Kúpeľné zariadenia: Rekreačné poukazy pomáhajú návštevnosti

Jedenásť kúpeľných zariadení odpovedá na štyri otázky ohľadne návštevnosti, príspevkov na rekreáciu, zimných akcií a programov Zdravý chrbát a Obezita.

03.11.2019 07:00
kúpele, vaňa, žena, wellness Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

1. Pribúda alebo, naopak, lieči sa menej ľudí v kúpeľoch v indikačnej skupine A?

2. Príspevky na rekreáciu fungujú už desať mesiacov. Odzrkadlilo sa to na vyššej návštevnosti kúpeľov? Je možné využiť ich aj pri liečbe v skupine B?

3. Chystáte nejaké akcie pre samoplatcov a seniorov na zimu? Ak áno, aké a v akých cenách?

4. Patríte ku kúpeľným zariadeniam, ktoré poskytujú liečebno-preventívny program Zdravý chrbát a Obezita? Je o tieto programy záujem?

Kúpele Nový Smokovec

1. O kúpeľnú liečbu prejavujú pacienti stále veľmi vysoký záujem. Predpoklad odliečených klientov zdravotných poisťovni pre rok 2020 je mierne zvýšený oproti roku 2019.

2. Vzhľadom na zavedenie príspevkov na rekreáciu veľmi nepociťujeme vyššiu návštevnosť kúpeľov. Pri liečbe plne alebo čiastočne hradenej poisťovňou nemôžeme hovoriť o rekreácií klienta, ale o režimovej liečbe. Väčšiu časť pobytu absolvujú klienti počas péenky, keď o rekreácii nemožno vôbec hovoriť.

3. Pre samoplatcov a seniorov poskytujeme pobyty počas celého roka, mimo obdobia Silvestra a Veľkej noci, keď platia osobitné ceny. Vybrať si môžu z rôznych cenových kategórií, pre seniorov máme aj cenovo zvýhodnený pobyt TIP.

Odpovedala: Gabriela Klimová, obchod a marketing

Kúpele Trenčianske Teplice

1. V roku 2019 sme zaznamenali nárast aj v tomto segmente klientov.

2. Nárast návštevnosti sme zaznamenali nielen pri krátkodobých pobytoch (teda využitie rekreačných poukazov), ale aj pri dlhodobejších pobytoch. Rekreačný poukaz môžu klienti využiť aj pri úhrade poplatkov v indikačnej skupine B.

3. Štandardne platia u nás v zimnom období najvýhodnejšie ceny na všetky druhy ponúkaných pobytov. Ceny sa začínajú od 49 eur/os/noc.

4. Naše kúpele už druhý rok participujú na programe „Zdravý chrbát“. Záujem o tento produkt má stúpajúcu tendenciu.

Odpovedal: Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

1. Oproti minulým rokom je počet pacientov skupiny A oveľa nižší.

2. Naše kúpele navštevujú klienti z dôvodu priaznivých účinkov liečivej termálnej vody, ktorá je unikátna a je vhodná aj ako prevencia zdravia. Nemyslíme si, že príspevky na rekreáciu by ovplyvnili návštevnosť našich kúpeľov. Pacienti skupiny B tento príspevok využívajú sporadicky, potrebujú mať len platný schválený návrh na kúpeľnú liečbu.

3. Ceny v našich kúpeľoch sú nastavené tak, aby si kúpele mohol dovoliť každý.

4. Naše kúpele sú vďaka liečivej termálnej vode špecializované na liečenie pohybového aparátu a pobytové balíčky s procedúrami máme zostavené tak, aby bola klientovi poskytnutá komplexná starostlivosť v závislosti od jeho diagnózy. Preto nie je potrebné robiť zvlášť balíčky pre zdravý chrbát. Špeciálny liečebno-preventívny program na obezitu naše kúpele neponúkajú.

