Ako zapísať budúcich prvákov v čase karantény?

, 20.04.2020 10:10
prváci, škola
Aj keď momentálne sú školské lavice prázdne, na zápis prvákov sa nezabúda ani teraz. Autor:

Aktuálna situácia v rámci školského vyučovania necháva žiakov a študentov v domácej výučbe. V tejto súvislosti sa však vynára niekoľko otázok, ako riešiť jednotlivé povinnosti, ktoré sa týkajú detí. Mnoho predškolákov čaká v septembri nástup do školy, ako si majú rodičia poradiť so zápismi? Dozviete sa v nasledujúcich riadkoch.

Predškoláci a nielen oni sú stále doma, zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách však nepočkajú. Ministerstvo školstva upozornilo na termíny a formu podávania zápisov.

Spomínané zápisy na školský rok 2020/2021 je možné uskutočniť od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. „Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ informuje ministerstvo na svojej stránke.

Ako môžu rodičia vykonať zápis svojho predškoláka? Majú na výber z niekoľkokých možností:

Formulár

Rodičia môžu využiť zápis prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii online. „Školy už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (nájdete ho na stiahnutie TU), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy),“ píše v inštrukciách rezort školstva.

Papierová forma

Nie všetci majú doma počítače, resp. prístup k internetu. Pre rodičov bez možnosti komunikovať prostredníctvom internetu je k dispozícii aj a papierová forma zápisu. „Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ vysvetľuje ďalej ministerstvo.

Elektronická forma

Podľa ministerstva môže zákonný zástupca poskytnúť základnej škole osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Odklad

Ako podať žiadosť, ak chce rodič požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky? Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nemusí pri zápise podať aj ďalšie prílohy. Tými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré zákonný zástupca doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

„Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,“ informuje na záver ministerstvo.

A kedy čakať rozhodnutie o prijatí? Riaditeľ školy, ktorý má k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. Ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Taktiež riaditeľ školy zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Všetky ostatné informácie si môžete prečítať TU.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zápisy prvákov #školský rok 2020/2021
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku