Chcete vedieť či pijete zdravú vodu? Či nemá v sebe dusičnany? Dajte si ju zadarmo vyšetriť + tabuľka

Blíži sa Svetový deň vody a vy si opäť môžete dať bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne. Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva aj tento rok poskytnú všetkým záujemcom bezplatné analýzy vzoriek vody zo studní.

17.03.2023 21:48
pitná voda - voda z vodovodu Foto:
debata (1)

Čo myslíte, máte vo vode vo vašej studni dusičnany či dusitany? V stredu 22. marca si ju v čase od 7:‪30 – 13‬:00 h môžete dať bezplatne vyšetriť v laboratóriu ú­radu.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody. Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,

pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,

fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,

fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,

prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam nižšie).

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023

Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992, v ktorom sa konala Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. V tom istom roku Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, podľa ktorej bol 22. marec vyhlásený za Svetový deň vody, ktorý sa má oslavovať každoročne od roku 1993.

Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliardách ľudí, ktorí žijú bez prístupu k bezpečnej vode. Ide o prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.

A prečo práve kolibrík?

Starodávny príbeh o kolibríkovi opisuje ako ľudia reagujú počas krízy. V lese vypukol požiar, všetky zvieratá v panike utekajú a so smútkom sa bezmocne prizerajú ako plamene pohlcujú celý les . Len malý kolibrík neúnavne prelieta nad ich hlavami tam a späť. Väčšie zvieratá sa kolibríka pýtajú, čo robí. „Lietam k jazeru a nosím vodu v zobáku, aby som pomohol požiar uhasiť.“ Ostatné zvieratá sa mu len smejú a hovoria: „Ty nemôžeš uhasiť požiar!“ Kolibrík odpovedá: „Robím, čo môžem.“

Malý kolibrík prispieva svojou trochou k riešeniu problému. Sám je tou zmenou, ktorú chce vidieť vo svete. Každý z nás môže svojou trochou prispieť k riešeniu veľkého problému

1 debata chyba
Viac na túto tému: #voda #analýza #dusičnany #dusitany