Odpovedala: Ivana Marušková, marketingová manažérka

Kúpele Lúčky

1. Počet pacientov, ktorí k nám prídu na kúpeľnú liečbu skupiny A cez zdravotnú poisťovňu, sa za posledné roky zásadne nemení. V medziročnom porovnaní s rokom 2018 sme si mierne polepšili, a to o 3,5 % pobytových dní. Je to dôsledok toho, že sme navýšili našu lôžkovú kapacitu a že čoraz viac pacientov si po dobrých osobných skúsenostiach s kúpeľnou liečbou vyberá práve naše kúpele, aby kúpeľnú liečbu u nás absolvovali opäť.

2. Ak by sme hľadali indikátor využiteľnosti rekreačných poukazov – je jednoznačný – z celkového počtu viac než 91 000 prenocovaní za prvých osem mesiacov bolo až 84 % klientov zo Slovenska. K tomuto prispieva aj fakt, že 53 % všetkých klientov v tomto roku tvoria klienti zdravotných poisťovní. Avšak aj v segmente samoplatcov tvorí slovenská klientela 68 %. V našich kúpeľoch je možné uplatniť poukaz aj na kúpeľnú liečbu skupiny B. Klient by sa mal poradiť o možnosti nástupu na kúpeľnú liečbu typu B so svojím zamestnávateľom, vzhľadom na nemožnosť čerpať rekreačný poukaz pri práceneschopnosti počas pobytu.

3. Obľúbený je Zdravý víkend pre 2 osoby za 250 eur za pobyt, ktorý obsahuje plnú penziu, procedúry aj vstupy do bazénov. Vyhľadávané sú aj pobyty Zdravý týždeň za 250 eur na osobu a 5 nocí a Zimný relax na 4 noci s cenou už od 199 eur za osobu a pobyt. Okrem toho máme akciu aj pre pacientov zdravotných poisťovní skupiny B, ktorí majú teraz možnosť nastúpiť na liečbu za najvýhodnejšiu cenu v roku už od 17 eur na noc. Pre seniorov nad 60 rokov máme pobyt, ktorý zahŕňa plnú penziu, 2 procedúry a vstup do liečivých bazénov za každú noc s cenou od 50 eur/os/noc. Okrem toho máme pre seniorov aj špeciálnu zľavu na pobyt Zimný relax, kde môžu ušetriť 30 eur oproti pôvodnej cene pobytu.

4. Áno, ale pre nízky záujem sme neotvorili ani jeden termín.

Odpovedal: Peter Mičko, marketingový manažér

Kúpele Nimnica

1. Zaznamenávame nárast ľudí, ktorí sa liečia v skupine A.

2. Nedá sa presne kvantifikovať, aký podiel majú príspevky na rekreáciu na tomto náraste, ale s určitosťou podporili návštevnosť, predovšetkým v posledných mesiacoch. Klienti s obľubou prichádzajú predovšetkým na Senior pobyty či za relaxom a kvalitnými procedúrami počas víkendových pobytov. Príspevky na rekreáciu je, samozrejme, možné použiť aj pri liečbe v skupine B, pokiaľ poistenec spĺňa rovnaké podmienky ako pri samoplateckých pobytoch.

3. Plánujeme v decembri umožniť pobyty za zvýhodnené ceny. Tým dávame možnosť využiť kúpeľnú starostlivosť aj menej solventným klientom. Napríklad pobyty pre seniorov ponúkneme už v cene od 36 eur/noc (cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu, lekársku prehliadku, procedúry a ďalšie bonusy). V rámci pripravovaných akcií na jeseň/zimu 2019 môžeme spomenúť aj novinku, a to služby poskytované kvalifikovaným psychológom formou rozhovorov, prednášok, zaujímavých workshopov či relaxácií.

