Nový poplatok za vodu

ecz, mar, Pravda | 16.01.2017 00:00
Či vodu míňate, alebo nie, platiť budete aj tak. Vodárenské spoločnosti začali od januára účtovať nový poplatok. Tak ako je u ľudí hovorovo zvykom nazývať, že pri elektrine platia mesačnú sumu za „elektromer“ a pri plyne za „plynomer“, v prípade vody sa zasa zrejme zavedie výraz – poplatok za „vodomer“.

V skutočnosti má pevná úhrada pokrývať náklady, ktoré dodávateľ má, či už ľudia vodu alebo spomínané energie spotrebúvajú, alebo nie. V prípade vody poplatok závisí od hrúbky potrubia pri vodomere, čo súvisí s množstvom vody, ktorú vodárenská firma upravuje pre potenciálny odber.

V prípade najčastejšie používaných vodomerov v domácnostiach, s priemerom do 20 milimetrov, je poplatok od 20,40 eura za rok (v Turci a v Ružomberku) až do 27,60 eura ročne v prípade stredoslovenských vodární. V ostatných regiónoch je poplatok medzi danými dvoma hodnotami.

Prečítajte si názor Martina Kováčika Cenový guláš.

Ľudia by si mali skontrolovať, akú prípojku vody vlastne majú, lebo podľa toho budú platiť, a rozdiely môžu byť značné. Ak má niekto vodovodné potrubie do domu či bytu s priemerom 25 milimetrov, ročný poplatok môže byť v závislosti od regiónu od 53 až do 324 eur!

Podľa regulačného úradu je dvojzložková cena spravodlivejšia. Ak vodáreň postaví či opraví potrubie, čo je pri využívaní eurofondov častý jav, náklady zdieľali doteraz najmä ľudia s vyšším odberom vody. Po novom sa cez poplatok prenesú aj na tých, čo míňajú menej.

Na druhej strane dôchodcovia či menejpočetné rodiny, ktoré vodou šetria, budú za ňu pre poplatok platiť viac.

zväčšiť
vodomer, poplatky, graf

„Zavedenie dvojzložkovej ceny zabezpečí objektívnosť rozloženia úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch,“ upozornil v stanovisku regulačný úrad.

Úrad od januára 2017 mierne znížil ceny vodného a stočného, ale zároveň zaviedol nový poplatok. Podľa hrúbky vodovodného potrubia sú ľudia rozdelení do šiestich odberných tried T1 až T6.

Denník Pravda zistil, že kto míňa len toľko vody, koľko je hygienické minimum, čo je 70 litrov vody na obyvateľa a deň, prerobí. Napríklad ak v byte žijú dvaja ľudia so spotrebou vody na spomínanej úrovni, v Bratislave vlani platili za vodu 9,30 eura mesačne, a po novom budú platiť 10,60 eura. V prípade 4–člennej rodiny, kde každý člen denne minie 100 litrov, sa mesačná platba zvýši medziročne o 1,30 eura, na 26,90 eura za mesiac. Ak by 4–členná rodina v rovnakom regióne spotrebovala denne 125 litrov vody na každého člena domácnosti, platba za vodu v roku 2017 sa oproti roku 2016 vôbec nezmení. Kto míňa ešte viac, tak získa viac na nižšej cene za kubík vody, a napriek novému poplatku bude takáto domácnosť v roku 2017 platiť za vodu celkovo menej.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zavedenie novej, dvojzložkovej ceny uvítala. „Podstatná informácia pre našich klientov je, že zavedením dvojzložkovej ceny sa priemerná cena vodného a stočného nemení, zavádza sa ale spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých klientov, pretože odstraňuje stav, kedy za odberateľov s nulovou spotrebou výdavky na údržbu ich pripojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť platili ostatní zákazníci. Fixná zložka ceny totiž pokrýva náklady na to, aby aj odberateľ, ktorý vodu spravidla neodoberá, mal istotou, že v prípade potreby môže vďaka udržiavanej distribučnej sieti vodu odoberať,“ vysvetlil filozofiu novej štruktúry cien generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč.

Ako ďalej priblížil, pre veľkú časť odberateľov sa celková výsledná cena vodného a stočného v realite mierne zníži. BVS spravuje klientov v spádovom regióne s približne 700–tisíc obyvateľmi, ktorým poskytuje pitnú vodu, ako aj ekologické spracovanie odpadovej vody.

Vodári zmenu legislatívy vítajú, keďže fixným poplatkom si môžu kompenzovať náklady spojené s prevádzkou zariadení.

„Pri odbere elektrickej energie, ako aj plynu musí každý odberateľ platiť za pripojenie fixnú sadzbu bez ohľadu na to, či energiu odoberá, alebo nie. Pri dodávke pitnej vody sa doteraz platilo len za jej reálny odber. Pritom prevádzkovateľ verejného vodovodu mal náklady spojené s prevádzkou a údržbou sietí, fakturáciou, odpočtom meradla a jeho pravidelnou výmenou,“ zhrnula ešte vlani Asociácia vodárenských spoločností.

Fixná zložka ceny je stanovená na odberné alebo výpustné miesto vody podľa príslušnej tarifnej skupiny. Variabilná zložka ceny určuje cenu za kubický meter. „Táto zložka ceny bude v budúcom roku priemerne o šesť percent nižšia ako súčasná priemerná cena pitnej a odpadovej vody. Výsledkom je, že vo väčšine vodárenských spoločností zostanú ceny vody v roku 2017 rovnaké ako v súčasnosti platné maximálne ceny. Spolu priemerné vodné a stočné stúpne medziročne o 0,3 percenta, teda možno konštatovať, že ide o skutočne minimálny nárast,“ uviedol predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík.

Podľa prepočtov úradu tak môže v roku 2017 trojčlenná rodina v bytovom dome so 16 bytmi pri ročnej spotrebe asi 120 m3 vody napokon zaplatiť priemerne ročne o 7,55 eura menej ako v minulom roku. Šéf regulačného úradu tvrdí, že investície vodární príliš tlačia na ceny, aj keď to podľa neho nemuselo byť tak.

„Podľahli sme tlaku z Bruselu, že sme boli povinní do roku 2015 odkanalizovať všetky obce, ktoré majú nad 2 000 obyvateľov. Na splnenie tejto požiadavky sa stavali v obciach čističky a kanalizácie, ktoré sú doteraz nevyužité. Zo štatistík vodárenských spoločností vyplýva, že do kanalizácie sa pripojilo sotva 20 percent rodinných domov. No očakávania investorov pri čerpaní eurofondov boli oveľa vyššie, čo sa napokon prejavilo aj v premrštených investíciách. Podľa nášho názoru boli politické rozhodnutia prijaté nesprávne, a teraz sme nútení tento účet zaplatiť v cene vodného a stočného. Bohužiaľ, predpokladáme, že ceny vody pôjdu od budúceho roka hore,“ povedal pre Pravdu Holjenčík ešte vlani.

Podľa nariadenia z Bruselu malo Slovensko do roku 2015 povinnosť odkanalizovať všetky aglomerácie s počtom obyvateľov nad 2 000. Zo zákona vyplýva, že ak sa v obci postaví kanalizácia, obyvatelia sa musia na ňu pripojiť. Súčasne však platí, že zákon nemôže platiť retroaktívne, čo znamená, že sa týka len novopostavených do­mov.

Samotné ceny vodného a stočného sa líšia na Slovensku nielen v závislosti od výšky odpisov investícií, ale aj nutnosti upravovať samotnú vodu získanú z podzemia. Ceny určil regulačný úrad na rok 2017 s tým, že platiť by mohli až do roku 2021. Bez zohľadnenia stálych ročných poplatkov je najvyššia cena za dodávku pitnej vody a odvedenie použitej vody na východe a na strednom Slovensku, a to spolu vyše 2,50 eura za kubík. Oproti tomu pod dvomi eurami za kubík je cena v Ružomberku, Turci a Komárne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