Zastaví inflácia a rast cien energií služby kúpeľov?

Inflácia je rekordná, ceny energií idú hore. Ako táto situácia ovplyvní chod kúpeľov? Obávajú sa ich prevádzkovatelia nižšej návštevnosti? Obmedzia niektoré procedúry a budú zvyšovať ceny?

19.10.2022 06:00
terminál, platba kartou, platenie cena, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kúpele Trenčianske Teplice

„Rast cien energií môže veľmi výrazne ovplyvniť rôzne naše činnosti (či už je to napr. celoročne otvorený vonkajší bazén Grand – ktorý budeme nútení v zimných/mimo­sezónnych mesiacoch zatvoriť, ale sú to aj ďalšie prevádzky, ktorých chod je pri nedostatku klientov v zimných/mimo­sezónnych mesiacoch (uzatvorenie niektorých ubytovacích kapacít) ohrozený. Ceny energií pre nás stúpli päť- až šesťnásobne,“ hovorí Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing. „Snažíme sa racionalizovať a optimalizovať spotrebu energií už aj v tomto roku, ceny na budúci rok budú ešte vyššie. Nemôžeme ale premietnuť celkový nárast nákladov do našich predajných cien, pretože by sa naše pobyty stali nepredajnými,“ hovorí.

Ceny upravujú každoročne, tie budúcoročné zvýšili o 15 %, čo ale ani zďaleka nepokrýva rast cien energií či miezd. „V našich zariadeniach pracuje aj zdravotnícky personál – lekári, sestry, maséri… Pri týchto profesiách nás čaká v budúcom roku, na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva, aj vysoký nárast miezd. Podstatné je, aby už boli prijaté nejaké opatrenia zo strany vlády, pretože zatiaľ nie sú žiadne.My dnes nevieme dopredu vôbec nič plánovať,“ konštatoval Puček.

Začiatok roka 2022 bol ešte poznačený pandemickými obmedzeniami, čo sa prejavilo aj na obsadenosti, ale od mája sa sezóna vyvinula veľmi dobre. "Dúfame, že to tak bude až do konca decembra. Pomer domácich aj zahraničných samoplatcov sa v sezóne vrátil do predcovidových hodnôt. Najväčší záujem je o klasické liečebné pobyty, ale v prípade tých krátkodobejších aj o wellness pobyty.

Žiaľ, všetci výrazne pociťujeme zdražovanie v obchodoch a pocítime aj zdražovanie energií, preto nám všetkým ostane, a ak vôbec, menej finančných prostriedkov na dovolenku, relax či liečenie," dodal.

Kúpele Nimnica

„Vzhľadom na nezazmluvnenie cien elektriny ani plynu, platíme približne šesť- až 10-násobok cien oproti roku 2021 v závislosti od jednotlivých mesiacov. Čiastočnou reakciou na rast nákladov bolo zvýšenie doplatku pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní v skupine A o štyri eurá na deň. Samozrejme, že našou reakciou sú opatrenia na šetrenie energiami, tak aby to neohrozilo prevádzku kúpeľov. Vzhľadom na to, že nedisponujeme termálnou vodou, znižovanie nákladov je len v jednotkách percent,“ hovorí Silvia Pavlíková, manažérka obchodného a zdravotného úseku.

Ako ďalej uviedla, zdravotné poisťovne na zvýšené náklady zatiaľ nezareagovali a ceny za ošetrovací deň zostali približne rovnaké ako vlani, dokonca s navýšením počtu procedúr pre poistencov konkrétnych poisťovní. „Mierne zvýšenie doplatkov na pobyt, doznievajúca covidová pandémia majú vplyv na čiastočné zníženie záujmu samoplatcov o kúpele. Očakávame, že kúpeľné zariadenia budú zaradené medzi tie, ktorým pomôže štát zmierniť dosahy cien energií a rastúcich nákladov na ich prevádzku. V opačnom prípade bude hroziť výrazné obmedzenie až zatvorenie niektorých kúpeľných zariadení,“ uvádza Pavlíková.

Podľa jej slov očakávajú, že navrhnuté zvýšenie miezd všetkých kategórií zdravotníckych pracovníkov bude riešené zdravotnými poisťovňami v adekvátnom zvýšení platby za ošetrovací deň tak, ako to určite bude v nemocniciach a ďalších zariadeniach.

„Jesenná sezóna by už tradične mala byť najvýraznejšou časťou roka z hľadiska návštevnosti. Zaznamenali sme však mierny pokles v návštevnosti kúpeľov samoplatcami aj pacientmi s pobytom hradeným poisťovňou. V našich kúpeľoch si klienti môžu na jeseň vychutnávať nenahraditeľné pohľady na pestrofarebnú okolitú prírodu a posilniť si imunitu pred tradičnými jesennými a zimnými ochoreniami,“ dodala.

Tomáš Zemko Čítajte aj Návrat do normálu

Kúpele Lúčky

V súčasnosti sa dotýka rast cien energií, ale aj surovín a potravín každého z nás rovnako ako všetkých podnikateľských subjektov.

