Ktoré stredné školy u nás sú nadpriemerné? NÚCEM zistil prvých 20 najlepších

, 29.09.2019 23:00
deti, škola, trieda
Ilustračné foto Autor:

Slovenské stredné školy získali prehľad ďalších hodnotení, ktoré vyplývajú z toho, ako sa ich študentom darilo v rámci štúdia na konkrétnej strednej škole.

Stredné školy už po piatykrát dostávajú informáciu z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. O čo konkrétne ide? Okrem výsledkov z externej Maturity 2019 totiž riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktorým je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. „Slovenské školy získavajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok k vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania,“ hovorí rezort školstva.

A ako to teda funguje? „Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,“ vysvetľuje ministerstvo školstva na svojej stránke. NÚCEM pracoval pri výpočte s archívnymi dátami absolventov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2017, 2018 a 2019 a školy tak dostanú podrobné informácie o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za obdobie troch školských rokov.

Podľa ministerstva veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. „Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.“

Dvadsiatka tých najlepších

Koľko škôl sa dostalo ku konkrétnym informáciám? Spolu 557 stredných škôl zistilo, akú pridanú hodnotu svojim študentom ponúkli. A ktoré sú tie najlepšie stredné školy s pridanou hodnotou nad očakávania? Dozviete sa prehľad tých najlepších TU, pričom sú školy rozdelené na gymnázia a stredné odborné školy.

Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2017 až 2019, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl.

Čo znamená pridaná hodnota nad úrovňou očakávania? Znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov počas štyroch rokov.

Testovanie má podľa NÚCEM-u význam, pretože školy si tak môžu zhodnotiť, aké podmienky reálne ponúkajú svojim študentom. „Stalo sa štandardom, že stredné školy na Slovensku majú možnosť na základe týchto objektívnych informácií vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Metodiku meraní pripravujeme tak, aby sa spoľahlivosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní pre školy stále zvyšovala. Prispelo k tomu i to, že od minulého školského roku sme začali testovať vstupnú úroveň aj u žiakov osemročných gymnázií, ktorých dáta nám pri výpočte pridanej hodnoty doposiaľ chýbali. Zároveň od roku 2021 plánujeme vyhodnocovať aj pridanú hodnotu na základných školách, a to medzi Testovaním 5 a Testovaním 9,“ hovorí riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#stredné školy #núcem #hodnotenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku