Pozor na tieto vína z reťazcov. Opatrnosť sa oplatí najmä pri tých z Maďarska, Talianska a Španielska

Požiadavkám nevyhovelo tento rok pri kontrolách zahraničných vín 25 % vzoriek, najviac nedostatkov sa zistilo v reťazcoch.

23.09.2023 17:30
Vino-oslava-shutterstock Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Vyplýva to zo správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Vlani pri kontrolách legislatíve nevyhovelo 30 % vzoriek a v roku 2021 až 32,6 % vzoriek. „Počas cielenej kontroly v období od mája do júla 2023 vykonanej v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve sa inšpektori zamerali na predaj zahraničných vín ponúkaných v maloobchodných predajniach, obchodných reťazcoch, ako aj vo veľkoobchodných skladoch a reštauračných zariadeniach. Inšpektori pri podozrení na zahraničné vína, ktoré boli vyrobené a nafľašované v zahraničí alebo vyrobené v zahraničí a nafľašované na Slovensku, odobrali vzorky do laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ),“ priblížili veterinári.

Celkovo bolo podľa ŠVPS vykonaných 74 kontrol, z toho 20 v maloobchodných predajniach sudových vín, 34 kontrol v maloobchodných predajniach potravín, 10 kontrol vo veľkoobchodnom sklade a 10 v zariadeniach spoločného stravovania.

„Počas kontrol bolo z ponuky vín na jednotlivých prevádzkach odobratých spolu 136 vzoriek, z čoho 34 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy, čo predstavuje 25-percentnú porušenosť. Najviac nedostatkov bolo zistených v obchodných reťazcoch,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.

Veterinári doplnili, že v senzorických parametroch nevyhovovalo 21 z celkového počtu vzoriek. „Pri senzorickom komisionálnom hodnotení v laboratóriách ŠVPÚ boli zistené hlavne nedostatky – nečistá vôňa a chuť, predovšetkým po oxidácii, mikrobiálnom rozklade, čo predstavuje najvýznamnejšiu percentuálnu porušenosť, a to až 18,3-percentnú,“ zdôraznila ŠVPS.

Pri označovaní sa podľa správy v štyroch prípadoch zistili nedostatky najmä v nepresnom údaji o zvyškovom cukre vo víne, nesprávny údaj o obsahu alkoholu, neuvedenie povinných údajov – dovozca, krajina pôvodu, nečitateľná výrobná dávka. Ďalším nedostatkom v označovaní bola aj nedodržaná minimálna výška písma na etikete a dolepkách, ako stanovuje platná legislatíva SR a EÚ.

Nedostatky najmä v senzorických znakoch sa podľa veterinárnej správy zistili v maďarských vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, vínach s deklarovaným pôvodom ako zmes vín z Európskeho spoločenstva, ako aj v španielskych a talianskych vínach v lacnej cenovej kategórii.

Pri apelačných európskych vínach s vyššou nákupnou cenou a vínach dovezených mimo Európskej únie zo zámoria (Čile, Argentína, JAR, Nový Zéland, Austrália) sa podľa ŠVPS potvrdila skúsenosť z minulých rokov a tu sa nezistili nedostatky.

„Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky sú uložené opatrenia (stiahnutie z predaja) a sankčné postihy v správnom konaní,“ dodala veterinárna a potravinová správa.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #víno #reťazce #kvalita