Poctiví odberatelia plynu sa báť nemusia

Michal Holeš, Pravda | 14.02.2014 05:00
Plyn, plynomer, odpočet Foto:
Ilustračné foto
Šéf pološtátnej spoločnosti SPP - distribúcia Martin Hollý tvrdí, že bežní ľudia sa ani v prípade poškodenia plynomerov napríklad vandalmi nemusia báť sankcií. Ak však niekto podľahne argumentom gangov, ktoré menia hodnoty na počítadlách plynomerov, skôr či neskôr dostane vysokú faktúru a možno bude musieť ísť aj pred súd.

Ak nájdete poškodený plynomer, má sa odberateľ báť, že mu hneď pošlete faktúru za čierny odber?
Poctiví ľudia, ktorých je absolútna väčšina, sa báť nemusia. Vieme odlíšiť obyčajné poškodenie od úmyselného. Neklasifikujeme preto každý nájdený plynomer s poškodenou plombou automaticky ako neoprávnený odber, ale každý prípad posudzujeme individuálne, vrátane výkyvu v spotrebe zemného plynu. Prípady navyše posudzuje aj súdny znalec, aby bola zabezpečená objektivita posudzovania. Toto bol krok, ktorý sme do procesu posudzovania neoprávnených odberov zaviedli nad rámec zákona.

Aký je vývoj v oblasti čiernych odberov?
Počet odhalených neoprávnených odberov ustavične narastá. Na odhaľovanie neoprávnených odberov sme preto vytvorili vysoko kvalifikovaný špecializovaný tím. Sú v ňom najlepší technici, analytici a ďalší odborníci. Tento tím sme zároveň vybavili modernými nástrojmi umožňujúcimi odhaľovanie tohto nežiaduceho javu, pretože mnohé neoprávnené odbery majú veľmi závažný charakter. Ohrozujú totiž nielen bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie plynu. Ale takisto sú ohrozené životy a majetok v blízkosti takéhoto miesta.

Po odhalení neoprávneného odberu odberateľovi posielate vysokú faktúru.
Výpočet faktúry sa prísne riadi vyhláškou ministerstva hospodárstva, ktorá má sankčný charakter. Je to tak preto, lebo ak na ľudí neplatí upozornenie, že neoprávnený odber môže byť klasifikovaný ako trestný čin krádeže a v mnohých prípadoch sa vyšetruje aj podozrenie na trestný čin všeobecného ohrozenia, tak jedine peňažná sankcia môže do budúcnosti ovplyvniť každého, kto by sa o neoprávnený odber chcel pokúsiť. Je úplne normálne, že systém je nastavený tak, aby ľudí demotivoval od takýchto činov. Na to, aby sme boli ešte úspešnejší pri odhaľovaní neoprávnených odberov plynu, je však nutná podpora a spolupráca aj zo strany občanov, aj samospráv.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