Na dovolenku, ale aj deťom do táborov, nezabudnite pribaliť Európsky preukaz zdravotného poistenia

Kombinácia Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) a komerčného poistenia zabezpečí najlepšie krytie na cestách v zahraničí.

13.06.2022 12:00
dovolenka, rodina, more, prázdniny Foto:
Ilustračné foto.
debata

Keďže zdravotné problémy sa poistencom nevyhýbajú ani na dovolenke, za hranicami je potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Jeho elektronická verzia je najlepším a najbezpečnejším riešením aj pre deti, ktoré budú prázdninovať napríklad v táboroch bez dozoru a dosahu rodičov.

Poistenci by si ale mali pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu, uzatvoriť aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

V sledovaných letných mesiacoch minulého roka bolo napríklad v Českej republike lekárom ošetrených 1 231 poistencov VšZP. „V Nemecku to bolo 604 našich klientov, v Taliansku takmer štyri desiatky,“ spresňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Takmer dve desiatky poistencov VšZP vyhľadali lekára vo Francúzsku či Portugalsku. Za lekárske ošetrenia poisťovňa uhradila dokopy 197 559 eur, za ošetrenie zubov 34 539 eur a úhrady za hospitalizáciu našincov v zahraničí predstavovali 1 249 783 eur. Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa počas minulého leta vyšplhali na 1 917 276 eur.

kniha, žena, čítanie, dovolenka, oddych, pláž, more Čítajte aj Slováci opäť začínajú cestovať, nákup cestovného poistenia stúpol trojnásobne

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, pokiaľ má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

„Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Použiť ho je možné aj na načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore,“ vymenovala Peterová.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s ním v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp. ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia. „V týchto krajinách je súčasťou systému tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkom,“ upozorňuje Peterová.

majster, robotník, kutil, pracovný úraz, rebrík, pád Čítajte aj Pracovný úraz? Pri trvalom poškodení zdravia žiadajte kompenzáciu

Až 1244 poistencov zdravotnej poisťovne Union využilo počas minulého leta zdravotnú starostlivosť v zahraničí vo viacerých krajinách. „Išlo väčšinou o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebovalo 1035 našich poistencov. Celková suma úhrady bola viac ako 497-tisíc eur, z toho 59 634 eur tvorila starostlivosť, za ktorou pacienti cielene vycestovali,“ uviedla Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. Ako dodala, podrobné informácie klienti nájdu na: https://www.union.sk/…v-zahranici/

Podľa Dupaľovej Ksenzsighovej akútne ochorenie alebo úraz počas pobytu v krajinách únie je hradený poisťovňou na základe predloženia európskeho preukazu poistenca. V takých prípadoch by pacient nemal hradiť za zdravotnú starostlivosť okrem poplatkov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a nehradia ich ani poistenci v tom ktorom štáte. „Nie vždy však v konkrétnom zariadení, ktoré pacient navštívi tento preukaz akceptujú a náklady dajú zaplatiť pacientovi, v takom prípade pri návrate na Slovensko s poistenec môže požiadať o refundáciu týchto nákladov svoju poisťovňu,“ uviedla.

„Ak je poistenec v ohrození života tak aj v prípade požitia omamných , psychotropných látok a alkoholu má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť avšak poisťovňa následne môže vymáhať náklady na zdravotnú starostlivosť v regresnom konaní. Rizikové športy si môže poistenec pripoistiť komerčným poistením,“ dodala.

senior dôchodca seniori dôchodcovia Čítajte aj Staršiu životnú poistku si dajte skontrolovať, inak riskujete veľa

Podľa Mateja Štepianskeho zo zdravotnej poisťovne Dôvera počas minuloročného leta využilo ošetrenie približne 4700 ich poistencov prakticky vo všetkých krajinách únie, najviac ale v Českej republike, potom v Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Maďarsku. „Najčastejšie išlo o ambulantné ošetrenie rôznych akútnych stavov, teda o úrazy, infekčné ochorenia, ošetrenie zubov. Dokopy zdravotná starostlivosť v zahraničí stála približne 1 081 000 eur, za lekárske ošetrenia poisťovňa zaplatila cca 276 000, za hospitalizácie cca 640 000 eur, za ošetrenie zubov asi 10 000, za lieky 28 000 eur,“ dodal Štepiansky.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia.

debata chyba
Viac na túto tému: #leto #dovolenka #poistenie #zdravotná poisťovňa #zdravotné poistenie