4. Poskytujeme, ale záujem o tieto programy hodnotíme zatiaľ ako nízky.

Odpovedala: Silvia Pavlíková, obchodná manažérka

Kúpele Sliač

1. Pacientov v skupine A ubúda z roka na rok, narastá však počet pacientov v skupine B.

2. Vplyv príspevkov na rekreáciu cítime od začiatku roka, a to najmä vo vyššej návštevnosti a dopyte po krátkodobých komerčných kúpeľných pobytoch. Väčšina samoplatcov si u nás uplatňuje príspevok na rekreáciu alebo rekreačný poukaz. Pacienti v skupine B majú zdravotnú starostlivosť hradenú zdravotnou poisťovňou, samostatne si hradia len doplatok za ubytovanie a stravu. Na požiadanie im vystavujeme daňový doklad, aby si na tento doplatok mohli uplatniť ako príspevok na rekreáciu u svojho zamestnávateľa.

3. Na zimu máme tradične pripravený Silvestrovský pobyt so zaujímavým programom a od Nového roka pripravené zvýšené seniorské zľavy z našich klasických pobytových balíčkov.

4. Áno, patríme. O tento druh pobytu je len sporadický záujem, dôvodom je aj skutočnosť, že klienti očakávali, že väčšiu časť pobytu im bude hradiť zdravotná poisťovňa. Nevýhodou tohto pobytu je aj, že je skupinový a má presný termín, kedy sa uskutoční, čo nemusí vyhovovať každému záujemcovi.

Odpovedala: Adriana Žilová, obchodno-marketingový úsek

Bardejovské Kúpele

1. Počet klientov v skupine A je mierne vyšší ako v roku 2018.

3. Vzhľadom na nadpriemernú obsadenosť aj počas mimosezóny sme pripravili mierne zľavy len pre seniorov v podobe balíčka Senior špeciál. Ten je v ponuke od 41 eur/os/noc s plnou penziou a 2 procedúrami + 2× vstup do wellness spa ako bonus. Pre ostatných samoplatcov platia riadne mimosezónne ceny bez nejakej dodatočnej zľavy.

4. Ponúkame program Obezita. Máme presne špecifikované podmienky a termíny tohto programu, o ktorý je v našich kúpeľoch vždy záujem. Plánujeme ho ponúkať aj v ďalšom roku, pretože naše kúpele majú s týmto programom už dlhodobé skúsenosti a presvedčivé výsledky.

Odpovedala: Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka

Kúpele Brusno

1. Oproti roku 2018 sme tento rok odliečili približne rovnaký počet pacientov v skupine A.

2. Určite áno. Záujem o pobyty vstúpol približne o 25 %. Rekreačný poukaz je možné využiť aj pri liečbe skupine B. Klient je na liečení 21 dní a musí byť u svojho zamestnávateľa na dovolenke. Rozhodujúce je, ako to posudzuje zamestnávateľ, ktorý rekreačný poukaz prepláca.

3. Od 2. decembra do konca februára máme v ponuke 30 % zľavu na liečebný a relaxačný pobyt. Napr. 3-dňový relaxačný pobyt s polpenziou, konzultáciou s lekárom a so 4 procedúrami, s voľnými vstupmi do rehabilitačného bazéna, sauny a parného kúpeľa vyjde len 118 eur.

4. V ponuke máme liečebno-preventívny program Zdravý chrbát . Záujem o tento pobyt je, ale veľmi malý.

Odpovedala: Lenka Sokolová, marketingovo-obchodná manažérka

Kúpele Vyšné Ružbachy

1. V našich kúpeľoch stále prevládajú klienti, ktorí sa k nám prídu liečiť. Zaznamenali sme klesajúcu tendenciu u klientov vybraných zdravotných poisťovní v indikačnej skupine A. Avšak v indikačnej skupine B je stúpajúca tendencia. Je to pre nás dobrý signál, pretože práve v skupine klientov, ktorí si doplácajú a vyberajú sami, kde, do ktorých kúpeľov pôjdu na liečenie, je nárast.

