štipendium po vykonaní dizertačnej skúške sa im zvýši. Do akej miery? „Na 855 eur vzrástlo od septembra 2019 štipendium doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky. Do jej absolvovania budú dostávať študenti dennej formy doktorandského štúdia mesačne 734 eur,“ informuje ministerstvo školstva na svojej stránke.

Toto zvýšenie podľa ministerstva súvisí s úpravou platových tried a stupňov pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa týka pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl, vrátane vysokých.

Aký nárok vzniká doktorandom na štipendium? Štipendium sa doktorandom mení aj na základe vykonania dizertačnej skúšky, pretože po nej má nárok na vyššiu sumu. „Doktorand po vykonaní dizertačnej skúšky má nárok na štipendium najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Od 1. 9. 2019 je to spomínaných 855 eur, čo predstavuje nárast oproti doterajšiemu stavu o 68,50 eura,“ vysvetľuje rezort školstva.

Ako je to s doktorandmi do vykonania dizertačnej skúšky? Má nárok na štipendium? „Do vykonania dizertačnej skúšky dostáva študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia štipendium najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.“

Doteraz bolo podľa rezortu školstva toto štipendium vo výške 675 eur mesačne, takže od 1. septembra 2019 sa zvýšilo o 59 eur.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#štipendium #doktorandi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku