Chcete novú kotolňu? Musíte mať súhlas obce

SITA | 02.03.2015 12:55
Výstavba nových kotolní potrebuje podľa novej legislatívy o tepelnej energetike záväzné stanovisko obce.

Člen predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska Dalibor Surkoš tvrdí, že vďaka tomu budú môcť obce lepšie kontrolovať rozvoj tepelnej energetiky v meste, hlavne čo sa týka nesystémového odpájania bytových domov od systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

Ako uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk, tie totiž znamenajú nebezpečný efekt pre mesto a jeho obyvateľov. "Ak sa odpojí jeden obytný dom, zníži sa odber a v dôsledku toho sa bude zvyšovať jednotková cena tepla pre ostatných odberateľov. Keď sa odpojí niekoľko domov, negatívny efekt vzrastie a naruší sa celá koncepcia tepelnej energetiky v meste,“ povedal Surkoš v rozhovore.

Zároveň však dodáva, že zvýšené kompetencie obcí a miest pri kontrolovaní a povoľovaní nových tepelných zdrojov automaticky neznamenajú, že výstavba novej kotolne už nebude možná. "Ide hlavne o dodržiavanie koncepcií rozvoja daných obcí v oblasti tepelnej energetiky, ktoré majú jednotliví naši členovia schválené,“ hovorí Surkoš pre vEnergetike.sk.

Právomoci miest a obcí v tomto procese pritom neboli ani podľa nového zákona o tepelnej energetike úplne zrejmé. ZMOS preto o usmernenie požiadal rezort hospodárstva, ktorý potvrdil, že pri výstavbe nových kotolní je záväzné stanovisko obcí potrebné. Dovtedy sa samosprávy a ich stavebné úrady riadili usmernením ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, podľa ktorého sa záväzné stanovisko obce k výstavbe nových kotolní pre nepodnikateľské účely nevyžadovalo.