Energie idú hore. Aké práva má odberateľ?

Rastúce ceny energií vedú mnohé domácnosti k rozhodnutiu zmeniť dodávateľa elektriny či plynu. Nie každý spotrebiteľ však vie, ako tento proces prebieha, čo nesmie chýbať v zmluve a aké práva má zo zákona každý odberateľ.

25.11.2021 08:00
žena, kotol, kúrenie, úsmev, energie Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Zmluvu vždy uzatvára jeden odberateľ, napríklad jeden z manželov. V zmluve musí byť jednoznačne identifikovaný dodávateľ a odberateľ.

Zmluva musí obsahovať informáciu, pre ktoré odberné miesta je uzatvorená, teda presné označenie odberného miesta – EIC/POD kód, často sa uvádza aj adresa odberného miesta. Ďalej na akú dobu sa uzatvára, či na dobu určitú alebo neurčitú, v akom trvaní, informáciu o cene a obchodné podmienky v písomnej podobe.

Video
Analytik Jozef Badida (Energie pre vás) o cenách energií a možnostiach klientov Slovakia Energy. Odvysielané 13. 10. 2021.

Každá zmluva musí obsahovať predpokladaný ročný odber energie, platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby, informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa energie, alebo v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou podmienok, ceny a obchodných podmienok, spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok, dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať, spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie, poučenie o povinnosti dodávateľa energie súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania, poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla.

plynový sporák, plamene, plyn Čítajte viac Na čo by ste mali pamätať pri zmene dodávateľa elektriny a plynu

Zmluva tiež musí obsahovať aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej energie v prípade poruchy určeného meradla, alebo mimo určeného termínu odpočtu, poučenie o neoprávnenom odbere energie, poučenie o podmienkach obmedzenia alebo prerušenia distribúcie energie alebo dodávky.

V zmluve nesmie chýbať poučenie o spôsobe doručovania písomností, poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov, identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával, ako aj informáciu o tom, že odberateľ v domácnosti ju môže bez udania dôvodu a bez sankcie vypovedať do štrnástich dní odo dňa jej uzatvorenia.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #energetika #ekológia #ceny energií