Nechajte si skontrolovať kvalitu vody v studniach. Tabuľka vám ukáže, kam s ňou zájsť

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú pre verejnosť pripravené aktivity v rámci blížiaceho sa Svetového dňa vody (22. marca).

19.03.2022 13:47
studňa Foto:
Ilustračné foto
debata

Počas stanovených termínov budú zapojené úrady poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Na vybraných regionálnych úradoch budú tiež k dispozícii bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať minimálne 1– až 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na RÚVZ v SR). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Bezplatné orientačné analýzy vôd z domácich studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany:
RÚVZ Pre okresy Dátum Čas Miesto
Bardejov Bardejov 21. – 22. 3. 2022 7:30 – 14:00 Kumányho 18, Bardejov
Čadca Čadca, Kysucké Nové Mesto 22. 3. 2022 8:00 – 11:00 Palárikova 1156, Čadca
Komárno Komárno 21. 3. 2022 8:00 – 14:00 Mederčská 39, Komárno
Michalovce Michalovce, Sobrance 22.3.2022 8:00 – 11:00 Sama Chalupku 5, Michalovce
Nitra Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce 22. 3. 2022 8:00 – 12:00 Štefánikova 58, Nitra
Nové Zámky Nové Zámky 22. 3. 2022 8:00 – 14:00 Slovenská 13, Nové Zámky
Poprad Poprad, Kežmarok, Levoča 21. 3. 2022 9:00 – 13:00 Zdravotnícka 3, Poprad
Považská Bystrica Považská Bystrica, Ilava, Púchov 23. 3. 2022 8:00 – 11:00 a 12:00 – 13.00 Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica
Prievidza Prievidza, Partizánske 22. 3. 2022 8:00 – 12:00 Nemocničná 8, Bojnice
Svidník Svidník, Stropkov 23. 3. 2022 9:00 – 11:00 Sovietskych hrdinov 79, Svidník
Trebišov Trebišov 22. 3. 2022 8:00 – 13:00 Jilemnického 3370/2, Trebišov
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 22. 3. 2022 8:00 – 15:00 Dr. C. Daxnera 91, Vranov nad Topľou

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2022:

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, bezpečnosti a kvality pitnej vody:
RÚVZ Pre okresy Dátum Čas Osobné poradenstvo Telefonické poradenstvo
Banská Bystrica Banská Bystrica, Brezno celoročne 8:00 – 15:00 048/4367 785(­spojovateľ)
Bardejov Bardejov 21. – 22. 3. 2022 7:30 – 14:00 054/48 80 710, 054/48 80 711, 054/48 80 723
Bratislava Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok 22.3.2022 8:00 – 11:30 0917 426 201, 0917 426 008
Čadca Čadca, Kysucké Nové Mesto 22. 3. 2022 8:00 – 11:00 Palárikova 1156, Čadca 041/430 26 51, 041/430 26 52
Dolný Kubín Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo 22.3.2022 8:00 – 13:00 043/550 48 22, 0915 468 180
Dunajská Streda Dunajská Streda 21.3.2022 9:00 – 15:00 Veľkoblahovská č.1067/30, Dunajská Streda 031/59 112 36, 031/59 112 37, 031/59 112 65, ds.hzp@uvzsr.sk
Galanta Galanta celoročne 8:00 – 14:00 031/78 33 323 až 326
Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina celoročne 8:00 – 15:00 057/775 50 45, hn.hzp@uvzsr.sk
Komárno Komárno 21. 3. 2022 8:00 – 14:00 Mederčská 39, Komárno
Košice Košice, Košice-okolie celoročne 8:00 – 14:00 055/6114219, 055/6114264
Levice Levice celoročne 12:30 – 14:30 036/6312 899
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Ružomberok 22.3.2022 9:00 – 14:00 Štúrova 36, Liptovský Mikuláš 044/552 12 78
Lučenec Lučenec, Poltár celoročne 8:00 – 15:00 047/43 23 571
Martin Martin, Turčianske Teplice 22.3.2022 7:00 – 15:00 043/401 29 31, 0911 766 750, mt.hzp@uvzsr.sk
Michalovce Michalovce, Sobrance celoročne 8:00 – 15:00 056/688 06 30
Nitra Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce 22. 3. 2022 8:00 – 12:00 037/656 04 30, 037/656 04 31, 037/656 04 32
Nové Zámky Nové Zámky celoročne 8:00 –14–00 035/691 24 40
Poprad Poprad, Kežmarok, Levoča 21. 3. 2022 Zdravotnícka 3, Poprad 052/418 07 61
Považská Bystrica Považská Bystrica, Ilava, Púchov 23. 3. 2022 8:00 – 11:00 a 12:00 – 13.00 Slovenských partizánov 1130/ 50, Považská Bystrica 042/4450242
Prešov Prešov, Sabinov celoročne 8:00 – 14:00 051/758 03 21, 051/758 03 22, 051/758 03 23, 051/758 03 24
Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Revúca 22. 3. 2022 8:00 – 14:30 ul. Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota 0918 542 761, 047/56 31 121, kl.118, 125, 127, rs.hzp@uvzsr.sk
Rožňava Rožňava 22.3.2022 8:00 – 14:00 Špitálska 3, Rožňava 058/73 23 257, 058/73 23 258
Senica Senica, Skalica celoročne 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 034/690 93 30, 034/690 93 28, 0917/454 058
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, Gelnica 22.3.2022 8:00 – 15:00 A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 0911 639 040
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 21.3.2022 7:00 – 15:00 Obrancov mieru 1, St. Ľubovňa 052/42 80 133 052/42 80 130
Svidník Svidník, Stropkov 23. 3. 2022 9:00 – 11:00 Sovietskych hrdinov 79, Svidník 054/788 00 20 054/788 00 27
Trebišov Trebišov 22. 3. 2022 8:00 – 13:00 Jilemnického 3370/2, Trebišov 056/668 12 72, 056/668 12 76
Trenčín Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava 22.3.2022 8:00 – 15:30 032 / 650 95 54, 0911 763 204
Topoľčany Topoľčany celoročne 8:00 – 14:00 0911 127 131
Trnava Trnava, Hlohovec, Piešťany 22.3.2022 8:00 – 13:00 Limbova 6, Halenárska 23, Trnava 0907 821 236, 033/53 54596, 033/55 05039
Veľký Krtíš Veľký Krtíš 22.3.2022 8:00 – 11:00 0908 947 767, 047/481 27 23
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica 22.3.2022 9:00 – 14:00 Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 045/678 20 32, 045/678 20 33
Žilina Žilina, Bytča 21.3 –25.3.2022 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 V.Spanyola 27, Žilina 0911/600 205, 041/72 338 43, 041/72 338 44, 041/72 338 45 kl. 121

Postup pre záujemcov o vyšetrenie vzorky vody

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2022 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  1. Odoberajte len vzorky vody z vlastných studní, nie z verejného vodovodu.
  2. Vzorky treba odoberať v deň vyšetrenia, nenechávajte vodu dlho stáť.
  3. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca 2 – 3 minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí.
  4. Minimálny objem na analýzu je 0,2 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu.
  5. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite.
  6. Fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú, vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza.
  7. Prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy príslušného RÚVZ, ktorý ponúka možnosť vyšetrenia vzorky*.

*Pozn: Zoznam RÚVZ poskytujúcich bezplatné analýzy v rámci Svetového dňa vody 2022 nájdete v tabuľke vyššie. Spoplatnené analýzy vzoriek sú však na regionálnych úradoch dostupné celoročne, bližšie informácie a cenník nájdete na webovej stránke príslušného regionálneho úradu.

Čo by mal vedieť majiteľ studne

• Kvalitu vody zo studne môže spoľahlivo potvrdiť len analýza v akreditovanom laboratóriu. Priezračne čistá voda zo studne s dobrou chuťou nie je záruka, že je vyhovujúca a bezpečná pre pitné účely a použitie v domácnosti. Za kvalitu vody v studni zodpovedá majiteľ. Orgány verejného zdravotníctva iniciatívne nemonitorujú studne pre individuálne zásobovanie.

• Rozbory vody by sa mali vykonávať 1 – 2 x ročne, v rôznom ročnom období. Ak sa kvalita vody v studni minimálne 3 roky nezmenila, interval vyšetrení je možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať napríklad po záplavách, po opravách a čistení studní, ale aj ak máte akúkoľvek pochybnosť o kvalite vody a keď sa zmenia jej senzorické vlastností.

• Analýza kvality vody sa pri domových studniach vykonáva obvykle v rozsahu minimálnej analýzy kvality pitnej vody a podľa platnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva zahŕňa 25 ukazovateľov. Vyšetrujú sa mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré poskytujú základný obraz o kvalite vody, indikujú znečistenie, prípadne sú v studniach často prekračované.

• Používanie mikrobiologicky kontaminovanej vody môže byť rizikom nielen na pitie, ale i na polievanie plodín, iné domáce účely i sprchovanie. Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou a biologickou kvalitou môže spôsobiť predovšetkým črevné a hnačkové ochorenia (gastroenteritída, bakteriálna dyzentéria, vírusová hepatitída A, leptospiróza, brušný týfus, parazitárne ochorenia). Ďalšie zdravotné riziko predstavujú zvýšené koncentrácie chemických látok (dusičnany, dusitany, pesticídy, ťažké kovy), ktoré môžu spôsobiť okrem akútnych poškodení organizmu pri dlhodobom príjme aj chronické ochorenia.

debata chyba
Viac na túto tému: #voda #Úrad verejného zdravotníctva #Svetový deň vody #monitoring