Počet predaných novostavieb klesá

Napriek tomu, že ceny nových bytov v Bratislave opäť preskočili svoje maximum, ich rast sa spomaľuje. V dôsledku nejasnej situácie na rezidenčnom trhu nehnuteľností a čoraz prísnejších opatrení NBS na získanie hypotekárneho financovania nového bývania, počet predaných bytov naďalej klesá.

12.04.2019 11:15
Vinohradis,novostavba,nehnutelnost,byvanie,byt Foto: , ,
Ilustračné foto
debata
Za prvé tri mesiace roka 2019 dosiahla priemerná cena voľných nových bytov v Bratislave hodnotu 2 311 eur/m2 bez DPH. Oproti poslednému štvrťroku minulého roka sa zvýšila o 37 eur, resp. o 1,6 %. Ak porovnáme priemernú cenu nových bytov s prvým kvartálom 2018, priemerná cena rástla o 6,8 %. Priemerná cena voľných bytov stúpala vo všetkých bratislavských okresoch, najviac však v BA IV, medzikvartálne až o 3,6 %.

Vývoj priemernej ceny nového bývania

Byty sa predávali za priemernú cenu 2 179 eur bez DPH/m2. Na rozdiel od posledných troch mesiacov minulého roka, cena predaných bytov rástla iba v troch bratislavských okresoch, čo malo za následok že celková priemerná cena za Bratislavu ako celok sa zvýšila iba o 4 eurá, resp. o 0,2 %. P

odobne, ako u voľných nových bytov, ide však o nové pokrízové maximum. V dvoch bratislavských okresoch si kupujúci pri kúpe nového bytu zaplatili menej, ako za porovnateľnú kategóriu bytu museli zaplatiť na konci roka 2018. „Najvýraznejší pokles v priemernej predajnej cene sme zaznamenali v prvom okrese (-7,6 %) a menší, v druhom bratislavskom okrese, a to –2,7 %“, informuje Ing. Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca cien nehnuteľností zo spoločnosti LEXXUS.

Počet nových bytov v ponuke je najnižší od krízy 2008

V mesiacoch január až marec 2019 bolo zazmluvnených 573 bytov. Medzikvartálne sa záujem o nové byty znížil o 9,5 % a medziročne hovoríme až o 45 % poklese záujmu o nové byty. „Za týmto procesom je potrebné hľadať niekoľko dôvodov. Najpodstatnejší z nich je samotná nepružnosť cien resp. ich vzdor k oslabovaniu. V praxi to znamená, že čoraz viac a viac ľudí má pri zvyšujúcich sa cenách nehnuteľností problém dovoliť kúpiť si bývanie. Dôvodom je neúmerne sa zväčšujúca priepasť medzi tým, čo banka klientom ponúka cez hypotekárny úver a tým, čo klienti musia pokryť z vlastných zdrojov. Situácia na trhu je zatiaľ nejasná s komplikovanou predikciou, nakoľko práve hypotekárny trh bude v druhej polovici roka čeliť poslednej generácii mechanizmu obmedzujúceho systém hypotekárneho financovania nehnuteľností z dielne NBS a ten bude mať ďalší dopad na trh rezidenčných nehnuteľností.

V neposlednom rade ponuka nových nehnuteľností na predaj výrazne klesá ako na primárnom, tak aj na sekundárnom trhu, naopak rastie ponuka bytov určených na prenájom. Na trhu tak výrazne chýba substitučná možnosť voľby, ako jeden z výrazných mechanizmov predošlého obdobia,“ upresňuje Ing. Peter Ondrovič. Najviac bytov sa predalo v BA IV – 158 bytových jednotiek, naopak najmenej bytov sa predalo v BA I – 47.

Ku koncu sledovaného obdobia, teda prvého kvartálu 2019, bolo na bratislavskom trhu rezidenčných nehnuteľností 2 207 voľných bytových jednotiek. Ide o najnižšiu ponuku novostavieb v pokrízovom období. Medzikvartálne ide o pokles na úrovni 8,5 % a medziročne hovoríme takmer o 30 % úbytku nových bytov v ponuke.

Pomer medzi voľnými dokončenými bytmi a voľnými rozostavanými bytmi sa oproti predchádzajúcemu kvartálu zmenil len mierne. Podiel počtu voľných rozostavaných bytov na celkovom objeme voľných bytov na trhu novostavieb mierne poklesol na úroveň 89,5 %. Vo štvrtom kvartáli minulého roka to bolo takmer 91 %.

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosti #cena #novostavby