Ku kvalite ovzdušia prispel každý piaty Slovák

, 25.04.2019 08:00

Chladničky a mrazničky patria k elektroodpadu, ktorý je najnebezpečnejší pre životné prostredie.

Slováci sa pri zbere elektroodpadu správajú...
Slováci sa pri zbere elektroodpadu správajú čoraz ekologickejšie a neustále klesá podiel poškodených chladničiek v zbere. Autor: SHUTTERSTOCK

Jedna chladnička vyrobená pred rokom 1996 obsahuje priemerne až 400 gramov freónu, čo závažným spôsobom poškodzuje ozónovú vrstvu. Ak toto množstvo unikne do vzduchu, poškodí ho rovnako ako štyri tony oxidu uhličitého (CO2). To je také množstvo, aké do ovzdušia vypustí auto, ktoré prejde zhruba 20-tisíc kilometrov.

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov za 14 rokov svojho pôsobenia zabezpečilo zber a recykláciu viac ako milión nepotrebných spotrebičov. To znamená, že každý piaty slovenský spotrebiteľ zodpovedne odovzdal svoju starú chladničku do zberu, čím výrazne prispel ku kvalite ovzdušia.

Vyše 760-tisíc chladničiek obsahovalo freóny. Vďaka tomu, že dve tretiny sa dostali do zberu nepoškodené, podarilo sa z nich pri recyklácii ekologicky zachytiť až 288 ton freónu tak, aby neunikol do ovzdušia. Toto množstvo by inak v ovzduší malo taký istý účinok ako emisie CO2 zo 143 868 osobných automobilov, z ktorých každý by prešiel 100-tisíc kilometrov. Jeden veľký strom dokáže pritom zo vzduchu absorbovať približne desať kíl CO2 za rok, takže na absorpciu takého množstva oxidu uhličitého by bolo potrebných takmer 29 miliónov veľkých stromov, no aj tak by im to trvalo desať rokov.

Slováci sa pri zbere elektroodpadu správajú čoraz ekologickejšie a neustále klesá podiel poškodených chladničiek v zbere. Ideálny stav by bol, keby sa v zbere nevyskytovali už žiadne poškodené chladničky.

Z milióna starých chladničiek sa recykláciou podarilo získať

23 974 ton železa

6 719 ton plastu

5 293 ton polyuretánového prachu

1 781 ton hliníka

838 ton medi

311 ton skla

Zdroj: ENVIDOM

Ekologicky zneškodnené chladivo

Druh chladiva v chladničkách množstvo (kg)
freón 287 736
tetrafluoretán 17 360
izobután, pentán 76 505
amoniak 1 455
Spolu 383 056
Zdroj: ENVIDOM

Druh chladiva v recyklovaných chladničkách

Druh chladiva počet chladničiek (ks)
freón 769 665
tetrafluoretán 184 233
izobután 103 688
amoniak 24 108
Spolu 1 081 694
Zdroj: ENVIDOM. Pozn.: Údaje za roky 2005 až 2018.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ekológia #triedený odpad #elektroodpad
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku