Rozdiely medzi dôchodkami sa zväčšujú

Dorota Hudecová | 06.05.2010 09:33
dôchodca, dôchodok, oddych, les, prechádzka Foto:
Najväčšiu kategóriu dôchodcov tvoria ľudia s dávkou od 350 do 465 eur.
Aj keď sa priemerné dôchodky na Slovensku zvyšujú, stále je tu veľká skupina ľudí, ktorých penzia nedosahuje ani ten priemer. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne má podpriemerný dôchodok viac ako štvrtina ľudí a ďalších 200-tisíc ho má len na úrovni priemeru. Okrem toho má vyše 6-tisíc penzistov dôchodok nižší ako sto eur.

„Z celkového počtu nízkych dôchodkov tvoria pomerne veľkú časť tie, ktoré boli pred rokom 2004 evidované ako osobitná kategória. Ich poberateľom stačilo na priznanie dôchodku desať rokov zamestnania, ale aj penzie tých, ktorí na Slovensku odpracovali iba časť z potrebnej doby zamestnania,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nový dôchodkový systém, ktorý pri priznaní dôchodku zohľadňuje celoživotné zárobky, vytvoril podmienky aj na získanie nadštandardných penzií. Dnes má napríklad penziu prevyšujúcu tisíc eur vyše 1.260 ľudí. Ide predovšetkým o tých, ktorí dobre zarábali a neraz pracovali aj po dosiahnutí dôchodkového veku, čo sa potom tiež zohľadňuje na výške dávky.

Najväčšiu kategóriu dôchodcov tvoria ľudia s dávkou od 350 do 465 eur. Takýchto penzistov je u nás takmer 390-tisíc. Druhou najväčšou skupinou sú spomínaní ľudia s podpriemerným dôchodkom.

Počet poberateľov dôchodkových dávok
923.732 ľudí poberalo starobný dôchodok k 31. 12. 2008
931.795 ľudí poberalo penziu k 31. 12. 2009
930.686 ľudí poberalo starobný dôchodok k 31. 1. 2010

 Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od januára sa všetky dôchodky zvýšili o 3,05 percenta. Podľa dnes nastaveného systému dôchodcovi s priemernou penziou tak na účte pribudlo 10 eur. No ten, kto poberá tisíceurový dôchodok, si prilepšil až o 30 eur. Mnohí považujú takúto valorizáciu za nespravodlivú.

Podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií Iness Radovana Ďuranu pojem spravodlivosť nepatrí do diskusie o súčasnom priebežnom dôchodkovom systéme, ktorý na Slovensku je. „Náš systém nie je nastavený dostatočne solidárne. Umožňuje vyplácať dôchodky na úrovni dvojnásobku čistej priemernej mzdy, čo solidárne nie je.“ Ďurana si myslí, že ideálny dôchodkový systém neexistuje. „Menia sa generácie, mení sa životný štýl, rastie životná úroveň. V každom období môže mať verejnosť rozdielny názor na to, čo je optimálny dôchodkový systém. Pre nás, vzhľadom na nevyhnutný demografický vývoj, platí, že súčasný systém bude príliš nákladný a pravdepodobne neudržateľný. Preto sú nevyhnutné jeho reformy,“ dodal.

Jedným zo spôsobov je práve spôsob zvyšovania dôchodkov. O zmene hovoria ekonómovia aj politici, zatiaľ bez konkrétnej dohody. „Vysokopríjmové dôchodky nie je potrebné upravovať tak ako tie nízke. Aj keď systém spravodlivý nikdy nebude, mohol by byť aspoň spravodlivejší,“ hovorí napríklad poslankyňa Monika Gibalová (KDH). V parlamente navrhla zmenu valorizačného systému, ktorá však neprešla. „Navrhovala som valorizáciu o pevne stanovenú sumu. Ide o sociálny prvok, ktorý by znižoval rozdiely medzi nižšími a vyššími dôchodkami. Tie nižšie by mohli zvyšovaním o pevnú sumu rásť rýchlejšie,“ vraví. Pri súčasnom systéme sa nožnice medzi vysokými a nízkymi dôchodkami viac roztvárajú.

Rozdiel vo výške dôchodkov však nie je jediným problémom v penziách. Ďalším je finančná udržateľnosť systému. Problémom je najmä starnutie obyvateľstva. Európska komisia v Správe o udržateľnosti z roka 2009 uvádza, že výdavky na starobné dôchodky stúpnu na Slovensku zo 6,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku na 7,3 percenta v roku 2030. V roku 2060 to podľa odhadov bude až 10,2 percenta HDP. „V roku 2009 zaplatili pracujúci na všetkých odvodoch menej, ako Sociálna poisťovňa vyplatila na starobných dôchodkoch. Nevyrovnanosť rozpočtu Sociálnej poisťovne sa dá riešiť buď dotáciami zo štátneho rozpočtu, alebo zmenou podmienok výplaty dôchodkov. Jedným z riešení je aj posun veku odchodu do dôchodku. V okolitých krajinách je bežná hranica 65, v Nemecku už 67, predpokladám, že Slovensko sa posúvaniu nevyhne, a to už čoskoro,“ dodáva Ďurana.