2. O rekreačné poukazy je záujem od ich zavedenia. Zaznamenali sme zvýšený nárast obsadenosti o 5 % vďaka rekreačným poukazom. Rekreačný poukaz v indikačnej skupine B nie je možné využiť v prípade čerpania práceneschopnosti. Pri nástupe na pobyt klient oznámi, že žiada faktúru, ktorá obsahuje potrebné náležitosti. Tento doklad predloží svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní po pobyte, na základe čoho zamestnávateľ preplatí príspevok na rekreáciu.

3. Vzhľadom na časovú dostupnosť niektorých odborných vyšetrení pripravujeme krátkodobý liečebný pobyt, ktorý bude obsahovať vyšetrenia krvi, echokardio, EKG, tlak, InBody, s možnosťou 24-hodinového monitorovania tlaku a EKG holterom. Klient uvedené vyšetrenia následne môže predložiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Dĺžku pobytu predpokladáme 3 až 4 dni. Počas pobytu budú môcť klienti absolvovať liečebné procedúry a doplnkový program. Tento typ pobytu pripravujeme od roku 2020. Novinkou pre samoplatcov je Komplexný liečebný pobyt, kde ponúkame rozšírenú vstupnú lekársku prehliadku o doplnkové InBody, EKG vyšetrenie a 14. noc je zdarma. Keďže rekreačné poukazy sú pre skupinu aktívnych zamestnaných ľudí, nezabudli sme ani na seniorov a ponúkame im Zvýhodnené pobyty pre dôchodcov, kde sa cena pohybuje od 165 eur za 6 dní. Klienti majú okrem plnej penzie, procedúr aj voľné vstupy do Vitálneho sveta či voľné vstupy do krytého bazéna Izabela.

Odpovedala: Martina Konrádyová, vedúca obchodu a marketingu

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

1. Pri porovnaní počtu klientov v indikačnej skupine A sme približne na rovnakom počte ako v roku 2018. V roku 2020 znovu očakávame približne rovnaký počet.

2. Rekreačné poukazy zvýšili záujem o dovolenku. Naša obsadenosť sa už pred zavedením rekreačného poukazu pohybovala vo vysokých číslach, hlavne vďaka verným klientom, ktorí sa k nám z roka na rok vracajú.

3. Pre rok 2020, konkrétne od 7. 1. do 31. 3. sme pripravili First minute zľavu. Na pobyty od 4 nocí sa vzťahuje 10 % zľava. Podmienkou na získanie zľavy je objednávka a úhrada pobytu v predstihu najneskôr do 23. 12. 2019.

4. Áno, v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poskytujeme program Zdravý chrbát. V ponuke je pre liečebný dom Veľká Fatra a minimálna dĺžka pobytu je desať nocí. Pobyt je v ponuke do júna 2020.

Odpovedala: Dominika Miazdrová, sales manager

Kúpele Bojnice

1. Za minulý rok sme zaznamenali 5 % nárast klientov indikačnej skupiny A.

2. Rekreačné poukazy sa podpísali na vyššej návštevnosti aj v našich kúpeľoch. Je možnosť využiť rekreačný poukaz aj pri liečbe v skupine B, pokiaľ sa nečerpá péenka.

3. V čase od januára do apríla platia mimosezónne ceny. Cena sa pohybuje od 47 do 67 eur/os/noc za pobyt min. 6 prenocovaní. Klientom nad 60 rokov poskytujeme celoročne 10 % zľavu.

4. Naše kúpele poskytujú aj liečebno-preventívny program Zdravý chrbát a Obezita. Zatiaľ sa nám podarilo uskutočniť v jednom turnuse len pobyt Obezita. Nové termíny plánujeme na február/marec 2020 a budeme o nich informovať na našej stránke www.kupele-bojnice.sk.

Odpovedala: K. Dolinská, obchodné oddelenie

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #rekreačný príspevok