Kedy môžete darček reklamovať a kedy vrátiť

Našli ste si pod stromčekom nevhodný darček? Prípadne tovar nezodpovedá požadovanej kvalite alebo vám nesedí veľkosť?

10.01.2020 07:00
Vianoce, nevhodný darček, žena, vŕtačka Foto:
Reklamácia vianočných darčekov je rovnaká ako reklamácia iného tovaru. Chýbať nesmú doklady o kúpe.
debata

Nepáči sa vám zelený sveter od tety, ktorý vám darovala na Vianoce, a chcete ho vrátiť či vymeniť za sveter inej farby? V prípade, ak ho teta kúpila v kamennej predajni, predávajúci nie je povinný vymeniť tovar za iný alebo nevhodný darček prevziať a vrátiť vám peniaze. Urobiť tak nemusí ani v prípade, že predložíte účtenku alebo vraciate nerozbalený tovar v pôvodnom obale. Záleží len na dobrej vôli obchodníka, že takúto možnosť ponúka. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. „Predávajúci, v rámci svojich obchodných podmienok, môže lehotu na vrátenie spotrebiteľovi poskytnúť, pričom verejným prísľubom v rámci obchodnej a marketingovej praktiky určuje dĺžku tejto lehoty aj podmienky vrátenia tovaru, teda napríklad či spotrebiteľovi vráti zaplatenú čiastku, či mu poskytne iný tovar v rovnakej hodnote podľa výberu spotrebiteľa, prípadne či mu ponúkne nákupný kredit – poukážku, v danej výške pre budúci nákup a podobne,“ informuje Slovenská obchodná inšpekcia.

Situácia sa líši, pokiaľ by teta darček objednala napríklad cez e-shop. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje okrem iného podmienky vrátenia tovaru kúpeného v e-shope. E-shopy sú povinné poskytnúť zákazníkom na svojom webe rôzne informácie. Musí z nich byť jasné, kto e-shop prevádzkuje a ako možno tovar reklamovať a za akých podmienok ho možno vrátiť. Ak si obchod povinnosti splní, zákazník môže tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Pokiaľ tak neurobí, tovar môže zákazník vrátiť bez udania dôvodu až do uplynutia 12 mesiacov a 14 dní, od času, kedy mu bol tovar doručený.

Má zelený sveter od tety poškodený alebo kvalitou nezodpovedá štandardným požiadavkám? V takomto prípade ho môžete reklamovať. Reklamácia vianočných darčekov je rovnaká ako reklamácia iného tovaru. Chýbať nesmú doklady o kúpe. "Ak pri reklamácii chýba účet, predajca ju väčšinou zamietne. Svedectvo iného človeka, že tovar reklamujúci kupoval v danom obchode, predajca akceptuje v len naozaj výnimočných prípadoch.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darčeky #reklamácie #vrátenie tovaru