„Čakáme na to, aký výrazný vplyv bude predstavovať nárast cien na našu činnosť v budúcom roku. Výrazné zvýšenie nákladov bude pre nás znamenať veľmi náročnú situáciu, pretože energie sú dôležité pri všetkých procesoch týkajúcich sa kúpeľných pobytov od stravovania, cez kúrenie až k podávaniu liečebných procedúr a minerálnych bazénov. Je možné že nastane scenár, že pre rast nákladov bude návštevnosť kúpeľov nižšia a klienti sa zamerajú na kratšie pobyty, čo však výrazne skracuje účinnosť liečby. Práve preto radíme klientom využiť mimosezónne akciové ceny, keď za liečebný pobyt klienti od začiatku budúceho roka do začiatku apríla zaplatia najvýhodnejšie ceny v roku,“ vraví marketingový manažér kúpeľov Peter Mičko.

Očakávajú informácie o tom, ako výrazne budú pokračovať v raste ceny energií a surovín tak, aby sa to prejavilo na peňaženkách klientov v čo najnižšej možnej miere. Pokiaľ ide o prípadné obmedzenie chodu kúpeľov, „v tejto chvíli sú všetky scenáre otvorené, ale rozhodnúť sa budeme môcť až po získaní informácií o náraste cien energií a vplyve na prevádzku našich kúpeľov“, konštatoval.

Kúpele Brusno

Úsporné opatrenia musia hľadať aj v týchto kúpeľoch, čo sa prejavuje na vyšších cenách.

„Nižšiu návštevnosť zatiaľ nepociťujeme. Klienti situáciu chápu, aj my musíme kúriť a svietiť. Energie nás veľmi ovplyvňujú. Chýba nám podpora v podobe stropu cien energií, tak ako je to v iných krajinách únie. Môže sa stať, že prestaneme byť kvôli cenám konkurencieschopní napr. českým alebo maďarským kúpeľom a zahraniční klienti si vyberú tie lacnejšie,“ obáva sa možného scenára konateľka kúpeľov Pavlína Filipi.

Ako dodala, na základe rastu cien energií a potravín predpokladá nárast cien o 10 až 20 percent. „Chod kúpeľov zatiaľ nijakým spôsobom neobmedzujeme, ale počas zimného obdobia sa tomu možno nevyhneme,“ uviedla.

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

„Zvyšovanie cien energií a inflácia dotýka už aj nás.** Našim cieľom je toto zvyšovanie zvládnuť tak, aby chod kúpeľov bol zasiahnutý čo najmenej. Bez zmien to však určite nepôjde. Naši hostia a pacienti nepocítia zníženie kvality poskytovaných služieb,“ hovorí Barbora Mlynarčíková. Pokiaľ ide o nižšiu návštevnosť, taký scenár si, vzhľadom na výborné výsledky kúpeľnej liečby a recenzie hostí, nepripúšťajú.

„Našim hosťom ponúkame niečo navyše, a veríme, že u nás zabudnú na bežné starosti. Medzi novinky v našich kúpeľoch patrí nová zážitková kuchyňa, plná penzia výlučne vo forme bufetov s bohatým výberom jedál, kultúrny program, hudobný večer, odpočinok v novom wellness centre. Vzhľadom na zameranie našich kúpeľov – liečenie chorôb kože a dýchacích ciest, liečenie duševných chorôb a chorôb pohybového ústrojenstva – je veľký predpoklad, že klienti budú vyhľadávať kúpeľnú liečbu aj napriek zvyšovaniu cien. Zdravie je prvoradé a máme ho len jedno,“ vymenúva pozitíva kúpeľnej liečby Mlynarčíková.

Niektoré ceny už boli nútení zmeniť, pretože ceny potravín, tovarov a energií sú vyššie už pár mesiacov. "Všetko sa vyvíja v čase. Nevieme, na akej hodnote sa zastaví inflácia. Nevieme, či pomoc zo strany vlády príde, alebo nepríde. Na zvyšovanie cien má vplyv aj vojnová situácia v susednej krajine. Nemôžeme nespomenúť dva roky spojené s pandémiou, ktoré majú značný vplyv na finančný stav v mnohých prevádzkach.

Ceny ubytovania, procedúr a vstupov do wellness centra sme nemenili od začiatku tohto roku a budeme sa snažiť ich udržať čo najdlhšie na rovnakej úrovni. Zdravotné poisťovne sa rozhodli nezvyšovať platby za svojich poistencov čo nás prinútilo zaradiť doplatky pre všetkých klientov zdravotných poisťovní," opisuje situáciu.

peniaze Čítajte aj Nové čísla inflácie. Rast pokračuje, no už vidieť náznak dobrých správ

Chod kúpeľov obmedzovať zatiaľ neplánujú. „Pevne veríme, že štát či poisťovne si uvedomia dôležitosť prevencie zdravia. Pre nás všetkých je prospešné, a pre štát lacnejšie, vkladať úsilie, energiu a financie do prevencie chorôb. Liečenie rozvinutých chorôb zaťaží celý systém od zdravotníctva až po financie oveľa viac. Každým kúpeľom by pomohla propagácia prevencie zo strany štátu, nehovoriac o finančnej pomoci. Výhody z toho by mala celá spoločnosť. Toto zvláštne a ťažké obdobie prekonáme iba tak, že kúpele budú plné spokojných hostí,“ dodala.

