Nezamestnanosť nad 20 percent malo na konci marca 21 okresov

SITA | 07.05.2013 12:09
úrad práce, nezamestnanosť, nezametnaní Foto:
Ilustračné foto
Miera nezamestnanosti bola ku koncu marca tohto roka vyššia ako 20 % v 21 okresoch Slovenska. Oproti marcu 2012 sa počet okresov presahujúcich 20-percentnú nezamestnanosť zvýšil o štyri.

Okresy, v ktorých bola na konci marca tohto roka nezamestnanosť nad 20 %, patria do prešovského, banskobystrického alebo košického kraja. Z 21 okresov sa deväť nachádza v prešovskom kraji, sedem v banskobystrickom kraji a päť v košickom kraji. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má okres Rimavská Sobota. Na konci marca v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 34,51 %, čo bolo o 0,07 percen­tuálneho bodu viac ako v marci 2012. Nasleduje okres Revúca, kde sa miera nezamestnanosti tretí mesiac tohto roka medziročne zvýšila o 2,66 percen­tuálneho bodu na 33,99 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Rožňava. V ňom bola na konci marca miera nezamestnanosti 29,58 %, čo je oproti koncu marca minulého roka nárast o 0,81 percen­tuálneho bodu. Okres Kežmarok vykázal 28,87-percentnú mieru nezamestnanosti, čo je medziročný nárast o 0,6 percentu­álneho bodu. Päticu okresov s najvyššou nezamestnanosťou na konci prvého kvartálu uzatváral okres Poltár, kde nezamestnanosť predstavovala 28,47 %. V porovnaní s marcom 2012 ide o nárast o 1,78 percen­tuálneho bodu.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci oproti februáru klesla o 0,03 percen­tuálneho bodu na 14,68 %. Ku koncu marca evidovali úrady práce 396 252 nezames­tnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Medzimesačne ide o pokles o 818 osôb. Medziročne miera evidovanej nezamestnanosti v marci vzrástla o 0,99 percen­tuálneho bodu a počet evidovaných nezamestnaných sa zvýšil o 26,4 tisíc.

Celkový počet nezamestnaných, vrátane ľudí na "péenke“ alebo na absolventskej praxi, bol ku koncu marca na úrovni 431,4 tisíc. V porovnaní s februárom tohto roka ide o pokles o 5,7 tisíc osôb. Miera nezamestnanosti, ktorá je vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných, v marci medzimesačne klesla o 0,22 percen­tuálneho bodu na 15,98 %. V porovnaní s marcom 2012 však vzrástla o 0,87 percen­tuálneho bodu.