Aj na Slovensku máme uznávanú biznis fakultu

, 31.01.2020 18:00
škola
Úspech pre slovenskú fakultu Autor:

Slovenská fakulta získala za minulý rok prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už jedenástykrát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta.

Poznáte úspešné biznis univerzity? Aj na Slovensku môžete nájsť kvalitné školy, ktoré konkurujú tým zahraničným.

Univerzita Komenského, konkrétne Fakulta managementu sa môžu pochváliť pekným usmiestnením v rebríčku. Umiestnila sa totiž medzi tisíckou najúspešnejšími Business Schools aj v roku 2019 s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools. „Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools,“ píše UK na svojej stránke.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo ešte minulý rok (konkrétne v októbri) v Bangkoku. Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je podľa univerzity vytvorený so zámerom poskytnutia informácií perspektívnym študentom, pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.

„V našom prípade je špecifikom, že sme sa ako malá fakulta umiestnili v rebríčku v konkurencii veľkých monotematických vysokých škôl ako napríklad Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer 15 000 študentmi. Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty, sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku,“ informuje ďalej univerzita.

A ako to teda funguje a ako sa hlasuje?

Významným prvkom systému hodnotenia je dekanské hlasovanie. Všetky školy a fakulty zaradené do oficiálneho výberu sú posudzované ich akademickými rovesníkmi z 1 000 vybratých škôl. Každý dekan alebo riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) hodnotí školy v každej krajine. Dekani majú možnosť predložiť hlasovanie pre školy v každej z geografických zón, s ktorými sú oboznámení.

O fakulte

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikla v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

A ako sa môžu uplatniť absolventi fakulty? Tí sa môžu uplatniť napríklad v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách.

„Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Napriek tomu, že prví absolventi ukončili štúdium na fakulte iba pred desiatimi rokmi, mnohí z nich už zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére alebo úspešne pôsobia na univerzitách,“ informuje fakulta na svojej stránke, pričom jej poslaním je pripravovať kvalitných a konkurencieschop­ných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #UK #Fakulta managementu