Má vaše dieťa problém s koncentráciou? Zvážte poruchu ADHD

, 14.10.2019 23:00
školák, prvák, dieťa, matka, školský rok
Ilustračné foto Autor:

Pozornosť, koncentrácia a schopnosť sústrediť sa na niečo – toto sa vyžaduje od školopovinných deti. Niektorí žiaci však majú s koncentráciou problém, nedokážu obsedieť na jednom mieste dlhší čas a nevedia sa na nič sústrediť viac ako pár minút. Problém? Možno. Poďme sa pozrieť na dve varianty.

Deti sú všeobecne zvedavejšie, neposednejšie ako dospelí. Čím menšie dieťa, tým je čas jeho pozornosti kratší. Čo je teda optimálny čas, počas ktorého sa dokáže školák sústrediť na učivo? Už pri nástupe do prvej triedy sa u dieťaťa vyžaduje školská zrelosť, s ňou súvisí okrem ďalších predpokladov aj schopnosť koncentrácie. Tá je v škole naozaj potrebná. Ak teda trvá vyučovacia hodina 45 minút, čo pokladáme za ideálny čas na koncentráciu? Na druhej strane počas tohto času má dieťa nielen počúvať a ticho sedieť, ale očakáva sa aj nejaká interakcia žiaka s pedagógom alebo ostatnými rovesníkmi v triede. Takže tu nehovoríme o 45-minútovom sedení a počúvaní bez pohnutia.

Pre niekoho môže byť naozaj problém sústrediť sa na určitú činnosť. Napríklad takí prváčikovia, pre tých je nástup do školy veľkou zmenou a nemusia hneď na túto zmenu reagovať najlepšie. Na začiatok ale netreba robiť paniku, stačí sa na to detailnejšie pozrieť.

Nie sú dnes rodičia perfekcionisti a neočakávajú občas od svojho dieťaťa až príliš? V prvom rade sa treba objektívne pozrieť na to, aké výsledky dieťa vykazuje. Škola ho v podstate baví, vedie sa mu celkom dobre, akurát nedokáže udržať pozornosť? Áno, aj takúto skúsenosť môžu mať niektorí rodičia. Toto sú však dobré znaky toho, že dieťa dokáže vnímať to, čo sa v škole deje a dokáže sa naučiť to, čo sa od neho vyžaduje. Netreba sa zbytočne obávať, skôr dieťa upozornite, čo sa od neho vyžaduje a aké správanie počas vyučovania sa od neho očakáva. Naopak, sú aj deti, ktoré nevykazujú dobré výsledky, v kolektíve si nevedia nájsť prirodzene svoje miesto a majú problém nadväzovať rozhovor.

Kedy teda treba spozornieť? Zodpovedzte si základné otázky, ako napríklad:

  • Vaše dieťa nevie vypracovať úlohu, ktorá sa skladá z viacerých krokov?
  • Nedokáže si urobiť úlohu, ktorá mu bude trvať dlhší čas?
  • Má problém s vytrvalosťou?
  • Je vaše dieťa až priveľmi „neposedné“? Prejavuje znaky hyperaktivity?
  • Úlohu urobí rýchlo a s chybami?
  • Má vaše dieťa výkyvy nálad?

Ak ste si zodpovedali na tieto otázky kladne, tak pravdepodobne môže vaše dieťa trpieť ADHD – poruchou osobnosti s hyperaktivitou. Oveľa viac touto poruchou trpia chlapci ako dievčatá. Takéto dieťa potom nemá tie najlepšie známky a domov si nosí aj nejaké tie poznámky. Podľa odborníkov však tieto deti bývajú bystré napriek ich výsledkom v škole. Určite ich netrestať a nevyčítať, pomôže pochvala.

Ak teda zvažujete, či má vaše dieťa poruchu pozornosti, treba to odkonzultovať s učiteľmi a prvý kontakt určite pomôže aj so psychológom, ktorý už následne nasmeruje rodičov a dieťa tým správnym smerom.

Len nepozornosť a lenivosť

Nemusí však ísť vždy o ADHD, ale jednoducho je len vaše dieťa nepozorné. Preto treba najskôr vylúčiť túto možnosť a v prípade, že dieťa nemá žiadne poruchy pozornosti, vysvetliť mu, čo sa od neho očakáva a aké sú jeho povinnosti. Okrem toho pomôže, ak si bude robiť úlohy v prostredí, kde nie sú žiadne rušivé elementy. Televízor je vždy vypnutý, mobil a tablet odložený.

Pozornosť narušia aj ďalšie predmety ako hračky, prípadne i ďalší ľudia v domácnosti. Uistite sa, že dieťa si robí úlohy v pokojnom prostredí, nepočuje zvuky a ruchy z vedľajšej miestnosti, pretože v danom momente môže byť rozhovor dospelých oveľa zaujímavejší ako príklad z matematiky. Snažte sa dostať možnosť rozptýlenia na minimum a vysvetliť dieťaťu, že čím viac „zbytočného“ času strávi nad učením, tým menej mu zostane na prípadnú zábavu alebo niečo zaujímavejšie, čo mi mohlo ešte v ten deň stihnúť urobiť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozornosť dieťaťa #porucha pozornosti #koncentrácia v škole #ADHD
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku