Druhý pilier nezabezpečí vysoké dôchodky

Branislav Toma | 12.03.2012 20:00, aktualizované: 
úver, peniaze, euro, plat, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
Víťaz volieb strana Smer opätovne zavedie garancie v druhom dôchodkovom pilieri. Strana však zatiaľ nepovedala, či zmení pomer odvodov medzi štátnym dôchodkovým pilierom a druhým súkromným pilierom.

Zatiaľ do každého z nich putuje po deväť percent zo sociálnych odvodov zamestnanca. Vladimír Ravinger, člen predstavenstva Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, varuje pred zmenou pomeru odvodov.

Je reálne udržať pomer odvodov medzi prvým a druhým pilierom?

Do druhého piliera prichádza ročne približne miliarda eur. Dôchodkové správcovské spoločnosti si uvedomujú, akým veľkým lákadlom sú tieto peniaze pre všetkých politikov a tieto finančné zdroje pre nich predstavujú jednoduché riešenie deficitu Sociálnej poisťovne. Zvyšovanie daní ľudia pocítia hneď, no zmena odvodov v neprospech druhého piliera sa prejaví o až o desiatky rokov pri poberaní dôchodku.

Aké veľké dôchodky môžu ľudia čakať z druhého piliera?

Podľa našich analýz pri optimálnom využití druhého piliera bude mať penzista po zakúpení dôchodku z poisťovne celkovú penziu z prvého i druhého piliera na úrovni 40 až 50 percent pôvodných príjmov. Optimálne využitie znamená, že človek nebude dlhodobo nezamestnaný a bude mať normálne zvyšovaný plat. Samozrejme, takýto dôchodok nie je vysoký, a preto treba mať i ďalšie spôsoby zabezpečenia na starobu.

Pravicová vláda vás núti investovať do akcií, ľavicová zas ide presadzovať garancie. Dokážete pri takýchto legislatívnych zmenách zostaviť investičnú stratégiu garantujúcu dôchodky aspoň vo výške 40 percent pôvodného príjmu?

Ďaleko dôležitejšie než samotné zhodnotenie vo fondoch je pravidelné prispievanie. V porovnaní s pravidelným prispievaním nemá totiž zhodnocovanie až takú veľkú váhu na výške budúceho dôchodku. Pri pravidelnom sporení totiž rastie sila takzvaných úrokov z úrokov a v spojení s prvým pilierom má človek veľkú pravdepodobnosť slušného dôchodku v starobe.

Nie je málo mať po päťdesiatich rokoch sporenia na dôchodku príjem len vo výške štyridsiatich percent z pôvodného platu?

Samozrejme to nie je veľa, a preto treba mať i ďalšie formy zabezpečenia na starobu ako životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie či vlastnú nehnuteľnosť. Treba si uvedomiť, že druhý pilier nie je liekom na výšku dôchodkov, ale na demografi u. Dnes ročne končí školy približne osemdesiattisíc ľudí, ale o desať rokov bude končiť školu päťdesiattisíc ľudí. Dramaticky teda bude klesať počet pracujúcich ľudí a zároveň sa rýchlo zvyšovať počet dôchodcov. Štát na penzie jednoducho nebude mať bez zvyšovania daní, škrtania výdavkov a ani to by nemuselo stačiť. Na vykrytie tejto nerovnosti slúži práve druhý pilier.

Aký fond si ľudia majú vybrať, keď dnes je na finančných trhoch plno problémových akcií i dlhopisov a ľavicová vláda navyše ide opäť zaviesť garancie?

Kľúčom k úspechu je rozloženie investícií medzi čo najviac emitentov. V takomto prípade dôchodkovou správcovskou spoločnosťou nezatrasie krach jednej firmy či bankrot štátu. Dnes sa naozaj nedá zjednodušovať investovanie na to, že dlhopisy sú menej rizikové ako akcie. Ako príklad si narýchlo vymyslím napríklad akcie General Electric. Napriek pohybu ceny smerom hore i dole každý rok vyplácajú pomerne slušnú štvorpercentnú dividendu. Takýchto firiem je na trhu veľa, a teda i pri akciách existujú investičné stratégie zamerané na vyplácanie dividend. Teda úplne rovnaké ako pri dlhopisoch. Na druhej strane i pri dlhopisoch sa dajú dnes dosiahnuť vysoké zisky, samozrejme, spojené s vyšším rizikom bankrotu daného štátu. Výnosy teda v podstate závisia od šikovnosti jednotlivých správcov a ich schopnosti ľuďom čo najviac zhodnotiť ich peniaze.

Súčasné problémy finančných trhov v eurozóne najviac upokojili lacné pôžičky pre finančné domy od Európskej centrálnej banky. Dá sa vôbec pri dnešnom nastavení finančného trhu zbaviť pri dôchodkoch závislosti od štátu?

Druhý pilier je určite závislý od rozhodnutia štátov a toto sa nezmení ani v budúcnosti. Výhodou ale je, že nie je závislý na rozhodnutí len jedného štátu. Zoberme príklad Grécka, ak sa im nepodarí získať pôžičku, tak štát jednoducho nevyplatí dôchodky. Toto je najväčšie riziko prvého piliera. Druhý pilier riziko rozkladá medzi jednotlivé štáty.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