Ktorý spotrebič kúpiť? Pomôže energetický štítok

Vizitkou domáceho spotrebiča je jeho energetický štítok. Poskytuje základné informácie o parametroch modelu. Od apríla 2012 musia výrobcovia používať nový typ energetických štítkov, ktoré prinášajú jasnejšiu a prehľadnejšiu informáciu.

21.10.2013 10:21
energia, energetický štítok Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Energetický štítok, ktorý je v predajniach umiestnený priamo na spotrebiči, obsahuje informácie o spotrebe energie, vody, kapacite a ďalších charakteristikách. Inovované štítky, ktoré používame od minulého roku, umožňujú zákazníkovi spotrebiče rýchlejšie a jednoduchšie porovnávať,“ hovorí Ivona Balážová, marketingová manažérka Electrolux.

Dnešné štítky ponúkajú prehľad o kľúčových parametroch, ako napríklad ročná spotreba energie, ročná spotreba vody alebo kapacita zariadenia. Číselné údaje sú doplnené zrozumiteľnými piktogramami. Tie ukazujú vybrané parametre a charakteristiky daného spotrebiča. Pri chladničkách je to napríklad: kapacita na uskladňovanie alebo hlučnosť. Pri pračkách udáva štítok aj hlučnosť, účinnosť odstreďovania, kapacitu či ročnú spotrebu vody.

Okrem bežných spotrebičov nájdete energetické štítky aj na menej tradičných domácich zariadeniach: vinotéke alebo klimatizácii. Vo všetkých prípadoch obsahuje štítok základné údaje a informácie špecifické pre danú kategóriu. Pri spomínanej vinotéke je to napríklad informácia o počte štandardných vínových fliaš, ktoré spotrebič uschová.

Nové štítkovanie bolo postupne zavádzané od decembra 2010 do apríla 2012. Odráža tiež technologický posun v oblasti domácich spotrebičov. Pri svojom vzniku energetický štítok pôvodne zatrieďoval výrobky do tried od A po G, pričom označenie A predstavuje triedu najvyššej a G triedu najnižšej energetickej účinnosti. Novou revíziou európskej legislatívy sa zaviedli triedy až po A+++ tak, aby sa prispôsobili technickému vývoju a umožňovali naďalej odlišovať výrobky z hľadiska ich energetickej účinnosti. V prípade chladničiek sú napríklad triedy od najnižšej D po najvyššiu A+++.

Za presnosť informácií na energetických štítkoch sú zodpovední výrobcovia. Tí musia bezplatne pridávať štítok s každým uvádzaným výrobkom. Deklaratívne informácie na štítkoch vychádzajú z postupu, ktorý stanovujú európske normy. Spotreba energie sa však pri dennodennom používaní spotrebiča môže líšiť od údajov uvedených na štítku, pretože závisí od spôsobu využívania výrobku a jeho umiestnenia v domácnosti.

Predajcovia sú povinní štítok pripevniť k výrobku v mieste predaja. Štítok má byť viditeľne upevnený na prednú alebo vrchnú stranu výrobku. Keďže za správnosť informácií na štítku zodpovedá výrobca, predajcovia nesmú výrobky preštítkovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ekológia #energetický štítok