E-shopy: Čo sú nekalé praktiky, čo už je podvod a kto vám môže pomôcť, ak nemáte ani tovar, ani peniaze?

Objednali ste si tovar cez internet a nič vám neprišlo? Alebo ste tovar vrátili a márne čakáte na peniaze? O problémoch s rizikovými e-shopmi a o možnostiach riešenia hovorí Judita Šenkárová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie.

18.02.2023 08:00
Judita Šenkárová, SOI, Ide o peniaze Foto:
debata

Ako vznikol zoznam rizikových online predajcov a na základe čoho ste dané e-shopy vyberali?

Zoznam vznikol na základe množstva podaní našich spotrebiteľov, ktorí od predmetných rizikových internetových obchodov tovar objednali. Často tovar vôbec neobdržali, prípadne, keď chceli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, tak internetový obchod im to zamietol. Rovnako v prípade reklamácií ich nevybavil v zákonom stanovenej lehote a zákonom určeným spôsobom.

Čo sú to nekalé praktiky a kedy môžeme hovoriť, že už ide o podvod?

Pri nekalých praktikách uvediem príklad: Predávajúci uviedol, že tovar doručí do určitej lehoty a spotrebiteľ na základe toho urobil obchodné rozhodnutie. Predávajúci nesprávne alebo úmyselne, klamlivo informoval spotrebiteľov. V tomto prípade hovoríme o klamlivých obchodných praktikách. V prípade podvodu je to už konanie predávajúceho, keď napr. nedoručí originál tovaru, použije falzifikáty tovarov. Hovoríme napríklad o dodaní DVD, parfumov, športového oblečenia a iných druhov tovaru. V tomto prípade je už kompetencia v rukách orgánov činných v trestnom konaní.

Video
Rizikové e-shopy: Objednali ste si tovar - neprišiel, vrátili ste ho - peniaze nikde. Čo vám pomôže? V relácii Ide o peniaze odpovedá Ing. Judita Šenkárová – metodička pre trhový dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie. Premiéra 3. 2. 2022.

Na internete je mnoho reklám, častokrát ani netušíme, akú stránku otvárame. Zaujme nás tovar a ideme objednávať, pričom nevieme, kto je predávajúci, odkiaľ je a či mu môžeme dôverovať. Na čo si treba dávať pozor ešte predtým, ako ideme objednávať tovar cez internet?

Spotrebitelia by mali byť obzvlášť pozorní ešte pred uzatvorením objednávky alebo zmluvy pri objednávaní tovaru alebo služby na diaľku. Musia dávať pozor na to, aké informácie uvádza predávajúci na svojej internetovej stránke. To, že je uvedená doména .sk, neznamená, že predávajúci má sídlo na území Slovenskej republiky. Upozorňujem spotrebiteľov, aby boli obzvlášť obozretní a preverili si identitu predávajúceho. Ten je povinný uviesť svoje obchodné meno, sídlo, prípadne miesto svojho podnikania. Takisto je povinný uvádzať telefónny, mailový kontakt, skrátka informácie, na základe ktorých by spotrebiteľ mohol kontaktovať predávajúceho. Ďalšie dôležité informácie, ktoré by si spotrebitelia mali preveriť sú, či predávajúci uviedol podmienky a okolnosti, za ktorých môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, prípadne okolnosti, za ktorých toto právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ stráca. Tiež informáciu o tom, kde môže uplatniť reklamáciu tovaru, v prípade, že sa na ňom vyskytnú vady.

Radovan Potočár, Ide o peniaze Čítajte viac Strach z faktúr? Koľko zaplatia domácnosti za elektrinu, plyn a teplo? Lacné to už nikdy nebude

Obchodník napr. sľúbi, že dodá tovar do siedmich dní a tovar mešká. Od akého momentu môžeme hovoriť o odstúpení od zmluvy? Je to už 8. deň, alebo máme počkať ešte dva týždne, mesiac?

Nie. Ak predávajúci sľúbi, že doručí tovar do nejakého dňa a kupujúci upozorní, že ten deň je pre neho dôležitý, pretože sa môže týkať napr. oslavy narodenín, vianočných sviatkov a predávajúci do tej lehoty tovar nedoručí, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy. Má právo odstúpiť dokonca aj počas lehoty, v ktorej mu predávajúci tovar doručuje. Ide o spotrebiteľské zmluvy na dodávku tovaru, keď spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od dodávky tovaru, objednanej na diaľku aj pred dodaním tovaru. Čiže môže odstúpiť aj v lehote 7. – 8. deň. Takisto spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy po dodaní tovaru v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v prípade, že ho predávajúci informoval o jeho práve o odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ho neinformoval, táto lehota o odstúpení od zmluvy sa predlžuje na 12 mesiacov.

Aké sú termíny na vybavovanie reklamácií?

V prípade reklamácií má predávajúci zákonnú povinnosť vybaviť ju do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Môže ju urobiť jedným zo zákonným spôsobov. Buď tovar môže vymeniť za nový, prípadne vadu odstrániť, vymeniť náhradný diel, alebo aj vrátiť celú sumu peňazí.

Zákazník odstúpil od zmluvy, čaká na peniaze. Aké sú lehoty na vrátenie peňazí a čo má robiť, ak tie peniaze nechodia? Kedy sa obrátiť na obchodnú inšpekciu a kedy už na políciu? Spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúcemu jasne písomne zdokumentoval, že chce uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúcemu vrátil tovar. Ten mu musí bezodkladne do 14 dní vrátiť peniaze. V prípade, že by v uvedenej lehote nevrátil peniaze a spotrebiteľ má záujem, aby Slovenská obchodná inšpekcia prešetrila postup predávajúceho, tak sa na nás môže obrátiť – podľa sídla predávajúceho. V každom krajskom meste máme k dispozícii inšpektorát SOI, ktorý dané skutočnosti prešetrí.

Aké má SOI kompetencie a ako môže postupovať voči slovenským e-shopom. Máte vôbec nejakú právomoc voči takým subjektom, ktoré nie sú zaregistrované na Slovensku a fungujú zo zahraničia?

SOI môže prešetriť internetové obchody, ktoré majú sídlo na území SR. V prípade, že má e-shop sídlo v inej európskej krajine, odporúčame spotrebiteľom, aby sa obrátili na kompetentný orgán – Európske spotrebiteľské centrum. V prípade, že spotrebitelia nakúpia tovar z internetového obchodu, ktorý má sídlo mimo Slovenska a EÚ, v tom prípade je kompetentný príslušný dozorný orgán v danej krajine.

ovocie, zelenina Čítajte viac Zdravé jedlá nemusia byť drahé. Ako ušetriť a jesť pritom zdravo?

Aké právomoci má SOI voči rizikovým e-shopom? Môže im udeliť pokuty, prípadne ich zrušiť?

V prípade, že je preukázané porušenie zákonných povinností predávajúceho pri uzatváraní zmlúv na diaľku, SOI má kompetenciu udeliť pokutu až do výšky 16 500 eur. Nemá kompetenciu zablokovať stránku, ale v prípade, že dochádza k opakovanému porušovaniu zákona, môže kontaktovať živnostenský úrad a ten môže zastaviť živnostenské oprávnenie príslušného predajcu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nekalé obchodné praktiky #eshop #SOI #nákup cez internet