Úrady práce vyplácajú desiatky dávok. Ľudia často netušia aké...

Úrady práce majú široký záber, aj keď mnohí si ich veľmi často spájajú len s evidenciou nezamestnaných či dávkami v hmotnej núdzi.

13.10.2022 10:00
šťastná rodina, deti, otec, mama Foto:
Dávky pre rodiny s deťmi, príspevky pre zdravotne postihnutých ľudí, ale aj zamestnanosť. Aj to spadá pod Úrad práce.
debata (3)

"Dostávame rôzne otázky týkajúce sa napríklad podmienok zaradenia, vyradenia z evidencie, platenia zdravotného poistenia, plnenia povinností, ale aj projektu Prvá pomoc a ďalších projektov,“ približuje najčastejšie otázky, s ktorými sa ľudia obracajú na úrady práce, Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ľudia sa ale pýtajú aj na takzvané „sezónne“ otázky, napríklad na začiatku školského roka na prídavky na deti, pred letom zasa otázky k evidencii čerstvých absolventov.

Otázky teraz smerujú aj k zvýšenému prídavku na prváka. Ten má rodičom pomôcť pri zabezpečovaní základných školských potrieb. Poberatelia prídavkov na dieťa dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, bez potreby podávania žiadosti.

„Prvé kroky v škole sú významnou udalosťou pre každé dieťa a jeho rodinu. Spravidla je začiatok tejto novej životnej etapy spojený so zvýšenými nákladmi. Predpokladáme, že tento rok podáme pomocnú ruku v podobe zvýšeného prídavku viac ako 60 500 rodinám pri zvládnutí vyšších výdavkov spojených so školskou dochádzkou,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Čítajte aj Prišli ste o prácu? Ako dlho trvá, kým dostanete dávku v nezamestnanosti

Rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatí úrad práce popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazovo zvýšený prídavok. Výška prídavku za mesiac september sa tak zvýši o 106,33 eura. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpilo v septembri do prvého ročníka, tak bude 136,33 eura. Rodičom bude zvýšený prídavok automaticky vyplatený v mesiaci október. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.

Rodičia však majú, okrem nároku na dávky, aj oznamovacie povinnosti. Musia napríklad nahlásiť, že ich dieťa dosiahlo tri roky. "Oznamovacia povinnosť o spôsobe a mieste zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa vyplýva zo zákona o prídavku na dieťa. Predmetné ustanovenie zaväzuje rodičov k povinnosti oznamovať úradu práce, teda platiteľovi prídavku na dieťa, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o dieťa po dovŕšení jeho troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na poberateľov prídavku na dieťa, ktorí sú poberateľmi materského alebo rodičovského príspevku,“ uviedla Šebová.

žena Čítajte aj Kto dostane dávku v nezamestnanosti a kto nie?

V prípade, ak si rodičia nesplnia oznamovaciu povinnosť do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa dovŕšilo vek tri roky, úrad práce kontaktuje rodiča. Ak rodič napriek tomu neoznámi, ako zabezpečí starostlivosť o nezaopatrené dieťa, úrad zastaví výplatu prídavku na dieťa. Ľudia sa často pýtajú aj na prihlasovanie sa na úrad práce a podporu v nezamestnanosti. "Evidovať sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie je možnosťou, nie je to povinnosť.

V prípade, že občan požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, z evidencie mu vyplývajú práva, ale aj povinnosti, ktoré určuje zákon o službách zamestnanosti. Evidovaný uchádzač o zamestnanie je povinný sa hlásiť na úrade práce v termíne, čase a na mieste určenom úradom práce, hľadať si zamestnanie, jeho hľadanie preukazovať úradu práce, predložiť dohodu o prácach vykonávaných mimo hlavného pracovného pomeru najneskôr deň pre začiatkom vykonávania činnosti. Okrem toho platí, že v prípade, že je evidovanému uchádzačovi zaslaná ponuka na zamestnanie, je povinný sa výberového konania zúčastniť,“ dodala Marianna Šebová.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #Úrad práce #rodičia #dávky pre rodičov #dávky v nezamestnanosti