Na čo by ste mali pamätať pri zmene dodávateľa elektriny a plynu

Aké povinnosti máte vy a aké váš nový dodávateľ? Kde si môžete porovnať ponuky cien elektriny a plynu? A ako sa vyhnete takzvaným energetickým šmejdom?

, , 20.10.2021 08:00
plynový sporák, plamene, plyn Foto:
Podľa platnej legislatívy môže byť zmena dodávateľa realizovaná k prvému dňu v mesiaci.
debata (2)

Hlavné zásady pri zmene dodávateľa elektriny

  • každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia, kde sa elektrina spotrebuje,
  • podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny,
  • po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa §15 ods. 16 zákona 251/2012 Z.z. alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny,
  • pre odberné miesto s meraním typu A prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet stavu elektromera ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa. Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.
  • pre odberné miesto s meraním typu C (všetky domácnosti), ktorého sa zmena týka, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu registrácie odberného miesta a oznámi ho subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo dodávateľa elektriny,
  • prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonaného na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny podľa technickej špecifikácie a prevádzkového poriadku,
  • prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto ku dňu vykonania zmeny do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny,
  • ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa elektriny prevádzkovateľ distribučnej sústavy potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie,
  • spôsob komunikácie medzi novým dodávateľom elektriny, odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy je definovaný v Technickej špecifikácii pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Analytik Jozef Badida (Energie pre vás) o cenách energií a možnostiach klientov Slovakia Energy. Odvysielané 13. 10. 2021.

Pri výbere dodávateľa elektriny sa ďalej odporúča najmä: podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny príslušného dodávateľa elektriny, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom, okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy, preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovakia Energy #otázky a odpovede #zmena dodávateľa energií
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy