Koľko dostávajú na stravovanie zamestnanci v súčasnosti?

Platí, že stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 do 12 hodín, je 6,40 eura. Pri tejto sume je teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura.

19.12.2022 10:00
gastro predajňa, jedlo, predavačka, Foto:
Ministerstvo práce upravovalo stravné naposledy v lete.
debata

Nárok zamestnanca

Zamestnanec má nárok na stravné, ak jeho pracovná cesta trvá najmenej päť hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty za každý kalendárny deň je rozdelené na tri časové pásma:

 • 5 až 12 hodín
 • nad 12 hodín do 18 hodín
 • nad 18 hodín.

Stravné sa pri tuzemskej pracovnej ceste poskytuje za každý kalendárny deň pracovnej cesty podľa dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni.

Súčasné sumy stravného

Minimálna hodnota stravných poukážok sa zmenila zo 4,50 (od 1.¤5. 2022) na sumu 4,80 eura (najmenej 75¤% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 3,50 eura (najmenej 55¤% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55¤% stravného pri pracovnej ceste 5–12 hodín).

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. mája 2022 je minimálna výška príspevku 2,48 eura.

Stravné pri pracovnej ceste

Suma stravného Časové pásmo
6,40 eura ( do 31. 8. je 6 eur) 5 až 12 hodín
9,60 eura eur (do 31.¤8. je to 9 eur) 12 až 18 hodín
14,50 eura ( do 31.¤8. je to 13,70 eura) nad 18 hodín
kantína, reštaurácia, jedáleň, stravné lístky, gastrolístky Čítajte aj Gastrolístky či finančný príspevok: Kto a kedy má nárok?

Poskytovanie stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov

Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko tuzemských pracovných ciest, nárok na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne.

Pri viacdňovej tuzemskej pracovnej ceste sa každý kalendárny deň vo vzťahu k nároku na stravné posudzuje samostatne.

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná:

 • počas kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest,
 • počas dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • počas jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

 • iné podmienky poskytovania stravného oproti zákonnej úprave,
 • nižšie sumy stravného oproti štátom garantovanej výške, najviac však o 5 %.
strava, kolegovia, radosť, jedlo, desiata Čítajte aj Gastrolístky sa dočkali zvýšenia sumy. Aký je o ne záujem aj po zmenách?

Bezplatne zabezpečené stravovanie

Bezplatne zabezpečené stravovanie spĺňa tieto podmienky:

 • zamestnanec na toto stravovanie nemôže mať výdavok,
 • stravovanie musí byť poskytnuté zamestnancovi preukázaným spôsobom,
 • nie je stanovená hodnota (cena) bezplatne zabezpečeného stravovania – ide o nepeňažné plnenie.

Zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu znamená zabezpečenie troch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa, čo znamená raňajky, obed a večera.

Zamestnávateľ stravné zamestnancovi neposkytuje, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu.

Čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie znamená zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas tuzemskej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, raňajok a obeda a pod.).

Zamestnávateľ nárokové stravné zamestnancovi kráti, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na tuzemskej pracovnej ceste čiastočné bezplatné stravovanie (napr. len obed, ale v plnej výške).

Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje:

 • poskytnutie obvyklého pohostenia (káva, obložený chlebík, obložená žemľa, minerálna voda a pod.). Stravné slúži zamestnancovi na zabezpečenie si teplého jedla.
 • poskytnutie zamestnancovi rôznych „stravovacích poukážok – gastrolístkov“. V tomto prípade sa zamestnancom poskytuje len určitá peňažná hodnota formou „lístka“ a nie stravovanie (napr. obed).

Krátenie stravného

Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

 • Za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %.
 • Za bezplatne zabezpečený obed o 40 % .
 • Za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %.

Pri sumách stravného podľa opatrenia MPSVR SR č. 116/2022. sa stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa, bude krátiť v prípade zabezpečenia:

 • raňajok o 3,425 eura (13,70 € x 25 % = 3,425 eura),
 • obeda o 5,48 eura (13,70 € x 40 % = 5,48 eura) a
 • večere o 4,795 eura (13,70 € x 35 % = 4,795 eura).

Určené stravné = nárok na stravné pre dané časové pásmo v rámci kalendárneho dňa – vypočítaná miera krátenia za bezplatne zabezpečené jedlo (raňajky, obed, večera) bez zaokrúhlenia.

Ak má zamestnanec so zamestnávateľom dohodnuté iné podmienky poskytovania stravného, nominálna hodnota krátenia za raňajky, obed a večeru sa vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Vypočítaná miera krátenia sa nezaokrúhľuje. Zaokrúhľuje sa až vypočítané stravné, a to vždy na najbližší eurocent nahor.

Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu mieru krátenia. Kráti sa stravné, na ktoré má zamestnanec nárok v rámci kalendárneho dňa podľa času trvania tuzemskej pracovnej cesty.

Zdroj: ministerstvo práce a rodiny

debata chyba
Viac na túto tému: #gastrolístky #zamestnanci #zákonník práce #stravné lístky #ministerstvo práce a sociálnych vecí