Ako zlepšiť životnú úroveň dôchodcov
Štát môže pomôcť napríklad dávkou v hmotnej núdzi. V tej sa človek ocitne podľa zákona vtedy, keď jeho príjmy nedosahujú životné minimum. Príjmom sa pritom rozumie aj dôchodok. Ak žije dôchodca sám, je v hmotnej núdzi vtedy, ak má dôchodok nižší ako 185,19 eura mesačne. Ak žije v domácnosti s niekým iným, hranica dôchodku je 129,18 eura mesačne.
Penzisti, ktorí dosiahli 62 rokov a majú trvalý pobyt na Slovensku, nemusia podávať žiadosť o dávku v núdzi. Ak majú nízky dôchodok, Sociálna poisťovňa ich identifikačné údaje oznámi úradu práce. Ak ten zistí, že je dôvod na poskytnutie dávky, začne konanie o posúdení hmotnej núdze a priznaní dávky.
Požiadať môžete aj o príspevok na bývanie. Peniaze vyplácané k dôchodku slúžia na to, aby sa príjem dôchodcu doplnil zhruba do životného minima. Výška príspevku je 55,80 eura mesačne, ak dôchodca býva sám, ak sú v byte viacerí, príspevok sa môže zvýšiť na 89,20 eura.
Dôchodca v hmotnej núdzi má nárok aj na príspevok na zdravotnú starostlivosť – dve eurá mesačne.

Výška mesačného dôchodku v niektorých štátoch Európskej únie

Belgicko

 • minimálny: pre domácnosť viac ako tisíc euro, pre jednotlivca 833,3 €
 • maximálny: limit existuje iba teoreticky

Nemecko

 • minimálny ani maximálny dôchodok nie je stanovený

Francúzsko

 • minimálny: 559 €
 • maximálny: približne 670 €

Írsko

 • minimálny: 657 €
 • maximálny: 669,2 €

Lichtenštajnsko

 • minimálny: 676 €
 • maximálny: 1 351 €

Rakúsko

 • minimálny: pre jednotlivca 653,19 €, pre domácnosť 1 015 €, na každé nezaopatrené alebo invalidné dieťa sa pridáva 69,52 €
 • maximálny: 2 410,58 €

Grécko

 • minimálny: 420,30 €
 • maximálny: 1 952 €

Zdroj: KOZ, Sociálna poisťovňa

Príklady výpočtu dôchodku

Chystáte sa do starobného dôchodku v priebehu tohto roka? V nasledujúcich príkladoch sa dozviete, koľko by ste dostali, ak zarábate na úrovni minimálnej mzdy, ak máte priemerný zárobok alebo ak patríte k tým, ktorí zarábajú nadštandardne.

Vzorec: POMB x ODP x ADH = výška starobného dôchodku

Príklady

1. Ak zamestnanec splní tento rok všetky podmienky nároku na dôchodok, odpracoval 35 rokov, jeho plat bol za ten čas na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve, do dôchodku chce odísť tento rok, jeho penzia bude:

Výpočet: POMB x ODP x ADH = 1× 35 × 9,2246 = 322,861 €

Jeho dôchodok bude 322 eur a 90 centov. K tomu sa ešte pripočíta tohtoročná valorizácia o 3,05 percenta, čo znamená, že dostane 332,7 eura.

2. Do dôchodku sa tento rok chystá aj človek, ktorý pracoval 32 rokov za minimálnu mzdu. Aká bude jeho penzia?

Výpočet: POMB x ODP x ADH = 0,6× 32 × 9,2246 = 177,11 €

Po započítaní valorizácie o 3,05 percenta bude jeho dôchodok 182,5 eura.

Príklady sú iba informatívne.

POZNÁMKA: POMB (tzv. priemerný osobný mzdový bod) = vyjadruje pomer mzdy jednotlivca k priemernej mzde v celom hospodárstve, a to za celé obdobie dôchodkového poistenia od roku 1984 po rok odchodu do dôchodku. Hodnota POMB môže byť maximálne 3. V prechodnom období do roku 2014 sa však v plnej výške započítava len POMB vo výške 1,00 až 1,25. POMB vyšší ako 1,25 sa kráti, POMB nižší ako 1,00 sa, naopak, zvyšuje. Cieľom je zabezpečiť postupný prechod od staršieho solidárneho systému na nový zásluhový, v ktorom bude výška dôchodku priamo úmerná mzde jednotlivca.

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok

ADH = aktuálna dôchodková hodnota je číslo, ktoré určil v roku 2004 štát na úrovni 6,0937 €. ADH sa každoročne valorizuje podľa rastu priemernej mzdy, tento rok dosahuje 9,2246 €.