Pracovný trh sa mení, cítiť to aj na veľtrhoch

Zuzana Hlavačková, Pravda | 08.03.2018 06:00, aktualizované: 
profesia days
Nezamestnanosť klesla, veľtrhy majú dnes pre zamestnávateľov ešte väčší zmysel ako kdysi. Autor:
Spoločnosť Profesia pripravila už 9. ročník veľtrhu Profesia days v Bratislave. Incheba Expo otvorila brány všetkým záujemcom 28. februára a 1. marca 2018.

Skutočnosť, že nezamestnanosť na Slovensku klesla, spôsobila, že veľtrhy majú dnes pre zamestnávateľov ešte väčší zmysel ako kedysi. V roku 2017 sa na Profesia days zúčastnilo 170 vystavovateľov. Medzi zamestnávateľmi boli spoločnosti z rôznych odvetví – od IT a priemyselnej výroby až po obchod a centrá zdieľaných služieb. Analýza veľtrhov Profesia days však ukazuje, že zmeny na slovenskom trhu práce sa prejavujú aj na účastníkoch. Ich počet bol v rokoch 2012 a 2017 približne rovnaký. Išlo o 16– až 17-tisíc ľudí. Rok dozadu však prišlo omnoho viac zamestnaných ľudí. Tí tvorili až 36 % návštevníkov.

Kým na konci februára 2012 bola podľa ústredia práce miera nezamestnanosti 13,76 %, vlani predstavovala 8,39 %. To sa prejavilo aj na štruktúre účastníkov. V roku 2012 tvorili ľudia bez práce najpočetnejšiu časť návštevníkov Profesia days, teda 39 percent. Vlani ich bolo už iba 21 percent. Kým v minulosti stačilo zamestnávateľom vynaložiť na zaujatie uchádzačov o prácu menej úsilia, dnes je to inak. Pracovný portál Profesia.sk zaznamenal v roku 2017 nový rekord. Počet pracovných ponúk sa ku koncu decembra vyšplhal až na 274 973. Aj preto musia dnes firmy zvoliť inú komunikáciu, ako to bolo päť rokov dozadu. Výborná príležitosť je práve na veľtrhoch práce, kde sa tak nestretávajú iba s ľuďmi, ktorí aktívne hľadajú prácu. Iba polovica účastníkov z vlaňajšieho ročníka, ktorá vyplnila dotazník, uviedla, že prišla na podujatie hľadať prácu. Viac ľudí prišlo preto skôr zistiť, aké pracovné pozície spoločnosti ponúkajú a čo poskytujú svojim zamestnancom. To znamená, že ak by firma na veľtrh neprišla, s takýmito ľuďmi by sa zrejme nestretla, keďže nejde o skupinu ľudí, ktorá aktívne posiela životopisy a hľadá si novú prácu.

Práve skutočnosť, že najväčšie množstvo ľudí, ktorí sa na veľtrhu zúčastnili, zaujímali najmä informácie o zamestnávateľoch, môžu firmy využiť vo svoj prospech. Personalisti majú navyše príležitosť zaujať aj takých, ktorí možno prácu hľadajú, no nenapadlo im skúsiť zmeniť odvetvie, mohli mať o danej práci nejaké predsudky, prípadne danú spoločnosť až tak nepoznajú. Celá komunikácia s uchádzačmi prichádza navyše mimo zasadačiek v neformálnom prostredí. Analýza účastníkov minulého ročníka ukázala, že najväčšia časť zúčastnených bola vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. To znamená, že ide o vek, ktorý je z pohľadu zamestnávateľov atraktívny. Uchádzači v tomto veku majú z tohto dôvodu najlepšie vyhliadky na zmenu práce.

Uchádzači v Bratislave sú od zvyšku Slovenska výrazne odlišní. Zamestnávatelia sa musia prispôsobiť. Iný kraj, iný mrav. Tak by sa dali charakterizovať rozdiely medzi ľuďmi v hlavnom meste a na zvyšku Slovenska. Kým v ostatných krajoch sú medzi uchádzačmi spoločné znaky, Bratislava je výrazne odlišná. Obrovské rozdiely vidieť aj na návštevníkoch Profesia days na západnom a východnom Slovensku.

Bratislavskí zamestnávatelia inzerujú často iné pracovné ponuky, ako zvyšok firiem na Slovensku. Analýza portálu Profesia.sk však ukazuje, že tento región má aj iných uchádzačov o prácu. Prispôsobiť sa tomu budú musieť aj vystavovatelia na Profesia days, ktoré sa uskutočňujú 28. februára a 1. marca v bratislavskej In­chebe Expo.

V databáze životopisov na pracovnom portáli Profesia.sk je v každom regióne Slovenska nad 60 percent uchádzačov o prácu so stredoškolským vzdelaním. Výnimkou je iba Bratislavský kraj, v ktorom eviduje najväčší pracovný portál necelých 58 percent takýchto ľudí. V hlavnom meste a okolí je však výrazne vyšší podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním a to vyše 30 percent. Na druhom mieste je Žilinský kraj s takmer 23 percentami ľudí s týmto vzdelaním.

Spoločnosť Profesia zorganizovala minulý rok po prvýkrát veľtrh Profesia days aj v Košiciach. Zamestnávatelia museli reagovať na to, že uchádzači o prácu boli výrazne odlišní, ako ľudia, ktorí prichádzajú na veľtrh v Bratislave.Na Profesia days v Košiciach bola takmer desatina návštevníkov so základnou školou. Vystavovatelia v Bratislave sa však s takýmito ľuďmi v minulom roku takmer vôbec nestretli. Ukázalo sa, že drvivá väčšina návštevníkov Profesia days v Bratislave mala minulý rok vyštudovanú vysokú školu.

Koncentrácia voľných pracovných miest v hlavnom meste a na zvyšku Slovenska je neporovnateľná. To spôsobuje, že bratislavskí uchádzači si môžu často vyberať. Z tohto dôvodu rastie dopyt po informáciách o zamestnávateľoch. Minulý rok ich vyhľadávalo až 63 percent návštevníkov.

Pri miere nezamestnanosti 3,05 percenta v Bratislavskom kraji sú akcie ako veľtrhy práce pre zamestnávateľov obzvlášť dôležité. Môžu tu totiž zaujať aj takých ľudí, ktorí prácu aktívne nehľadajú. Na Profesia days majú však taktiež možnosť osloviť aj ľudí, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, no nenapadlo im skúsiť zmeniť odvetvie, mohli mať voči danej práci nejaké predsudky, prípadne danú spoločnosť až tak nepoznajú. Celá komunikácia s uchádzačmi prichádza navyše mimo zasadačiek v neformálnom prostredí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