Otravujú vás hovory s ponukou ponožiek a hrncov? Ak uvidíte predvoľbu (0)888, nedvíhajte

Marketingové volania na Slovensku - ponuka služieb a tovaru budú už iba s predvoľbou (0)888. Je na vás, či dvihnete alebo nie.

21.09.2022 13:30
muž, mobil, notebook, počítač, reklamácia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zostavil nový číslovací plán na základe zákona o elektronických komunikáciách. Vydal vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla účinnosť 19. augusta tohto roku. Zaviedol množinu milión čísel s predvoľbou pre marketingové volania (0)888.

Budú ju musieť povinne používať všetci tí, ktorí marketingovo volávajú verejnosti cez telefón a ponúkajú rôzne produkty a služby.

Najväčšou zmenou oproti doterajšiemu číslovaciemu plánu je zavedenie dvoch nových číselných množín pre komunikáciu typu stroj – stroj a pre služby priameho marketingu. V druhom prípade ide o akúkoľvek formu prezentácie tovarov a služieb v písomnej alebo ústnej forme, ktorú zaslali alebo prezentovali prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým koncovým používateľom.

Na túto službu RÚ vyhradil množinu milión čísel začínajúcich sa predvoľbou (0)888. „Ak teda volaný zákazník uvidí na displeji svojho telefónu trojčíslie 888, okamžite bude vedieť, že ide o marketingový hovor, a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo ho odmietne,“ uviedol predseda úradu Ivan Marták.

Číslovací plán predstavuje vykonávací predpis, ktorým sa ustanovujú pravidlá zostavovania a používania čísel, pravidlá pre tvorbu adries a mien a všeobecné podmienky na ich prideľovanie pre verejne dostupné služby elektronických komunikácií. Úrad bude dodržiavanie vyhlášky kontrolovať a v prípade porušenia udelí pokutu od 200 eur do piatich percent z obratu.

O pridelenie čísla s predvoľbou 888 žiadajú operátori od 18. augusta tohto roku. RÚ pristúpi ku kontrole ich povinného používania najpravdepodob­nejšie od začiatku októbra tohto roku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #telefonát #služby #marketing #produkty