Z čiernej stavby už legálna nebude

Eva Žgravčáková, Pravda | 19.07.2013 20:00, aktualizované: 
Pórobetón, Ytong, stavba, bývanie Foto:
Ilustračné foto
Čiernym stavbám má na Slovensku odzvoniť. Stavať bez povolenia a stavbu zlegalizovať až dodatočne totiž s platnosťou nového stavebného zákona od júla 2014 už nebude možné.

Aj staré neskolaudované domy či chaty chce štát dodatočne legalizovať len do polovice roka 2015, ale potom sa bude môcť stavať až po pridelení stavebného povolenia. V opačnom prípade bude staviteľovi hroziť v krajnom prípade až väzenie.

O tom, že možnosť požiadať o dodatočné stavebné povolenie s obľubou stavbári využívali, hovorí aj Zsolt Lukáč, šéf Zväzu stavebných podnikateľov. "Podľa súčasného stavu bolo problémom to, že sa nevedelo nájsť opatrenie na odstránenie čiernej stavby. Pretože je možné ju dodatočne zlegalizovať. Nový zákon hovorí o tom, že pokiaľ stavebný úrad zistí, že dochádza k čiernej stavbe, dodatočná legalizácia nebude možná a stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Veľakrát totiž zhotoviteľ rátal s tým, že bude mať dodatočné náklady na pokutu, ale stálo mu to za to.“

Od júla budúceho roka bude stavebný úrad pri odhalení čiernej stavby postupovať ráznejšie. Najskôr vyzve staviteľa, aby práce ukončil a čiernu stavbu odstránil. Ten, kto neuposlúchne, dopustí sa trestného činu.

"Z hľadiska procedúry stavebné úrady nebudú mať možnosť rozhodnúť sa, či zasiahnu, alebo nie, v prípade zistenia existencie čiernej stavby budú mať povinnosť vydať rozhodnutie o zastavení pokračovania vo výstavbe a zároveň subjekty, ktoré dodávajú energiu, budú povinné odstaviť takúto stavbu od prívodu plynu, elektriny či vody,“ uvádza postup František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby. Ak by spoločnosti dodávajúce energie neuposlúchli, hrozila by im pokuta až 30-tisíc eur.

Potom zhotoviteľovi nariadi stavebný úrad zbúranie stavby. Odstránenie stavby bude znášať zhotoviteľ na vlastné náklady. "Ak ani tak nebude čierna stavba odstránená, nastane dražba nehnuteľnosti. Nový vlastník bude mať povinnosť čiernu stavbu odstrániť. Motívom pre vydražiteľa môže byť to, že si na dotyčnom pozemku legálnym spôsobom postaví to, čo môže,“ pokračuje Palko.

Lukáč však upozorňuje na fakt, že treba byť obzvlášť citlivý pri prípadoch, o ktorých sa teraz vie, že sú čiernymi stavbami a štát ich bude na budúci rok odstraňovať. ,

,Môže byť postavená nehnuteľnosť, v ktorej bývajú ľudia, no jej zbúraním vzniknú samospráve problémy s umiestnením týchto ľudí. Veľmi citlivo by sa malo pristupovať v takýchto prípadoch,“ vysvetľuje Lukáč. Ten takisto hovorí o medzere v návrhu stavebného zákona.

"Jednou z možností, ktorú existujúca podoba zákona ponúka, je zmeniť stavbu pred dokončením. To znamená, že v projekte a aj stavebnom povolení sa ráta s päťposchodovou budovou, no nakoniec sa postavilo poschodí viac. Cez dodatočné povolenie sa to vybavilo. Rezort dopravy bude po novom striktne trvať na tom, aby čierna stavba bola odstránená. Či však bude chcieť odstrániť poschodia navyše, alebo celú stavbu, je otázne. Takisto otázne zostáva to, či do prípadnej dražby pôjdu len časti stavby označené za nelegálne,“ dodáva Lukáč.

Nový stavebný zákon by mal byť lepším bičom na čiernych staviteľov. Po novom by sme tak nemali byť svedkami prípadov, keď si podnikateľ postavil načierno haciendu blízko Senca, prezidentov syn staval luxusnú vilu bez povolenia a takisto sa spočiatku bez povolenia staval hotel pri bratislavskom zimnom štadióne. Okrem mediálne známych prípadov sú však časté aj spory pri bežných stavbách bytových či rodinných domov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