Počuli ste už o kozmopolitnom vzdelávaní?

, 29.11.2019 22:00
škola, učiteľka, žiaci, trieda
Ilustračné foto. Autor:

Kozmopolitné vzdelávanie je dôležité, aj keď sa o ňom až tak často nehovorí. Žiaci by mali rozvíjať potrebné zručnosti a učitelia ich môžu vzdelávať v tejto oblasti aj pomocou novej platformy, ktorá pred pár dňami odštartovala svoju púť na Slovensku.

Kozmopolitná myšlienka formuje spôsob, akým ľudia spolunažívajú. Pripravuje mládež na pochopenie základných ľudských práv, demokratických hodnôt a medzikultúrneho dialógu a zároveň ich motivuje k tomu, aby sa stali aktívnymi a angažovanými občanmi. Všetky tieto črty im bránia v tom, aby sa stali korisťou zjednodušenej interpretácie sveta, radikalizácie, ale i sociálnej a politickej nečinnosti.

A tak aj u nás vznikla viacjazyčná platforma s názvom EduSkills+. Tá sa venuje rôznym kozmopolitným vzdelávacím stratégiám a ich rastúcemu významu v európskom a medzinárodnom kontexte.

Prečo kozmopolitné vzdelávanie? „Žijeme v dobe veľkej neistoty a zmien. Urýchlenie globalizácie má mnoho dôsledkov a zasahuje do života ľudí, ako aj do európskych tried. Sme svedkami zvýšenej miery migrácie a prelínania kultúr, čo vedie k novým formám správania a zmýšľania. Zároveň prináša oslabenie miestneho spôsobu života,“ poskytol informáciu zverejnenú v oficiálnej tlačovej správe spomínaného projektu Michal Grodza.

Učitelia na tejto platforme môžu nájsť množstvo informácií a podkladov, ktoré môžu využívať priamo na vyučovaní. Napríklad sú to rôzne bezplatné online a offline vzdelávacie materiály, informácie o tom, ako čeliť aktuálnym vzdelávacím výzvam. Projekt je založený na predpoklade, že medzikultúrna integrácia v globalizovanom svete si vyžaduje osobitné stratégie na odstránenie predsudkov, spochybňovanie stereotypov, prekonanie kultúrnych bariér a podporu dialógu. „Zdá sa, že práve vzdelávanie za účelom kozmopolitnej angažovanosti prostredníctvom špecifických vzdelávacích politík a postupov je najúčinnejšie pre deti a mládež,“ vysvetľuje ďalej Grodza.

Spoločnosť menia technológie. Je to práve technologický pokrok a nové médiá, ktoré menia spôsob, akým na seba navzájom pôsobíme. Zároveň menia aj spôsob, akým vnímame informácie a vedomosti. „Neschopnosť primerane uvažovať o týchto zmenách vo svetle vlastného života vedie k strachu, vylúčeniu, stiahnutiu sa zo spoločnosti a v extrémnych formách i k násilnej radikalizácii. To všetko vytvára tlak na školy a učiteľov, ktorý ich núti snažiť sa porozumieť neustále sa meniace globálne prostredie a pripraviť študentov na tento nový svet,“ hovorí Grodza. Podľa neho si to vyžaduje rozvoj konkrétnych vzdelávacích stratégií zameraných na podporu medzikultúrneho dialógu a budovanie nových identít vyplývajúcich z možnosti interagovať s “tým druhým”. Takéto vzdelávacie stratégie dokážu ponúknuť kognitívne, afektívne a spoločenské nástroje, skrze ktoré je možné riešiť predsudky a stereotypy. Rovnako pripravujú študentov na aktívne občianstvo v rozmanitej a komplexnej spoločnosti.

A tak je cieľom podporiť rozvoj kompetencie viesť dialóg a uvažovať. Tieto kompetencie tvoria základ pre rozvoj kozmopolitného dialógu a identity. Takýto dialóg sa považuje za nevyhnutnú podmienku sociálneho začlenenia a sociálneho rozvoja komplexných spoločenstiev.

Pre učiteľov ako pomôcka

A aká je štruktúra tejto bezplatnej vzdelávacej platformy? Skladá sa z troch hlavných častí, ktorým sú moduly, videá a mediálna knižnica.

Moduly predstavujú voľne dostupné a kreatívne vzdelávacie materiály a týkajú sa štyroch hlavných tematických okruhov. Podporujú nadobúdanie zručností potrebných k aktívnej účasti v demokratických procesoch, životu v rôznorodých spoločenstvách a rozvoju kritického myslenia.

Videá poskytujú stručný úvod k niektorým modulom a používaniu platformy ako takej. Viaceré dlhšie videá sa týkajú koncepcie filozofického prístupu.

V mediálnej knižnici môžete nájsť multimediálny obsah, ako napríklad: odkazy, literatúru, didaktické materiály a iné projekty zaoberajúce sa témou daných modulov. Tieto je možné zoradiť podľa viacerých filtrov, ako napríklad: téma, jazyk či typ materiálu.

Platforma poskytuje učiteľom úplné učebné osnovy za cieľom realizácie metódy filozofického pátrania v školských triedach. Okrem toho tiež sprístupňuje vzdelávacie moduly a mediálnu knižnicu, ktorá obsahuje zbierku metód z rôznych krajín a materiály v rôznych jazykoch. Medzi diskutované témy patria: udržateľná spotreba, globalizácia, cesta našich výrobkov, útek pred vojnou a prenasledovaním, rozmanitosť vo futbale, ľudské práva, islamofóbia a iné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#kozmopolitné vzdelávanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku