Súťažte s Knauf Insulation o elektroniku v hodnote 60 €

sutaz knauf - nepouzivat

Naše minerálne izolácie sú ekologické a priedušné, no zateplenie strechy fúkanou izoláciou Supafil je najrýchlejšie. Dokáže znížiť tepelné straty o 20 – 30 %, práca je hotová za jeden deň a nijako neobmedzí chod domácnosti. Dostane sa do každej škáry, je skutočne prírodná a absolútne nehorľavá aj bez pridaných chemických látok, skvelo izoluje hluk zvonku a vytvára príjemnú klímu. Ak si chcete užiť domácu pohodu aj vy, zapojte sa do našej súťaže o elektroniku z Alza.sk. Stačí, keď odpoviete na otázku:

Z vašich odpovedí vyžrebujeme piatich výhercov, ktorí získajú poukážku na nákup elektroniky v hodnote 60 € na e-shope Alza.sk. Odpovede môžete odosielať prostredníctvom formulára. Súťaž prebieha do 27.10.2022. Spo­luorganizátorom súťaže je Knauf Insulation s.r.o.

Výhercovia

Jaroslava A., Bratislava; Zuzana D., Kalná nad Hronom; Elena M., Topoľčany; Anna S., Nemšová; Ivo K., Žilina;

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.