Kúpele Nový Smokovec

„Situácia, v ktorej sme sa ocitli, je finančne veľmi náročná. Samozrejme, rovnako ako každý segment v národnom hospodárstve, inflácia a zvyšovanie cien komodít sa dotýka aj odvetvia kúpeľníctva, čiže aktuálny ekonomický stav ovplyvňuje aj naše zariadenie. Zvyšujú sa ceny nielen energií, ale celkovo zvyšujú sa ceny všetkých režijných nákladov, potravín, pracovnej sily atď,“ hovorí Katarína Lazorčáková. Podľa jej slov primárnym poslaním kúpeľov je poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poistencom zdravotných poisťovní.

„Vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že návštevnosť kúpeľov je a naďalej aj bude ovplyvnená počtom schválených kúpeľných návrhov zdravotnými poisťovňami. Cenotvorba pobytov na rok 2023 je ovplyvnená vývojom ekonomickej situácie a narastaním cien energií a zvyšovanie cien bude závisieť od ďalšieho nárastu ceny jednotlivých komodít,“ priblížila Lazorčáková.

Ako uviedla, kúpele sú zdravotníckym zariadením, čiže pomáhajú svojej klientele zlepšiť svoj zdravotný stav. Nielen tatranský vzduch, ale predovšetkým jeho kombinácia s vhodnou skupinou procedúr zabezpečí zlepšenie zdravotného stavu pacienta. „V nadväznosti na uvedené považujeme akékoľvek obmedzenie procedúr za mimoriadne nerozumný krok, ktorý by mohol ovplyvniť výsledný efekt kúpeľnej starostlivosti, preto je z našej strany akékoľvek obmedzenie procedúr absolútne vylúčené,“ dodala.

Bardejovské Kúpele

„Naše kúpele sú jedny z tých šťastnejších, ktoré si zazmluvnili ceny ešte v roku 2020 na dva roky, a teda energetická kríza nás postihne až v budúcom roku. Samozrejme sme ale veľmi pocítili nárast inflácie, najmä pri nákupe potravín a materiálov. Ako som spomínala, nárast cien energií nás žiaľ dostihne až v budúcom roku, kde podľa úplne prvotných výpočtov koncom leta by bol nárast až takmer šesťnásobný, ale treba povedať, že vtedy boli ceny energií na svojom vrchole, pri dnešných výpočtoch je to približne 4,5-násobok, ale veríme že ceny sa nejakým spôsobom zastropujú aj pre firmy a nárast nebude taký markantný,“ vraví ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.

Majú pripravené rôzne scenáre, boli by ale neradi, aby pri tých nárastoch trpeli klienti a znášali negatívne následky tejto energo krízy. „V prvom rade nebudeme prevádzkovať v zimnom období všetky naše ubytovacie kapacity, klientov sústredíme do dvoch hotelov. Budeme sa držať platnej vyhlášky, čo sa týka dodržiavania teplôt na izbách, v spoločných priestoroch a na chodbách, vieme ešte o niečo znížiť teplotu vody v bazénoch a zároveň je na zodpovednosti každého z nás, aby zbytočne neplytval týmito zdrojmi,“ približuje scenár chodu kúpeľov. „Kúpele plánujeme mať odstavené len dva týždne v januári, a to z dôvodu odstávky wellness spa, kde bude prebiehať sanitácia a potrebné opravy.“

Ceny v roku 2023 budú určite navyšovať, nebude to ale až na úrovni inflácie, ale tak, aby boli predajní najmä pre slovenských klientov, pretože oni sú gro ich klientskeho portfólia. "V tomto roku už ceny neplánujeme upravovať, aj keď ceny potravín vzrástli o viac ako desať percent.

Čo sa týka obsadenosti, veríme že nebude klesať, aj keď odbytové ceny porastú. S takouto alternatívou sme v našom pláne nepočítali. Ak by sa tak stalo, musíme ten výpadok riešiť cez ďalší nárast cien, čo ale verím nebude potrebné," konštatovala Šatanková. Nad obmedzením chodu kúpeľov zatiaľ neuvažovali. „Maximálne presunieme klientov z rehabilitačného bazéna do bazéna vo wellness spa, kde sú ideálne podmienky či už na plávanie, alebo na cvičenie,“ dodala námestníčka kúpeľov.

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #trenčianske teplice #Nimnica #Lúčky #Brusno #Nový Smokovec #ceny energií #bardejovské kúpele #inflácia na Slovensku