Za teplo sa platí menej ako pred dvadsiatimi rokmi

V máji skončila vykurovacia sezóna a domácnosti dostávajú ročné vyúčtovanie za teplo, ktoré nepatria k radostným správam. Pozitívne však je, že náklady na teplo si každým rokom ukrajujú z domáceho rozpočtu menší podiel. Len napríklad na cigarety sme schopní minúť niekoľkonásobne viac ako sú celoročné výdavky na teplo.

05.06.2019 13:00
radiátor, muž, byt, kúrenie, teplota Foto:
Ilustračné foto
debata
Pomer výdavkov na teplo na príjme domácností sa znižuje. Ak sa pozrieme napríklad na pivárov, ktorí vypijú jedno pivo za deň, aj ich ročné náklady na jedno pivo denne hravo presiahnu celoročné výdavky na teplo v jednom byte. Ako sa teda vyvíjajú náklady na teplo v našich domácnostiach za posledných 20 rokov?

Zarábame viac, za teplo platíme menej

V priebehu 20 rokov tvoria výdavky spojené s dodávkou tepla na vykurovanie a tepla dodaného v teplej vode stále menšie percento z rodinného rozpočtu. Najväčší 10 % podiel tvorili výdavky za teplo na príjmoch domácnosti v roku 2003 a odvtedy stále klesali, pričom v roku 2017 tvorili približne 3 % podiel na príjmoch domácností.

Ak si porovnáme priemerné náklady za kúrenie a teplú vodu v roku 2003, kedy podiel týchto nákladov na príjmoch domácností bol najvyšší, a predstavoval takmer 800 Eur, tak v roku 2017 predstavovali tieto náklady sumu cca 600 Eur.

„Centrálne systémy vykurovania neustále modernizujeme a zefektívňujeme. Postupnými a systematickými investíciami sme vybudovali vysoko efektívne zdroje na výrobu tepla a modernú distribučnú sieť podľa najprísnejších štandardov, aké nájdeme vo vyspelých európskych krajinách. Aj to sú dôvody, pre ktoré je možné poukázať na konkrétne úspory v peňaženkách spotrebiteľov,“ vysvetlil Ivan Ďuďák, člen predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Ku klesaniu nákladov za teplo prispeli aj samotní spotrebitelia. Začali sa správať efektívnejšie, zateplili bytové domy. Zatiaľ čo príjmy domácnosti postupne rastú, podiel výdavkov na teplo sa znižuje. Môžeme teda povedať, že v dlhodobom horizonte zatiaľ čo obyvatelia každoročne zarábajú viac peňazí, za kúrenie a teplú vodu platia postupne menej. „Členovia zväzu neustále hľadajú efektívne a optimálne technické a legislatívne riešenia, aby dodávky tepla z centrálnych systémov vykurovania boli pre spotrebiteľov bezpečné, ekologické a v neposlednom rade cenovo výhodné. Ročne preinvestujú výrobcovia tepla v priemere okolo 70 miliónov eur do výroby a distribúcie ekologickejšieho a efektívnejšieho tepla pre obyvateľov.“ uviedol Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla.

Viac zaplatíme za cigarety

Celoročné výdavky za cigarety sú oveľa vyššie ako výdavky za teplo Zaujímavé je porovnanie s ostatnými výdavkami domácnosti. Priemerná cena na jednu škatuľku je zhruba 3,50 eura. Ak vyfajčí fajčiar jednu krabičku denne, za rok minie celkovo približne 1 280 eur. čo je dvojnásobok toho koľko minie celá jeho rodina v domácnosti ročne za teplo. Nehovoriac o tom, ak sú v domácnosti dvaja fajčiari, ich ročné náklady na cigarety sú štvornásobne vyššie ako náklad na teplo.

Ak porovnáme priemerné ročné náklady na teplo a teplú vodu spolu s priemernou cenou piva, zistíme, že aj za takýto pôžitok sme ochotní zaplatiť viac ako za teplo v domácnosti. Priemerná cena za veľké pivo je približne 1,10 eura. Ak vypijú v domácnosti v priemere dve pivá denne, čo pri špeciálnych príležitostiach je štandardne aj niekoľkonásobne viac, za rok minie domácnosť na pivo 803 eur, čo je približne o tretinu viac ako minie ročne za teplo.

Vyúčtovanie

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný predložiť odberateľom vyúčtovanie najneskôr do 31. mája. Domácnosti najviac vo vyúčtovaní zaujímajú práve údaje o nákladoch na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Je potrebné vedieť, že v zmysle zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov dodávatelia tepla zodpovedajú za fakturáciu nákladov na teplo pre odberné miesto (dom). Správca alebo Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) zodpovedajú za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty a nebytové priestory, pričom sa riadia vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Správca môže spotrebiteľom vyúčtovať iba skutočné náklady za teplo vyfakturované výrobcom resp. dodávateľom tepla. Ak má správca s dodávkou tepla v danom dome spojené aj iné náklady (napríklad opravu ventilov, vyregulovanie systému rozvodov a pod.), mal by tieto náklady vyúčtovať v inej položke ako v cene za dodávku tepla.

debata chyba
Viac na túto tému: #teplo #vyúčtovanie #náklady na bývanie