Školám zasvieti od septembra semafor

O týždeň sa vracajú žiaci opäť do školských lavíc. Aké opatrenia budú musieť dodržiavať? A ako má vyzerať čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné odovzdať?

, 31.08.2020 09:00
dievča, žiačka, škola, kytica Foto:
Čo sa týka nosenia rúšok, žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška. Ostatní ich musia mať povinne.
1

Školský rok sa začne na mnohých školách netradične. Ochorenie COVID-19 zaviedlo špeciálne opatrenia aj v tomto prípade a hromadné otvorenie školského roka sa neorganizuje. Výnimku majú len prváci a ich rodičia. Pokiaľ je to možné, škola môže otvorenie školského roka zorganizovať v exteriéri. Samozrejme, s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov žiaka.

Ak sa to však pre nepriazeň počasia nedá takto urobiť, tak aj prváci pôjdu len do tried. Ostatné triedy majú otvorenie školského roka v triede bez sprievodcov. Dieťa musí navyše pri prvom príchode do školy odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a aj zdravotný dotazník. V ňom rodičia vyplania, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska, alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí.

Z júna si mnohí žiaci aj rodičia určite pamätajú takzvaný ranný filter – meranie teploty. Ten ministerstvo školstva odporúča aj v svojom manuáli pre školy. Ten sa zameriava na opatrenia, ktoré škola musí urobiť v súvislosti s výskytom ochorenia na koronavírus. V prípade väčších škôl, a teda vyššieho počtu tried a žiakov, môže byť ranný nástup rozdelený na viac časových úsekov. Žiaci môžu prichádzať napríklad od pol ôsmej ráno do pol deviatej v desaťminútových intervaloch.

Čo sa týka nosenia rúšok, žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška. Ostatní ich musia mať povinne všade vo vnútorných priestoroch školy vrátane tried. Zatiaľ toto opatrenie platí do 14. septembra, ďalšie nosenie príslušné úrady zvážia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Pedagógovia nosia rúško alebo štít. Nepedagogickí zamestnanci nosia rúška alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

Aktivity by mala škola organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova bude, ale prebiehať môže jedine v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory určené na šport ako posilňovňa a bazén sa totiž do 20. septembra nevyužívajú.

O dezinfekciu a upratovanie sa rodičia báť nemusia. Podľa nariadenia sa upratovanie a dezinfekcia toaliet musia robiť minimálne trikrát denne. Dôkladné čistenie ostatných miestností aspoň raz za deň. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktorých sa dotýka zvlášť veľký počet ľudí, sa musí robiť minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

Do školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, vracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Manuál pre základné a stredné školy ministerstva školstva zavádza pre školy takzvaný semafor. Školy sa budú riadiť troma fázami. Zelená fáza je bezpečná, oranžová platí pri podozrení na ochorenie COVID-19 u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza prichádza na rad pri potvrdenom ochorení. Ministerstvo školstva zatiaľ neplánuje plošne zatvárať školy pre koronavírus. Predísť tomu má práve využívanie farebných fáz.

Ako má vyzerať vyhlásenie rodiča

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlasujem, že žiak Martin Malý, bytom Hrobákova 10, 85103 Bratislava, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

V Bratislave dňa 2. septembra 2020

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: Mária Malá

Adresa zákonného zástupcu: Hrobákova 10, 85103 Bratislava

Telefón zákonného zástupcu: 090X 123 456

Podpis zákonného zástupcu

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: Mária Malá

Meno dieťaťa: Martin Malý

Adresa zákonného zástupcu: Hrobákova 10, 85103 Bratislava

Telefón zákonného zástupcu: 090X 123 456

Dôvod použitia tohto dotazníka: Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie COVID-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenia boli bezpečným miestom pre dieťa v procese vzdelávania a výchovy.

Dotazník vypĺňa každý zákonný zástupca dieťaťa.

Vyhlasujem, že dieťa vycestovalo v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020 mimo Slovenskej republiky: áno nie

Vyhlasujem, že dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia v termíne od 17. 8. do 31. 8. 2020: áno nie

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #semafor #návrat do školy #koronavírus #čestné vyhlásenie